9

● ● Hoe hebben de stakeholders geparticipeerd in dit onderzoek? Inventarisatie van wensen 17 professionals zijn geïnterviewd 66 professionals hebben een open vragenlijst ingevuld Input op de vragenlijst ● 10 professionals, met achtergrond in wetenschappelijk onderzoek, hebben meegedacht over de samenstelling van de vragenlijst Nieuwsbrief: informeren van professionals ● Professionals zijn geïnformeerd over de belangrijkste resultaten, de wenseninventarisatie, de vertaling naar de vragenlijst en de voortgang van (participatief actie)onderzoek. ● Inventarisatie analyse-wensen & input concept-analyseplan 30 professionals hebben via e-mail feedback gegeven op het concept analyseplan en wensen voor analyse aangegeven ● Persoonlijke feedback Eerder betrokken professionals hebben persoonlijk feedback gekregen via e-mail over de vertaling van hun wensen in de vragenlijst en/of analyseplan Werkconferentie ● Op 20 juni 2017 zijn de resultaten gepresenteerd, uitkomsten geduid en is er nagedacht over vervolgacties. Deze duiding en deze acties vormen mede de basis voor dit actieplan. Open vragenlijst: van onderzoek tot actie ● In de open vragenlijst is professionals gevraagd naar aanvullingen op de bevindingen van de werkconferentie, wat er moet gebeuren, welke acties en aanbevelingen zij hebben, wie wat kan oppakken en verwachte barrières. Alle uitkomsten vormen, samen met de resultaten van de werkconferentie, de basis voor het concept-actieplan ● Feedback op het concept-actieplan 45 professionals hebben inhoudelijke feedback en aanvullingen gegeven op het concept-actieplan. INVENTARISATIE VAN WENSEN INPUT OP DE VRAGENLIJST INVENTARISATIE ANALYSEWENSEN OPEN PERSOONLIJKE FEEDBACK WERKCONFERENTIE VRAGENLIJST: VAN ONDERZOEK TOT ACTIE FEEDBACK CONCEPTACTIEPLAN ACTIEPLAN SEKS ONDER JE 25E * In dit actieplan vindt u alle aanbevelingen van professionals die op verschillende momenten vanuit hun eigen expertise en perspectief de onderzoeksresultaten hebben geïnterpreteerd en aanbevelingen hebben geformuleerd. Alle input is thematisch gecodeerd vanuit een bottom-up-approach waarna een concept-actieplan is samengesteld. Dit concept-actieplan is voorgelegd aan eerder betrokken professionals. Deze input is opnieuw thematisch samengevat en vervolgens verwerkt in deze eindrapportage. 7

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication