10

Wie we met Open Hiring® bereiken De Wetenschappelijke Raad (WRR) voor het Regeringsbeleid onderzocht dat momenteel ongeveer 1 miljoen mensen in ons land willen en kunnen werken en dit nu niet doen, of meer uren willen werken. Ook hebben 1,6 miljoen mensen een uitkering. En deel van hen is langdurig werkloos en heeft complexe problemen. Daarnaast staat 60% van de mensen met een arbeidsbeperking buiten de arbeidsmarkt. Een percentage dat de laatste jaren zelfs is toegenomen. Het WRR-rapport2 laat ook zien dat er een steeds uniformer beeld ontstaat van het ideale werk en de ideale werknemer, waardoor mensen die daar niet aan voldoen, de boot gaan missen en er voor hen structurele uitsluiting dreigt. Dit wordt versterkt door de heersende opvatting dat iedereen die zijn best doet en (daardoor) over de juiste opleiding en ervaring beschikt, zichzelf ziet stijgen op de maatschappelijke ladder. Prestatie is het belangrijkste criterium voor deelname aan de samenleving. Omgekeerd geldt: mensen die onderaan staan, hebben niet genoeg hun best gedaan. Het wordt voor deze groep mensen steeds moeilijker om aan het werk te komen. Open Hiring fungeert als trigger voor mensen die aan de zijlijn staan. Doordat ze niet hoeven te solliciteren en uitzicht krijgen op vast werk, gaan ze het (toch weer) proberen. In de pilots is gebleken dat Open Hiring vooral mensen aantrekt die het geloof in eerlijke sollicitaties verloren hebben, last hadden van systemische discriminatie (op grond van bijvoorbeeld leeftijd) en mensen die op zoek zijn naar meer uren en meer zekerheid. Vaak hadden deze mensen geen uitkeringsachtergrond. Ruim 500* Aanmeldingen op de vacaturewachtlijst *t/m oktober 2020 Ca. 95* Aantal mensen die een baan hebben gekregen * t/m oktober 2020 10 2 WRR-rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’, 15 januari 2020

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication