0

Verdiepingsleergang Praktijkondersteuner GGZ PRA K T I J KONDERSTEUNERS

Spilfunctie verder uitgediept De Praktijkondersteuner GGZ bestaat nog helemaal niet zo lang in de huisartsenpraktijk, maar is nu al niet meer weg te denken. Uit cijfers blijkt dat steeds meer huisartsen een gespecialiseerde praktijkondersteuner inzetten om hen te ondersteunen bij patiënten met psychische klachten. Deze verdiepingsleergang belicht in 8 modules de zaken die u moet weten over werken in de eerste lijn, als verlengde arm én met de uitdaging een bijdrage te leveren aan de transformatie van zorg. U deelt uw ervaringen met collega’s en krijgt les van maar liefst 8 gastdocenten met uiteenlopende achtergronden. Zo verbreedt u uw kennis over de eerstelijnszorg, die een geheel andere dynamiek kent dan de tweedelijnszorg. Opleidingseisen U werkt minimaal één jaar als POH-GGZ en hebt inmiddels ervaren dat er heel wat meer bij komt kijken dan alleen uw kennis van psychische stoornissen. Speciaal voor professionals zoals u heeft Leerpunt KOEL een verdiepende leergang ontwikkeld om uw spilfunctie in de eerstelijnszorg beter in te vullen.

Zo werkt het in de praktijk Triagist op de huisartsenpost Scholingsdata Studiebelasting Accreditatie Prijs Locatie Kijk op www.leerpuntkoel.nl voor het actuele aanbod 8 bijeenkomsten van 16.00-19.30, gemiddeld eens per maand. Per module een half uur voorbereiding. 32 uur €1.795,Incompany of bij Leerpunt KOEL te Zwijndrecht Inhoud We gaan in op de uitdagingen waar de eerstelijnszorg momenteel voor staat en onderzoeken samen de rol die u daarin als POH-GGZ hebt. Verdieping betekent ook refl ectie op deze nieuwe functie en de wijze waarop deze vormgegeven kan worden in de huisartsenpraktijk. Natuurlijk komen alle landelijke actualiteiten in de zorg die direct of indirect gevolgen hebben voor uw werkzaamheden en patiënt(en) aan bod. Op de achterzijde van deze folder staan de 8 modules uitgewerkt Na de leergang: • weet u wat specifi ek is voor het werken als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk • kunt u bepalen welke instrumenten goed zijn en weet u waar kunt u die kunt vinden • kent u uw rol als POH-GGZ in de transities • kunt u verbindingen leggen met het sociale wijkteam, het jeugdteam en soortgelijke samenwerkingsverbanden • kunt u als ‘verlengde arm’ met de standaarden van de huisarts werken • kent u uw functie als POH-GGZ in de jeugdhulp • weet u om te gaan met eHealth en online hulpverlening • bent u bekwaam in specifi eke problematiek, zoals SOLK. • weet u welke competenties u nodig hebt om uw functie als POH-GGZ te vervullen, of te versterken. Leergangbegeleider en docenten De leergangbegeleider en uw aanspreekpunt is Carel van Velzen. 8 gastdocenten met verschillende achtergronden zullen de bijeenkomsten vullen. Resultaat De leergang wordt afgesloten met een presentatie over de visie met betrekking tot de inzet van de POH-GGZ. Uw eigen huisarts(en) worden verwacht hierbij aanwezig te zijn U ontvangt na de presentatie een certifi caat van deelname. Schrijf u nu in! Zoekt u verdieping van uw functie als POHGGZ? Schrijf u vandaag nog in voor deze leergang via www.leerpuntkoel.nl Wilt u eerst meer weten? Monique Pastoor of Carel van Velzen beantwoorden al uw vragen. Bel Leerpunt KOEL: (078) 619 30 68 (keuzetoets 2) of mail naar m.pastoor@ leerpuntkoel.nl, c.vanvelzen@steunpuntkoel.nl. Leergangbegeleider Carel van Velzen Zwijndrecht (Leerpunt KOEL)

Programma Verdiepingsleergang Praktijkondersteuner GGZ Module 1. Waarvoor staat de POH-GGZ in de Eerste Lijn? Gastdocent: A. Evertse, huisarts en directeur Steunpunt en Leerpunt KOEL Aandacht voor het beleidskader van de basis GGZ en de rol van de huisartsenpraktijk. Wat houdt de huisarts bezig qua visie, praktijkorganisatie, fi nanciering, kwaliteitsbeleid en specifi ek de samenwerking met de POH GGZ. Module 2. Verdieping in de eigen werksituatie Gastdocent: W. van Dop, GGZ-coördinator en manager Steunpunt KOEL Verdieping betekent een moment van bezinning. Waar staat u nu en hoe verhoudt zich dat tot de aangeboden stof in module 1? De visie van de huisartsenpraktijk, de praktijkorganisatie, de eigen stijl en competenties komen aan bod in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Module 3. Het gebruik van E-health door de POH- GGZ Gastdocent: S. Timmer, van Changing Healthcare Hoe vindt u de weg in het gebruik van instrumenten, wat is het nut en de noodzaak van het gebruik van E-health instrumenten. Module 4. Het werken als verlengde arm Gastdocent: S. Nobel, kaderarts GGZ Inzicht in het belang van het werken met standaarden en het formuleren van de eigen rol van de POH-GGZ hierin. Consequenties van het werken als verlengde arm van de huisarts. Module 5. De huisartsenpraktijk en de transities in de zorg Gastdocent: D. Vissers, senior-adviseur ELO (ROS) Aan bod komen kansen en bedreigingen voor de POH-GGZ in de transities, maar ook in het verbinden van zorg met welzijn (afstemming met sociaal wijkteam en jeugdteam) en het wijkgericht werken. Aandacht voor zelfredzaamheid en populatiegerichte preventie. Module 6. Omgaan met SOLK Gastdocent: A. Deijl, huisarts en M. Hoogerheide adviseur en POH-GGZ Steunpunt KOEL Aandacht voor veelvoorkomende problematieken in de huisartsenpraktijk, met als voorbeeld de somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). Module 7. Kind- en jeugdproblematiek Gastdocent: B. den Outer, projectleider jeugd en langdurige zorg gemeenten VP Inzicht in de rol en functie van de huisartsenpraktijk/POH-GGZ in de jeugdhulp en positionering van de POH-GGZ. Omgaan met psychische klachten bij kinderen en adolescenten met pedagogische problemen. Module 8. Presentatie portfolio Gastdocent: leergangbegeleider C. van Velzen, senior-adviseur Steunpunt KOEL De leergang wordt afgesloten met presentaties van een visie en plan van aanpak ten aanzien van een concreet voornemen van de deelnemer. De eigen huisarts(en) worden hierbij uitgenodigd. Leerpunt KOEL IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht T: 078-6193068 secretariaat@leerpuntkoel.nl www.leerpuntkoel.nl

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication