0

Welke scholingen biedt Leerpunt KOEL? Als verloskundige heb je een cruciale rol voor zowel de (toekomstige) ouders als voor hun baby. Om de beste zorg te leveren als verloskundige is bij- en nascholing essentieel. Zo haal je het beste uit jouw kennis en kunde. Leerpunt KOEL heeft een uitgebreid scholingsaanbod voor jou als verloskundige. Al de scholingen zijn geaccrediteerd en onafhankelijk. Counseling PNS bij laaggeletterdheid en taalbarrière (incl. 1 uur MIO) E-learning ALPHA-NL MIO - Multifactoriële problematiek in de verloskundigenpraktijk MIO - Anticonceptie in de verloskundigenpraktijk MIO - Badbevalling MIO - Basis echoscopie MIO - Hypertensie in de zwangerschap MIO - De juiste zorg op de juiste plek MIO - Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) Intervisie voor de verloskundige Hormonale anticonceptie Reanimatie neonaat Zie ommezijde voor meer informatie over deze scholingen.

Counseling PNS bij laaggeletterdheid en taalbarrière (incl. 1 uur MIO) 4 punten (categorie A en C) €149 Laaggeletterden of mensen met een taalbarrière hebben vaak ook moeite om informatie over hun gezondheid te krijgen en begrijpen. Informatie over de prenatale screening is ingewikkeld. Hoe communiceer je hierover met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? E-learning ALPHA-NL 1 punt (categorie A) €75 De ALPHA-NL is een korte vragenlijst die door de zwangere, vroeg in de zwangerschap, wordt ingevuld. Het helpt jou als verloskundige bij het vroegsignaleren van ongunstige opgroeiomstandigheden. Deze e-learning leert jou om de uitkomsten van de ALPHA-NL te interpreteren en bespreken. MIO - Multifactoriële problematiek in de verloskundigenpraktijk 5 punten (categorie C) €159 Deze MIO is een vervolg op de e-learning ALPHA-NL. Tijdens de MIO worden ervaringen gedeeld over het toepassen van de vragenlijst in de verloskundigenpraktijk. Door kritisch te reflecteren op de leefstijlfactoren en psychosociale invloeden, krijg je handvatten voor binnen de dagelijkse praktijkvoering. MIO - Anticonceptie in de verloskundigenpraktijk €149 4,5 punten (categorie C) Wil je samen met ervaren collega’s kijken naar waar je jouw anticonceptiezorg kan verbeteren? Tijdens deze MIO kijken we bewust naar de eigen anticonceptiezorg en die van elkaar. Het handelen van deelnemers wordt onderling vergeleken in de groep en getoetst aan objectieve gegevens. MIO - Badbevalling 4 punten (categorie A en C) €149 Wat is jouw ervaring met badbevallingen? Tijdens deze MIO ga je samen met andere verloskundigen in gesprek over dit onderwerp. Zelfreflectie wordt omgebogen naar groepsreflectie. Je vergelijkt elkaars handelen wat betreft baringshoudingen en badbevallingen. MIO - Basis echoscopie 8 punten (categorie A en C) €295 Tijdens deze MIO behandelen we thematisch onderwerpen omtrent de basis echoscopie in combinatie met de verloskundige zorgverlening. Met de groep behandel je op een interactieve en systematische manier je werkervaring. De scholing is ook geaccrediteerd via BEN. MIO - Hypertensie in de zwangerschap €149 4 punten (categorie C) In deze MIO staat de KNOV-richtlijn hypertensie centraal. Deze richtlijn geeft handvatten voor de opsporing en tijdige verwijzing van vrouwen met hypertensieve aandoeningen. Ook gaat het in op de samenwerking met de huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende. MIO - De juiste zorg op de juiste plek €149 4 punten (categorie C) In deze MIO staat ‘de juiste zorg op de juiste plek’ centraal. In de groep wordt aan de hand van ingebrachte casuïstiek van de deelnemers dieper ingegaan op het onderwerp. Er worden geen adviezen gegeven, iedereen krijgt evenveel spreektijd en de kern is het stellen van open vragen. MIO - Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) €295 8 punten (categorie C) Behoefte om te sparren met collega-echoscopisten? In deze MIO worden diverse onderwerpen over het eerste en tweede trimester SEO behandeld. Er is ruimte voor actuele richtlijnen en protocollen. Tevens behandelen we de organisatie van echoscopie. De scholing is ook geaccrediteerd via BEN. Intervisie voor de verloskundige 6 punten (categorie C) €249 Wil jij je deskundigheid en professionaliteit verbeteren? Tijdens intervisie doe je een beroep op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit je eigen werksituatie. Bij elke bijeenkomst brengt iemand anders een werksituatie in om te bespreken. Hormonale anticonceptie 9 punten (categorie A) €335 Adviseer jij regelmatig vrouwen in de kraamperiode over anticonceptie? Plaats of verwijder je regelmatig het implantatiestaafje? Een voorwaarde om anticonceptie te mogen voorschrijven is het volgen van scholing. Daarom wordt deze scholing aangeboden. Reanimatie neonaat 4 punten (categorie B) €235 Hoe zit het ook alweer met het reanimeren van de “natte” en “droge” pasgeborene? Tijdens deze scholing worden verschillende reanimatievaardigheden getraind. De focus ligt op de reanimatie in een eerstelijns setting. Naast theoretische verdieping is er veel ruimte voor oefening en simulatie. Nieuw! Nieuw!

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication