24

PAGINA 14 5 MIN Meldknop.nl Behandelen oefening: Lees hardop de tekst voor. Laat klassikaal de website www.meldknop.nl zien. Het is een handige website voor leerlingen. Ze kunnen hier meldingen maken bij verschillende incidenten. PAGINA 15 PAGINA 15 10 MIN Wat als iemand vervelend doet 5-10 MIN Leerdoelen • Leerlingen weten hoe ze nee kunnen zeggen tegen een online gesprekspartner • Leerlingen weten wat het blokkeren van anderen online inhoudt en hoe ze dit moeten doen • Leerlingen erkennen dat het goed is om eigen grenzen te respecteren. Behandelen oefening: • Lees hardop de introductie in het blauwe vak voor. • Geef daarna de leerlingen de opdracht om lijnen te trekken van elk scenario naar een of meerdere antwoordmogelijkheden. Leerlingen kunnen dit individueel, in tweetallen of in kleine groepjes doen. • Bespreek de antwoorden klassikaal en vraag waarom leerlingen voor een antwoordoptie kiezen. Hierin kunnen verschillen bestaan, dat is prima. Vraag aan de klas: • Zijn er nog andere manieren waarop je uit vervelende online situaties kan stappen? Bespreek de antwoorden. Afronding: Geef aan dat leerlingen hebben nagedacht hoe ze nee kunnen zeggen. Hier zijn verschillende manieren voor. Benadruk dat je altijd een gesprek mag wegklikken en dat je niet meteen hoeft te reageren. Vertel dat dit belangrijk is om te weten, omdat niet iedereen met goede bedoelingen op het internet zit. Lessuggesties: 1 Begin de oefening door te vragen aan de leerlingen of zij weleens een vervelende situatie via internet hebben meegemaakt en wat zij toen hebben gedaan. Zo voelen de leerlingen zich meer betrokken bij de les en komt de les nog dichter bij hun eigen ervaringen te staan. 24 L.O.V.E. ONLINE Blokkeren Behandelen oefening: Lees het tekstvak ‘blokkeren’ voor. • Vraag aan de klas: Weten jullie hoe je bij veelgebruikte apps anderen kunt blokkeren? • Zie ook de tip voor docenten bij de uitwerking van de oefening ‘Contact met onbekenden online’ op pagina 24 van deze handleiding. Optioneel: Einde Les 2A. Indien u 1 lesuur de tijd heeft, dan kunt u hier de les afronden. 2 Laat leerlingen uitzoeken hoe ze een ander kunnen blokkeren. U kunt ervoor kiezen om leerlingen zelf te laten uitleggen hoe dit moet. Bijvoorbeeld: kies één type social media en bespreek klassikaal hoe het blokkeren te werk gaat. Op www.helpwanted.nl > Meer hulp > Handleidingen staat dit per type social media beschreven.

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication