17

Doekle Terpstra Doekle Terpstra is voorzitter van Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de CNV en bestuursvoorzitter van Hogeschool InHolland. Terpstra mengt zich graag in het maatschappelijk debat. Hij ageerde tegen de denkbeelden van Geert Wilders en pleit nu voor een forse, op inclusiviteit gerichte verandering van de arbeidsverhoudingen. ben bevoorrecht, heb een goede opleiding en mooie banen. Hij is kwetsbaar en wordt gemangeld onder de molenstenen van exclusiviteit. We moeten nadenken hoe we weer tot inclusiviteit kunnen komen.’ Brede discussie Terpstra is niet de enige die een radicale aanpak van de arbeidsmarkt nodig vindt. Jos Verhoeven, directeur van Start Foundation, en Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, hielden vorig jaar een pleidooi voor een ‘parallelle economie’: de oprichting van een tweede economie waarin banen worden gemaakt voor mensen die (tijdelijk) niet kunnen meekomen op de reguliere arbeidsmarkt. Een jaar eerder timmerde Verhoeven al aan de weg met ‘Valuenomics’, een investeringsfilosofie aan de hand van waarden, waarbij niet alleen naar winst wordt gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar sociale prestaties. SCP-directeur Kim Putters gaf in de Willem Dreeslezing november vorig jaar aan zich ook zorgen te maken over de inrichting van de samenleving. Ook hij ging in op de noodzaak van een nieuw sociaal contract, waarbij hij de ontwikkelingen wat breder bekijkt en naast de tweedeling op de arbeidsmarkt ook die op politiek vlak meeneemt. Kortom: er is een voedingsbodem voor een brede discussie over de inrichting van de samenleving, bedacht Doekle Terpstra. Daarom is hij samen met Nyenrode Business Universiteit initiatiefnemer van de Sociale Hackaton, die met steun van Start Foundation op 11 en 12 februari werd gehouden. Vijftig jonge denkers gingen daar met elkaar in gesprek over een nieuw scenario voor de samenleving, met inclusiviteit als uitgangspunt. De start van, wat Terpstra hoopt, een brede maatschappelijke discussie. Aanjager ‘Maar met de inhoud wil ik me niet bemoeien. Ik vind dit thema belangrijk, heb graag de rol van aanjager op mij genomen, de ideeën en de uitwerking laat ik over aan anderen die op dit vlak veel meer weten dan ik. Maar zou het niet mooi zijn als we met z’n allen zouden beslissen wat voor land we willen worden en dat we daarvoor dan met z’n allen gáán. Bijvoorbeeld Nederland op nummer 1 in de wereld op het gebied van duurzaamheid. Daar hoort inclusiviteit bij. Ik ga daar bij Uneto-VNI in ieder geval voor pleiten. Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland de trekkracht hebben om een dergelijke koppositie in de wereld te realiseren.’ Start Foundation – Baanbreker nr. 2 2017 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication