51

Colofon Met dank aan alle jongeren en professionals die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit actieplan. Samenstelling en tekst: Marieke van den Borne & Suzanne Meijer: Soa Aids Nederland Ineke van der Vlugt: Rutgers Deze publicatie is gebaseerd op: Seks onder je 25e: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2017. Delft: Eburon Eindredactie: Annemies Gort Coördinatie: Renske Prevo Vormgeving: Wouter van der Struijs Fotografie: Yvonne Brandwijk Druk: Quantes Dit actieplan is mogelijk gemaakt door: VWS/RIVM Het actieplan Seks onder je 25e is een uitgave van Soa Aids Nederland en Rutgers © Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication