40

Regels en voorwaarden voor de Deelnemers: 1. De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van de algemene regels en voorwaarden voor het deelnemen van de wedstrijden binnen de VDH. Deze voorwaarden en regels staan vermeld in het vademecum uitgegeven door en verkrijgbaar bij de VDH. 2. De deelnemer verklaart zich aan deze regels te conformeren. 3. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. 4. De deelnemer dient tenminste 60 minuten voor zijn/haar starttijd aanwezig te zijn en zich te hebben gemeld bij het wedstrijdsecretariaat. 5. Er wordt gewerkt volgens het geldende IGP-reglement. 6. De deelnemer met het laagste rugnummer (lotingsnummer) start bij Appél met de volgoefeningen. 7. Bij elk onderdeel is elke deelnemer verplicht zijn/haar rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen. 8. Bij de afdeling “A” wordt door de wedstrijdleiding afzonderlijk geloot. 9. De deelnemer is verplicht eventuele loopsheid van zijn/haar hond te melden bij de organisatie. Bij constatering van loopsheid zal de desbetreffende combinatie als laatste (na het pakwerk) de afdeling B en C te doen. Bij meerdere loopse teven komen zij als blok na het pakwerk. Het laagste rugnummer eerst. Bij het speuren doen loopse teven gewoon mee in hun lotingsgroep. Zij speuren dan wel als laatste van de lotingsgroep. 10. IGP II en III deelnemers mogen niet aanwezig zijn bij het uitleggen van de sporen, ook niet op afstand. Overtreding kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 11. Het is de deelnemers niet toegestaan om op de wedstrijddag voor, tijdens of in de pauze te oefenen op het wedstrijdveld. 12. De beginpositie van het volgen en de apporteeroefeningen zijn voor iedere deelnemer hetzelfde. 13. Elke deelnemer apporteert met dezelfde apporteerblokken die door de organisatie ter beschikking worden gesteld. 14. Onheus gedrag van de deelnemer ten opzichte van zijn/haar hond wordt bestraft met onmiddellijke diskwalificatie. 15. De deelnemer is verplicht zich aan de beslissing(en) van de keurmeester(s) te onderwerpen. 16. De Vijf Dorpen Bokaal kan alleen gewonnen worden door een combinatie die uitkomt in IGP 3. Tevens kan de beker voor beste in afdeling A, B en C gewonnen worden door een combinatie die in alle 3 onderdelen geslaagd is. 17. De wedstrijd is beëindigd na de officiële prijsuitreiking. De deelnemer is derhalve verplicht tot na het einde van de prijsuitreiking aanwezig te blijven. 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication