48

Waar kunnen we bij aansluiten? We gaan zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande allianties, stimuleringsprogramma’s en campagnes, zoals: ● ● ● Gezonde Generatie 2040: een initiatief van de gezamenlijke gezondheidsfondsen. Doel: een alliantie en investeringen in een gezonde generatie in Nederland, inclusief seksueel gezonde generatie Stimuleringsprogramma’s preventie van onbedoelde (tiener)zwangerschappen van het ministerie VWS: Zevenstappenplan, Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger Act4respect; campagne van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gericht op het voorkomen van gendergerelateerd seksueel geweld bij jongeren Het Nationaal Actieplan als springplank Het Nationaal Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid 2017-2022 vormt een goede basis om alle acties te realiseren. Nieuwe inzichten uit het Seks onder je 25e onderzoek zijn hierin ook opgenomen. Het Nationaal Actieplan bestaat uit zes pijlers. Twee daarvan betreffen overkoepelende onderwerpen: Seksuele vorming en surveillance & monitoring. De andere vier pijlers benoemen specifieke doelen voor soa, hiv, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld. Voor de implementatie van het Nationaal Actieplan is een landelijke trekker aangewezen. ● ● ● Voor het thema seksuele vorming zijn Soa Aids Nederland en Rutgers gezamenlijk de trekker Voor de thema’s ongewenste zwangerschap en seksuele grensoverschrijding is Rutgers de trekker Voor de thema’s soa en hiv is Soa Aids Nederland de trekker Zij houden een vinger aan de pols bij de implementatie van het actieplan Seks onder je 25e, faciliteren uitwisseling en overleg en ondersteunen samenwerking. Daarnaast nemen ze, net als iedere andere stakeholder, verantwoordelijkheid door ook zelf concrete acties uit te voeren. 46

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication