4

Programma Verdiepingsleergang Praktijkondersteuner GGZ Module 1. Waarvoor staat de POH-GGZ in de Eerste Lijn? Gastdocent: A. Evertse, huisarts en directeur Steunpunt en Leerpunt KOEL Aandacht voor het beleidskader van de basis GGZ en de rol van de huisartsenpraktijk. Wat houdt de huisarts bezig qua visie, praktijkorganisatie, fi nanciering, kwaliteitsbeleid en specifi ek de samenwerking met de POH GGZ. Module 2. Verdieping in de eigen werksituatie Gastdocent: W. van Dop, GGZ-coördinator en manager Steunpunt KOEL Verdieping betekent een moment van bezinning. Waar staat u nu en hoe verhoudt zich dat tot de aangeboden stof in module 1? De visie van de huisartsenpraktijk, de praktijkorganisatie, de eigen stijl en competenties komen aan bod in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Module 3. Het gebruik van E-health door de POH- GGZ Gastdocent: S. Timmer, van Changing Healthcare Hoe vindt u de weg in het gebruik van instrumenten, wat is het nut en de noodzaak van het gebruik van E-health instrumenten. Module 4. Het werken als verlengde arm Gastdocent: S. Nobel, kaderarts GGZ Inzicht in het belang van het werken met standaarden en het formuleren van de eigen rol van de POH-GGZ hierin. Consequenties van het werken als verlengde arm van de huisarts. Module 5. De huisartsenpraktijk en de transities in de zorg Gastdocent: D. Vissers, senior-adviseur ELO (ROS) Aan bod komen kansen en bedreigingen voor de POH-GGZ in de transities, maar ook in het verbinden van zorg met welzijn (afstemming met sociaal wijkteam en jeugdteam) en het wijkgericht werken. Aandacht voor zelfredzaamheid en populatiegerichte preventie. Module 6. Omgaan met SOLK Gastdocent: A. Deijl, huisarts en M. Hoogerheide adviseur en POH-GGZ Steunpunt KOEL Aandacht voor veelvoorkomende problematieken in de huisartsenpraktijk, met als voorbeeld de somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Module 7. Kind- en jeugdproblematiek Gastdocent: B. den Outer, projectleider jeugd en langdurige zorg gemeenten VP Inzicht in de rol en functie van de huisartsenpraktijk/POH-GGZ in de jeugdhulp en positionering van de POH-GGZ. Omgaan met psychische klachten bij kinderen en adolescenten met pedagogische problemen. Module 8. Presentatie portfolio Gastdocent: leergangbegeleider C. van Velzen, senior-adviseur Steunpunt KOEL De leergang wordt afgesloten met presentaties van een visie en plan van aanpak ten aanzien van een concreet voornemen van de deelnemer. De eigen huisarts(en) worden hierbij uitgenodigd. Leerpunt KOEL IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht T: 078-6193068 secretariaat@leerpuntkoel.nl www.leerpuntkoel.nl

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication