26

Open Hiring® en verder 2021 Start Foundation gaat verder met Open Hiring. De pilotfase geeft voldoende aanleiding om serieus door te pakken, zodat meer bedrijven en werkzoekenden in Nederland nieuwe perspectieven krijgen. Het programma komt hiermee in een volgende fase, waarin we ons gaan richten op twee hooflijnen: Verdere introductie en groei Open Hiring is helder en transparant, doch geen ‘business as usual’. Het vraagt een goede voorbereiding van werkgevers en zittende werknemers. Start Foundation zal aanpakken ontwikkelen die hen ondersteunen in het hele proces. Zowel door het inzetten van mensen, alsook door het proces te digitaliseren waar mogelijk. Uiteindelijk willen we zo veel mogelijk bedrijven deel laten nemen. Gezamenlijk met onze Open ambassaDeurs, Open Hiring-werkgevers en andere partners blijven we Open Hiring onder de aandacht brengen. Blijven ontwikkelen De eerste werknemers zijn nu ruim een jaar aan het werk. Het aan het werk houden is een onderdeel dat verdere aandacht verdient. Immers, Open Hiring is gericht op duurzame arbeidsverbintenissen. Wat is nodig om uitval op de werkplek te voorkomen? Wat heeft de werkgever nodig? Welke rol kan de (regionale) overheid daarin pakken? De eerste stappen om daar invulling aan te geven, zijn recent genomen in de regio’s Midden-Brabant en Noord-Holland Noord. Dit blijven we aanjagen, met de verwachting dat andere regio’s snel volgen. In de pilotfase zijn vacatures opengesteld voor werkzaamheden waar geen of weinig opleiding voor nodig is. Werkgevers geven aan dat ze Open Hiring ook voor andere typen banen willen toepassen. Daarmee wordt Open Hiring breder inzetbaar. Start Foundation gaat met deze werkgevers het komende jaar onderzoeken en ervaren wat de voorwaarden zijn om dit te realiseren. We zien ook kansen om de methodiek van Open Hiring geschikt te maken voor stages. Stageplaatsen zijn de eerste stap naar de arbeidsmarkt en ook daar vindt uitsluiting plaats. In 2021 verwachten we de eerste Open Hiring-stageplaatsen te realiseren. Tot slot Met het Open Hiring-netwerk hebben we werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van de (regionale) overheid naast elkaar vanuit hetzelfde doel: duurzame banen voor iedereen die aan het werk wil en wil laten zien dat hij of zij het werk aankan. We gaan opschalen en ontwikkelen, met daarbij sterk sturend op borging van de kernwaarden en spelregels van Open Hiring. Het Programma Open Hiring 2021 is opnieuw ambitieus. Een ambitie die we ook graag met anderen aangaan. 26

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication