6

Waarom dit actieplan? Dit actieplan bevat acties om de seksuele gezondheid van jongeren te verbeteren. Het is gebaseerd op de data van het onderzoek Seks onder je 25e. Professionals hebben, vanuit hun eigen expertise en werkervaring, allerlei aanbevelingen gedaan die zijn gebundeld in dit rapport. In het afsluitende hoofdstuk doen Rutgers en Soa Aids Nederland een aanzet tot actie. 1 ● ● ● 4 Participatief actieonderzoek Seks onder je 25e is opgebouwd als een participatief actieonderzoek. Dat wil zeggen dat in het hele proces, van begin tot einde, nauw is samengewerkt met professionals uit beleid, praktijk en onderzoek op het gebied van seksuele gezondheidsbevordering. Het onderzoek is een mix van reflectie en actie en theorie en praktijk.1 onderzoek stimuleert betrokkenheid van professionals,2 Participatie in ownership van de onderzoeksuitkomsten en commitment ten aanzien van de verbetering van de praktijk.3 Het participatief actie onderzoek Seks onder je 25e bestaat uit drie delen: Participatief: Veel professionals op het gebied van seksuele gezondheidsbevordering hebben in verschillende fases meegedacht met dit onderzoek. Van wensen voor de vragenlijst tot acties op basis van de resultaten. Onderzoek: Ruim 20.000 jongeren hebben een vragenlijst ingevuld. Alle resultaten zijn geanalyseerd en gebundeld. Twee eindproducten: het onderzoeksrapport Seks onder je 25e en het boekje 103 vragen over jongeren en seks. Actie: Samen met professionals is een actieplan gemaakt: wat zijn positieve ontwikkelingen en waar maken we ons zorgen over? (zie hoofdstuk 2). En hoe kunnen we met elkaar de seksuele gezondheid verbeteren? (zie hoofdstuk 3 en 4) 1 Reason, P. & Bradbury, H. (2008). Handbook of action research: Participative inquiry and practice. Tweede editie. Londen: Sage Publications. 2 Wagemakers, A. (2010) Community health promotion. Facilitating and evaluating coordinated action to create supportive social environments. Thesis. Wageningen University. Wageningen. The Netherlands. 3 McTaggart, R. (1991). Principles for Participatory Action Research. Adult Education Quarterly. 41 (3), 168-187.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication