4

Open Hiring® Structurele arbeidsmarktdiscriminatie , een baan zonder sollicitatiegesprek hindert de toetreding van bepaalde groepen mensen. De meest radicale manier om dat aan te pakken, is om mensen zelf te laten beoordelen of zij het beschikbare werk kunnen verrichten. In de USA is een bakkerij die op die manier werkt onder de titel: Open Hiring. Open Hiring staat voor het aannemen van mensen op een manier die vooroordelen geen kans geeft. Door mensen zonder enige vraag of achtergrondcheck aan de slag te laten gaan en zich te laten bewijzen in het werk zelf. Het principe is eenvoudig. Mensen die in aanmerking willen komen voor de functie die openstaat, komen naar het bedrijf en schrijven zich in op een vacaturewachtlijst. Als ze volgordelijk aan de beurt zijn, gaan ze aan de slag. Ze worden net als ieder ander beoordeeld op wat ze presteren op de werkvloer. Open Hiring is echter niet louter een drempelloze entree. Het vraagt ook systematische aandacht voor een duurzame arbeidsrelatie en een ontwikkelingsperspectief. Open Hiring vraagt in essentie vertrouwen. Van beide kanten. Dit rapport beschrijft de introductie van Open Hiring in Nederland. We sluiten hiermee onze zogeheten pilotfase (2016-2020) af. It takes two to tango Start Foundation is als maatschappelijk ontwikkelaar continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om aan een arbeidsmarkt te bouwen waarin iedereen meedoet. Hiervoor zetten we zelf actief programma’s en projecten op, agenderen we issues, mengen we ons in het publieke debat en investeren we geld in initiatieven waarin we geloven en die passen bij onze visie. Het programma Open Hiring is gestart in samenwerking met Greyston, de grondlegger van Open Hiring. www.startfoundation.nl. Greyston is sinds 1982 de belangrijkste sociale onderneming in de VS, gevestigd in Southwest Yonkers, New York, waar veel armoede is. Op haar eigen unieke wijze – Open Hiring – helpt ze mensen uit een kwetsbare positie naar werk en uit de armoede. Iedereen komt in aanmerking voor een baan via hun ‘opendeurbeleid’, ongeacht diploma’s, werkervaring en achtergrond. Sinds de start heeft Greyston via Open Hiring ruim 3.500 mensen aan het werk geholpen. www.greyston.com 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication