4

Toolkit L.O.V.E. Online Wat is dit? Deze toolkit gaat over leuke en vervelende online ervaringen rondom liefde en seks: L.O.V.E. Online. De toolkit is voor scholen die aandacht willen besteden aan sexting, grooming en online contact. De toolkit ondersteunt uw school bij het geven van lessen, het vormen van beleid, het handelen bij incidenten en het informeren van ouders. Inhoud toolkit De toolkit L.O.V.E. Online bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Deze handleiding 2 Stappenplan Sexting 3 Ouderfolder Sexting en grooming 4 Lesmodule L.O.V.E. Online Doelen van de toolkit a. Het verbeteren van de signalering van online incidenten rondom liefde, seks en relaties. b. Het stimuleren van de ontwikkeling van schoolbeleid over online veiligheid. c. Het voorkomen en verminderen van problemen door jongeren te ondersteunen bij het veilig aangaan en onderhouden van online contacten. d. Het ondersteunen van ouders bij de begeleiding van hun kind bij het aangaan en veilig onderhouden van online contacten. Uitgangspunt Uitgangspunt van deze toolkit is dat sommige jongeren seksueel getinte beelden sturen en dat veel jongeren wel eens een seksueel getint beeld hebben ontvangen. Het versturen van seksueel getinte berichten en beelden is experimenteergedrag dat past bij een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar hoe begeleid je jongeren zodat ze verantwoord met deze beelden omgaan? Daar is deze toolkit voor gemaakt. Door aandacht te besteden aan sexting, grooming en online contact zijn jongeren zich beter bewust van wat ze doen en kunnen ze beter keuzes maken. Waarom deze toolkit? Social media biedt veel mogelijkheden voor jongeren om te experimenteren en de wereld te ontdekken. We weten dat online contacten positief kunnen bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van jongeren (Valkenburg, 2014). Tegelijkertijd is het bekend dat er risico’s aan zitten. Deze toolkit helpt scholen om beide kanten te belichten. Het belangrijkste risico is dat beelden verkeerd worden gebruikt. Via internet zijn contacten snel gelegd. Foto’s en filmpjes worden volop gedeeld, vaak zonder te weten waar het beeld vandaan komt. Jongeren experimenteren online met liefde, relaties en seks. Ze maken nieuwe vrienden, flirten en daten via apps. Sommige jongeren sturen naaktfoto’s van zichzelf naar anderen. Het is allemaal onderdeel van hun seksuele ontwikkeling, maar het is niet zonder risico’s. Als beelden verkeerd gebruikt worden, kunnen jongeren veel schade oplopen. Deze toolkit is gemaakt zodat u jongeren kunt ondersteunen bij gezond online gedrag en vervelende ervaringen worden voorkomen. De toolkit is voor scholen omdat de school op dit punt een belangrijke rol heeft. Bij een incident kan de sociale veiligheid van leerlingen in het gedrang komen. De toolkit helpt u als school om snel en goed te handelen en te voorkomen dat incidenten escaleren. Lang Leve de Liefde en de toolkit L.O.V.E. Online Het (basis) lespakket Lang Leve de Liefde behandelt liefde, relaties, veilig vrijen en anticonceptie. In de lessen is kort aandacht voor online contact en sexting. Deze toolkit gaat expliciet over sexting, grooming en online contact en is daarmee een goede aanvulling op het basispakket. • Het bevat tips, informatie en tools om te vertalen naar het sociale veiligheidsplan van uw school. Sinds de invoering van de Wet veiligheid op school zijn scholen verplicht om hierover actief beleid te voeren. • Alle onderdelen van de toolkit sluiten aan bij de vier Gezonde School-pijlers: educatie, omgeving, signalering en beleid. • De toolkit draagt ook bij aan het behalen van het themacertificaat ‘Relaties en seksualiteit.’ 4 4 ONLINE SEKSRISICO'S L.O.V.E. ONLINE

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication