28

PAGINA 21 10-15 MIN Stel dat er een naaktfoto van jouw klasgenoot rondgaat. Behandelen oefening: Lees hardop de vraag in het groene vak voor. Leerlingen bespreken in kleine groepjes hun antwoord. Bespreek klassikaal. Afronding: Laat een aantal leerlingen hun antwoorden hardop voorlezen. Bespreek deze met de klas. Benadruk dat het vooral belangrijk is om de leerling wiens foto rondgaat te steunen. Geef ook aan dat het belangrijk is dat een docent of de mentor op de hoogte gebracht wordt van wat er is gebeurd. Lessuggestie: Indien u dit nog niet in les 1 heeft gedaan, kunt u met de klas een afsprakenposter over sexting en sextortion maken. Bijvoorbeeld: bij wie melden ze een incident, wat doen ze met de foto, hoe reageren ze tegenover klasgenoot (slachtoffer) en -indien bekend- dader. Benadruk dat de negatieve reacties van anderen het incident verergeren en het vaak heftiger maken voor het slachtoffer. Daarom is het heel belangrijk om iemand te steunen. • Variant 2: Afhankelijk van de veiligheid in de klas, kunt u ervoor kiezen om in dit spel jongens en meisjes te scheiden. Dan kunt u na elke stelling dieper op het gesprek ingaan. • Variant 3: Actieve werkvorm: Verdeel het lokaal in drie vlakken. Laat de leerlingen naar het vlak lopen dat bij hun mening past. Opmerking: Wijs niet alleen op de risico’s van online chatten en sexting, maar ook op de leuke kanten. PAGINA 21 10-15 MIN Stoplicht spel Leerdoel • Herhaling van de lesstof. De leerlingen gaan nadenken over handelingen van leeftijdsgenoten: is het veilig of niet? Behandelen oefening: • Variant 1: Geef elke leerling drie kaartjes van onderstaande kleuren van een stoplicht: (rood (zeker niet oké), oranje (oppassen), groen (dat is oké)). Lees één voor één de stellingen voor. De leerlingen steken de kleur op overeenkomend met hun mening. Vraag na elke stelling aan de leerlingen om hun mening te geven. Geef daarna feedback op elke stelling (zie pagina 23 leerlingenmagazine). 28 L.O.V.E. ONLINE

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication