29

Op het gebied van preventie van seksuele grensoverschrijding zijn diverse aanbevelingen gegeven zoals: ● ● ● ● ● Het verbeteren van de communicatie tussen jongeren. Het versterken van de weerbaarheid. Specifieke aandacht voor vrijwilligheid en wederzijdse instemming: ‘consent’. Het versterken van het lichaamsbeeld. Sociale norm versterken rondom grensoverschrijdend gedrag. Er is aandacht nodig voor de kwetsbare groepen, voor jongens, voor ‘not blaming the victim’ en voor het feit dat de dader zich niet altijd bewust is van grensoverschrijding. “Bij seksuele grensoverschrijding is de dader zich er niet altijd van bewust dat hij iets doet tegen de zin van de ander. Communicatie staat centraal. Ik vind het goed als dit ook een plek krijgt in de campagnes. Met aandacht voor de weerbaarheid van jongeren en communicatie over wensen en grenzen. Het is van belang om de bewustwording te vergroten en de subtiele signalen leren te herkennen wanneer de ander iets niet prettig vindt.” (Eline Dalmijn, FIOM) Daarnaast zou er geïnvesteerd moeten worden in het doorontwikkelen van interventies en in het toetsen op effectiviteit. Ook hier wordt door professionals de relevantie benadrukt van een doorlopende leerlijn in het onderwijs met systematische aandacht voor seksueel geweld. Hierbij kan aangesloten worden bij bestaande interventies in seksuele vorming maar ook via campagnes en andere settings in de multidisciplinaire aanpak. Preventief is meer aandacht nodig voor regels in het seksuele verkeer, zoals toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor seksueel gedrag. Werken met een methodiek als het Vlaggensysteem zou meer gestimuleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door aangepast materiaal te maken op het niveau van de doelgroepen.” (Erika Frans en Wannes Magits, Sensoa) ACTIE: Meer aandacht voor signalering en verwijzing bij seksueel geweld Er moet meer aandacht zijn voor signalering en verwijzing bij seksueel geweld. Professionals geven het belang aan van een signaleringsfunctie in het onderwijs en via andere settings zoals de zorg. Het gaat daarbij ook om bewustwording van signalen bij docenten en zorgcoördinatoren en andere onderwijsprofessionals. Daarbij is de inzet van het bredere systeem van instanties van groot belang. Denk aan verwijzing naar de regionale centra voor seksueel geweld, naar Fier en naar de meldcode huiselijk geweld. Hiervoor is een goede structuur van signalering en verwijzing, waaronder bijvoorbeeld 27

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication