5

BREEDING FOALS TODAY CREATES CHAMPIONS OF TOMORROW ÉLEVER AUJOURD’HUI POUR CRÉER LES CHAMPIONS DE DEMAIN Beste fokker, wie kon er bij de start van het fokkerij seizoen 2020 voorzien dat het een jaar zou worden zoals we nog nooit hadden meegemaakt. Alleen van horen vertellen over de oorlogsjaren…. Covid 19 hakte zwaar in ons sociaal leven en ook de koersen werden voor een tijdje stil gelegd. Omstandigheden die geen voorgaande kenden. Gelukkig is onze sport ook onze passie en wisten fokkers na een eerste aarzeling toch de weg te vinden naar Star Breeding, waarvoor onze welgemeende dank. Als we onze nationale en internationale activiteiten optellen hadden we zelfs een lichte stijging qua aantal merries tov 2019. Ook 2021 wordt een “challenge”, al zijn er een aantal lichtpunten en hoopgevende signalen. Eerst het Covid vaccin dat hopelijk tegen deze zomer ons toelaat terug de renbaan te bezoeken. Daarnaast is er het ontstaan van de Trotting Classic Tour, een nieuw initiatief met een geschatte prijzenpot van om en bij de 400.000€ verdeeld over 21 rennen voor 2,3 en 4jarigen. (de eerste lichting (geboortejaar 2019) is reeds aangemeld en telt 400 paarden). Verder wordt er in samenwerking met de Belgische fokkerij commissie een plan voorgesteld om de niet uitbetaalde prijzengelden en/of fokkerij premies over te dragen naar koersen voorbehouden aan Belgische dravers. Dit zou om een injectie gaan van om en bij de 175.000 €. Samen met de TCT, de Charles Cup, de Belgian Darby en de GP der Vaderpaarden (breeders Crown) spreken we over een injectie van bijna een 1.000.000€ in onze sport. Een perspectief dat het fokken van een Belgische draver terug attractief moet maken. Voor 2021 stelt Star Breeding U terug een uitgebreid pallet van tophengsten voor en dit voor ieders beurs. Zoals voorgaande jaren promoten we ook nu een aantal nieuwe jonge hengsten met top origines. Nieuw dit jaar is dat Star Breeding een aantal top merrie ter beschikking stelt voor de fokker/eigenaar en dit inclusief begeleiding van A to Z… U hoe zich niets aan te trekken van de praktische kant. U krijgt uw veulen (of jaarling) kant en klaar afgeleverd. meer hierover binnenkort onder de rubriek “Rent-a-Mare” Aarzel niet om ons te contacteren voor persoonlijk advies of begeleiding bij uw keuze. Cher Éleveur, Qui aurait pu prévoir, au début de la saison de reproduction 2020, une année comme nous n’avons jamais connu auparavant ? Seulement quelques vielles histoires des années de guerre… Covid-19 a lourdement dérangé notre vie sociale, et aussi les courses pendant un certain temps. Des circonstances sans précédents et qui nous ont forcés à faire preuve de créativité. Heureusement, notre sport est aussi notre passion et, après une légère hésitation initiale, les éleveurs ont réussi à retrouver le chemin vers Star Breeding. Pour cela nous les remercions chaleureusement. En ajoutant nos activités nationales aux internationales, nous avons même connu une légère augmentation du nombre de juments par rapport à 2019. Alors 2021 devient un défi, un “challenge”. Et il y a des lueurs et des signaux encourageants. Tout d’abord le vaccin contre le Covid nous laisse prévoir une rentrée à l’hippodrome cet été. En outre, il y a la création du Trotting Classic Tour, une nouvelle initiative, dotée d’environ € 400.000, répartis sur 21 courses pour les 2, 3 et 4 ans. Le premier lot (année de naissance 2019) est déjà annoncé et compte 400 chevaux. En outre, en coopération avec le comité d’élevage Belge, un plan est établi pour transférer les primes non payées et/ou les primes d’élevage vers les prix des courses, réservées aux trotteurs Belges. Il s’agirait là d’une injection d’ordre de € 175.000. Ajoutant le TCT, le Charles Cup, le Belgian Darby et GP des Étalons (Breeders Crown), nous parlons d’une injection de près de € 1.000.000 dans notre sport. Cette perspective devrait à nouveau rendre très attractif l’élevage d’un trotteur Belge. Ainsi, pour 2021, Star Breeding vous présente à nouveau une vaste palette d’étalons haut de gamme et à des prix abordables pour tous. Comme les années précédentes, nous faisons également la promotion d’un certain nombre de nouveaux jeunes étalons de hautes origines. Une nouveauté cette année : StarBreeding rend disponibles aux éleveurs un certain nombre de juments de haute qualité, avec des conseils de A à Z inclus… Vous n’aurez pas à vous soucier du côté pratique. Vous obtenez votre poulain (ou yearling) tout prêt. Bientôt on vous en dira plus dans la section « Rent-a-Mare ». N’hésitez pas à nous contacter pour des conseils personnels dans l’orientation de votre choix !

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication