24

Overheid en beleid Niet te geloven! Kwetsbare werknemer flink gekort Tekst: Marjan Agerbeek Illustratie: Idris van Heffen Sociaal ondernemer David Jansen ziet in elke verandering iets positiefs. Maar nu het kabinet wil bezuinigen op het loon van kwetsbare mensen, krijgt hij dat niet voor elkaar. Tijd voor actie! David Jansen, directeur van het Amsterdamse recyclingbedrijf Milieuwerk, kon zijn ogen niet geloven toen hij het regeerakkoord las. De loonkostensubsidie voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, wordt afgeschaft! In plaats daarvan moeten medewerkers zelf loondispensatie aan vragen bij de gemeente. Dat betekent een flinke inkomstenverlaging, want het doel van de verandering is een bezuiniging van een half miljard euro. Jansen vreest dat gemeenten de lonen straks tot bijstands niveau aanvullen, in plaats van tot het minimumloon. Motivatie ‘Ik ben meteen gaan overleggen met ambtenaren, Start Foundation, opdrachtgevers en SP-wethouder Arjan Vliegenthart. De conclusie: we moeten iets doen. Dus Arjan heeft de zaak aan gesneden binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en ik ben onder nemers gaan mobiliseren.’ Dat de maatregel is bedoeld om werk gevers te ontzorgen, vindt geen weerklank bij Jansen. ‘Het allerbelangrijkste is: gemotiveerd personeel. Maar hoe kan iemand nu gemotiveerd zijn als hij minder verdient dan zijn collega’s?’ Dat loondispensatie goedkoper is voor werkgevers omdat de administratie vermindert, gelooft Jansen ook niet. ‘Werknemers moeten allemaal in gewikkelde formulieren invullen om een aanvulling te krijgen op hun loon. Daar hebben ze hulp bij nodig. Dus staan ze straks aan mijn bureau, zoals ze nu ook al doen als er sprake is van schulden of huisvestingsproblemen. Dat is niet erg, maar denk niet dat deze regeling het in dienst nemen van kwetsbare mensen voor werkgevers goedkoper maakt.’ Afrekenen Ook de besparing voor de schatkist ziet Jansen niet. ‘Als de mensen straks thuiszitten met een bijstandsuitkering omdat werken niets oplevert, is de overheid het geld ook kwijt, maar dan aan uitkeringen.’ Jansen zucht. ‘Ik heb me altijd op de vlakte gehouden in politieke zaken. Dat is verstandig als je ondernemer bent, want je weet maar nooit wie het je kwalijk neemt dat je een keer een tegendraads standpunt hebt ingenomen. Maar nu waag ik het erop. Iedereen die ik over deze maatregel vertel, valt van zijn stoel van verbazing. Er moet iets gebeuren.’ 24 Start Foundation – Baanbreker nr. 1 2018

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication