0

Studiegids 2021 Nascholingen & (Post-mbo) opleidingen LEERPUNT

Colofon Dit is een uitgave van Leerpunt KOEL Ontwerp De Ontwerppraktijk, ‘s-Hertogenbosch Drukwerk Grafisch bedrijf Crezée, Meerkerk Leerpunt KOEL is digitaal! Ons aanbod webinars, online scholingen en e-learnings groeit. Leren op elke plek waar u dat maar wilt!

LEERPUNT

> webinar Een 1 tot 1,5 uur online bijeenkomst, onder leiding van een docent (host), een co-host (meestal huisarts) en een technisch host. Er geldt een maximum van 100 deelnemers zonder webcam of audio. Voor de accreditatie wordt er gewerkt met polls, een eindtoets en een evaluatieformulier. Via de Q&A-optie in ZOOM kunnen tussentijds vragen worden gesteld. > online Een 1,5 tot 2 uur durende live online-scholing met een docent en technisch host, soms ook een co-host. Er geldt een maximum van 20 deelnemers met webcam en audio. Ook hierbij werken we met polls. Vragen stellen kan door je hand op te steken, het handje in Zoom te gebruiken of je vraag via de chat te stellen. We kunnen ook gebruik maken van Break Out Rooms en andere activiteiten om interactie te bevorderen. > e-learning Een of meerdere modules in een online platform, te volgen zonder docent. Deze modules kunnen de fysieke onlinetraining ondersteunen (blended), maar kunnen ook helemaal los daarvan staan (zoals SOH e-learning hercertificering en mogelijk in de toekomst meer nieuwe varianten). Leerpunt KOEL is digitaal! Ons aanbod webinars, online scholingen en e-learnings groeit. Leren op elke plek waar u dat maar wilt!

Leerpunt KOEL levert geaccrediteerde (na)scholing aan professionals en organisaties in de eerstelijnszorg. We doen dat op een geheel eigen wijze. Allereerst omdat we onafhankelijk zijn. We krijgen geen geld van farmaceutische bedrijven en kunnen dus objectief zijn. Daarnaast hebben we echt verstand van zaken. Onze docenten, ontwikkelaars en ondersteuners zijn zelf huisarts, praktijkassistent, triagist, verloskundige etcetera en kennen de moderne beroepspraktijk en zorgconcepten van buiten. Verder ontwikkelen we onze (na)scholing vanuit de actualiteit en blijven we onze opleidingen en trainingen daaraan toetsen. Deze drie zaken zorgen ervoor dat onze nascholing kwalitatiever, eerlijker en beter toepasbaar is voor de professionals en patiënten. En daar is het Leerpunt KOEL precies om te doen. Altijd op de hoogte van ons aanbod?

‘Geen onzekerheden, maar keuzemogelijkheden‘ Gonnie Swanenberg Directeur

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 5 Voilà, Leerpunt KOELs studiegids voor 2021 is uit! Zoals gewoonlijk valt er veel te kiezen, al is het programma net een tikkeltje anders dan anders. Op het moment van schrijven is het namelijk het najaar van 2020. Corona waart nog steeds rond als een onvoorspelbare donderwolk; als een vraagteken in de kantlijn bij ieder mooi plan: ‘zou het wel doorgaan…?’ Leerpunt KOEL zette dit vraagteken om in een en/of-teken: geen onzekerheden, maar keuzemogelijkheden! Aangejaagd door de uitdagingen van het afstandhouden, hebben we in sneltreinvaart online-nascholingen, e-learnings en webinars ontwikkeld, zodat u ook thuis kon blijven leren. Velen van u hebben daar hun voordeel al mee gedaan, en mede dankzij uw feedback hebben we besloten om het digitale aanbod door te blijven ontwikkelen. Samen met onze ruim 100 professionele docenten. De huisarts blijft hét laagdrempelige aanspreekpunt van zorg; het baken waar de zorg voor veel patiënten begint en eindigt. Ondertussen worden hulpvragen en organisatievereisten steeds complexer, waardoor de huisarts handen tekortkomt en steeds meer specialismen in huis moet hebben. Naast doktersassistenten lopen er daarom inmiddels ook POH’s, POH’s-ggz en soms zelfs physician assistents rond. Bij het managen van alle contacten en contracten van de praktijk, speelt de doktersassistente een centrale rol: van triage tot wondbehandeling, alles komt bij haar voorbij. Dat vraagt nogal wat van haar inzet en vindingrijkheid! Maar gelukkig schuilen in uitdagingen vaak kansen. In dit geval voor zowel de huisarts als de assistente. Met taakdelegatie als codewoord worden huisartsen aantrekkelijkere werkgevers voor getalenteerde assistentes, die zich met bijscholing ontpoppen tot heuse behandel- en/of organisatiekanjers. Een onvervalste win-winsituatie! Al met al is er steeds meer vraag naar scholing in organisatorische vaardigheden, implementatietechnieken, triage en omgang met patiënten, bijvoorbeeld om agressie aan de balie te voorkomen en te de-escaleren. Scholingen over al deze onderwerpen (en meer!) vindt u terug in deze studiegids. Ik zou zeggen: tast toe! Ondertussen weten ook steeds meer praktijken en gezondheidscentra Leerpunt KOEL te vinden voor de kwaliteits- en organisatorische ondersteuning van hun organisaties. Want ook daar zijn we sterk in: snel schakelen tussen behoeften en mogelijkheden, en die vloeiend voor u op elkaar afstemmen. Dat scheelt weer een zorg. Leerpunt KOEL groeide de afgelopen jaren met sprongen. We drongen door in heel Nederland, in alle geledingen van de huisartsen- en verloskundigenpraktijk. Dat lukte mede dankzij u en daar zijn we zo trots op! Nu zijn wij klaar voor de volgende stap. U ook? Heel veel lees- en studieplezier met deze studiegids 2021. Ik hoop u te mogen begroeten bij een van onze scholingen; fysiek of online.

Opleidingen Opleiding (SOH) Spreekuurondersteuner huisarts ............................................................................... 9 Opleiding (MOH) Managementondersteuner huisarts ....................................................................... 10 Opleiding (TOH) Triage-ondersteuner huisarts ........................................................................................ 12 Agressietraining ............................................................................................................................................................... 14 Allergie ................................................................................................................................................................................... 15 Anatomie ............................................................................................................................................................................... 15 Antibioticaresistentie ................................................................................................................................................... 16 Anticonceptie .................................................................................................................................................................... 16 Auditorenopleiding ....................................................................................................................................................... 17 Brandwonden > fysiek en online ....................................................................................................................... 18 Buikklachten ....................................................................................................................................................................... 19 Burn-out en bore-out preventie > fysiek en webinar ......................................................................... 20 Cervixuitstrijk basiscursus ........................................................................................................................................ 21 Compressief zwachtelen .......................................................................................................................................... 21 CVRM-basis > fysiek en online ........................................................................................................................... 22 Depressie .............................................................................................................................................................................. 26 Delier, dementie en depressie > fysiek en webinar ............................................................................ 27 Diabeteszorg ...................................................................................................................................................................... 28 Doppleronderzoek en bloeddrukmeten ...................................................................................................... 29 Post-mbo-opleidingen ............................................................................................................................................... 30 Duits in de medische wereld > fysiek en online .................................................................................... 31 ECG-basis ............................................................................................................................................................................. 31 ECG-opfris ............................................................................................................................................................................ 32 Effectief communiceren ............................................................................................................................................ 32 E-health ................................................................................................................................................................................. 33 Engels in de medische wereld > fysiek en online ................................................................................ 34 Hart- en vaatziekten ..................................................................................................................................................... 35 Hartfalen triagetechnieken ..................................................................................................................................... 36 Hechttechnieken ............................................................................................................................................................. 37 Hechttechnieken opfris ............................................................................................................................................. 38 Hoesten en proesten > fysiek en online ...................................................................................................... 39 Huidoncologie > fysiek en webinar ................................................................................................................. 40 Hygiëne in de praktijk > webinar ........................................................................................................................ 42 Insecten > fysiek en online .................................................................................................................................... 43 Intoxicaties ........................................................................................................................................................................... 44 Kennismaken met Triage(Wijzer) > fysiek en online ........................................................................... 45 Kindermishandeling ..................................................................................................................................................... 46 Kinderziekten > fysiek en online ........................................................................................................................ 46 Klantgerichtheid .............................................................................................................................................................. 47 Klinische les - laboratoriumwaarden > fysiek en online .................................................................. 48 Klinische les - microbiologie > fysiek en online ..................................................................................... 49 Klinische les - psychische klachten herkennen ...................................................................................... 50

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 7 Klinische les - trauma aan het hoofd > online ......................................................................................... 51 KNO-heelkunde .............................................................................................................................................................. 53 Longen luisteren ............................................................................................................................................................. 54 Mammacarcinoom ........................................................................................................................................................ 55 Nierfalen ................................................................................................................................................................................ 56 Omgaan met moeilijke mensen .......................................................................................................................... 57 Omgaan met veeleisende mensen > webinar ......................................................................................... 58 Oogheelkunde > webinar ........................................................................................................................................ 59 Oren - vaardigheid ......................................................................................................................................................... 60 Ouderenzorg: ins en outs ......................................................................................................................................... 61 Overgangsklachten ....................................................................................................................................................... 62 Palliatieve zorg ................................................................................................................................................................. 64 Polyfarmacie ...................................................................................................................................................................... 65 Poepperikelen bij kinderen > fysiek en online ........................................................................................ 66 Reanimatie + AED beginners .................................................................................................................................. 67 Reanimatie + AED gevorderden ........................................................................................................................... 67 Recht en gezondheidszorg > fysiek en online ........................................................................................ 68 Rugklachten ....................................................................................................................................................................... 69 Rust met LEAN ................................................................................................................................................................. 70 Schildklierproblematiek > online ....................................................................................................................... 71 SOA ............................................................................................................................................................................................ 72 SOEP-registreren > webinar ................................................................................................................................... 73 SOH-hercertificering: hand- en polstrauma ............................................................................................... 75 SOH-hercertificering: communicatie met patiënten ........................................................................... 75 SOH-congres: de kracht van de SOH .............................................................................................................. 76 SOH-hercertificering: e-learning keuzemodule > online ................................................................. 78 SOH-hercertificering: hechten .............................................................................................................................. 78 SOH-hercertificering: vaardighedencarrousel .......................................................................................... 79 SOH-hercertificering: e-learning basismodule > online ............................................ 79 Tapen van de enkel ...................................................................................................................................................... 80 TIA en beroerte ................................................................................................................................................................ 81 Triage: de ins & outs ...................................................................................................................................................... 82 Urineweginfecties > online ..................................................................................................................................... 84 Urologie: mannenklachten > online ................................................................................................................. 85 Vakantiekwalen > webinar ...................................................................................................................................... 86 Venapunctie ....................................................................................................................................................................... 87 Verdieping telefonische triage > webinar .................................................................................................... 88 Verslaving ............................................................................................................................................................................. 88 Vrouwenspreekuur opzetten ................................................................................................................................. 89 Wondverzorging .............................................................................................................................................................. 90 Wratten - vaardigheid ................................................................................................................................................. 91 Incompany scholingen ............................................................................................................................................... 92 Ontzorging HAP ............................................................................................................................................................... 95

‘Ik zou al mijn collega’s aanraden om de SOH-opleiding te doen. Het geeft zo’n mooie aanvulling op je kennis en vaardigheden in je werk!’ Patricia Mollen-Van Daal Studente opleiding Spreekuurondersteuner huisarts

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 9 Opleiding (SOH) Spreekuurondersteuner huisarts Efficiëntere spreekuren dankzij veelzijdige assistenten In de SOH-opleiding leert u om zelfstandig specifiek geselecteerde klachten af te handelen. Als SOH neemt u daardoor werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Onze ervaring is dat de extra taken positief bijdragen aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten. Opleidingseisen De opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren doktersassistenten en triagisten die meer in hun mars hebben. Inhoud Onze missie is dat de SOH veilig en verantwoord zelfstandig patiënten kan beoordelen en behandelen. Daarmee ondersteunt de SOH de eerstelijnszorg. De SOH wordt competentiegericht opgeleid om bevoegd en bekwaam patiëntenzorg te leveren rondom 15 ingangsklachten: 1. Acute keelpijn 2. Epistaxis 3. Acute rhinosinusitis 4. Traumatische wonden (schaafscheur- en snijwonden) 5. Bijtwonden 6. 1e -graads brandwonden 7. 2e-graads brandwonden 8. Inversietrauma 9. Acute urticaria 10. Insectenbeten 11. Tekenbeten 12. Tand door de lip 13. Cystitis 14. Teenletsel II-V 15. Subunguaal hematoom Studiebelasting Theorie Per klacht wordt de achtergrond (epidemiologie, pathogene, beloop en complicaties), anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnose, beleid en behandeling doorlopen. Daarnaast is ‘het gezonde oor’ toegevoegd als onderwerp. De studiebelasting is: • 15-30 uur zelfstudie • 12 uur onderwijs • Theorietentamen Vaardigheden Vaardigheden worden tijdens de zelfstudie en onderwijsmomenten aangeleerd en in de praktijk verfijnd. De studiebelasting is: • 6 uur onderwijs • 6-9 maanden stage • Praktijkexamen Bij het volbrengen van de opleiding wordt de SOH geregistreerd in de Stichting Bijzondere Handelingen In de Praktijk (BHIP). Scholingslocatie De opleiding wordt zowel bij Leerpunt KOEL in Zwijndrecht als op locatie georganiseerd. Zie leerpuntkoel.nl voor data en locaties.

Opleiding (MOH) Managementondersteuner huisarts Praktijkmanagement voor de doktersassistent, praktijkondersteuner e.a. Bent u doktersassistent en gaat u (gedeeltelijk) praktijkmanagementtaken uitvoeren binnen de huisartsenpraktijk? Dan is dit de opleiding voor u! Leerpunt KOEL heeft een praktijkgerichte opleiding voor medewerkers die zich binnen de huisartsenpraktijk willen richten op de aansturing van de praktijk en daarbij op zoek zijn naar concrete handvatten. Opleidingseisen Minimaal afgeronde mbo-opleiding Doktersassistent. Mbo- of hbo-werken -denkniveau is een pré. Inhoud Intakegesprek Voorafgaand aan de cursus neemt één van de kerndocenten contact met de deelnemers op om een (telefonisch) intake- of kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek worden de persoonlijke leerdoelen besproken en tevens hoe een mogelijke eindopdracht eruit kan zien. Bijeenkomst 1 Het beleidsplan Wanneer is beleid nu goed beleid en wanneer niet? Waar moet een goed bedrijfsplan aan voldoen en hoe gebruikt u dit vervolgens in de dagelijkse praktijk? Hoe ontwerpt u indicatoren om te toetsen of beleid effectief is, of dat het moet worden bijgestuurd of aangepast? Bijeenkomst 2 Financieel Management Financieel management is één van de belangrijkste taken binnen een praktijk. Hoe kunt u bepalen wat de financiële gevolgen zijn van een beleidskeuze? Hoe stelt u een begroting op? Hoe kunt u bepalen of een investering wel of geen verstandige keuze voor de praktijk is? Bijeenkomst 3 Personeel & Personeelsbeleid Hoe zorgen we dat binnen de praktijk alle competenties en vaardigheden aanwezig zijn die nodig zijn om de praktijk nu en in de toekomst goed te laten draaien? Moeten we inzetten op specifieke scholing van medewerkers, of moet er wellicht nieuw personeel worden aangetrokken? Dit zijn allemaal vragen die we tijdens de derde bijeenkomst behandelen. Na afloop is de MOH in staat om de hoofdlijnen van het personeelsbeleid op te zetten, uit te voeren én te onderhouden Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 11 Bijeenkomst 4 Eindopdracht Een aanpak bedenken voor een concreet organisatorisch probleem in de eigen praktijk. Dit probleem wordt samen met de docent beschreven en geanalyseerd, en er wordt gewerkt aan een oplossingsrichting die is gebaseerd op de inhoud van de verschillende bijeenkomsten. De hoofdpunten en aanbevelingen vanuit de eindopdracht worden tot slot gepresenteerd aan de medestudenten. Bij deze bijeenkomst mogen ook de eigenaren en/of betrokken huisartsen van de praktijk worden uitgenodigd. Na afloop van de opleiding tot MOH bent u in staat om verschillende onderdelen van het management van de praktijk zelfstandig uit te voeren en de huisarts op een proactieve manier te adviseren en ondersteunen bij diverse managementtaken. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een (beperkte) huiswerkopdracht, die tijdens de daaropvolgende bijeenkomst wordt besproken. Daarnaast wordt tijd besteed aan het werken aan de eindopdracht. Scholingslocatie De opleiding wordt zowel bij Leerpunt KOEL in Zwijndrecht als op locatie georganiseerd. Zie leerpuntkoel.nl voor data en locaties.

Opleiding (TOH) Triage-ondersteuner huisarts Efficiëntere spreekuren dankzij veelzijdige assistenten Doktersassistenten kunnen veel meer bijdragen aan de triage dan zij in hun traditionele rol bij veel huisartsenpraktijken doen. In deze tijden van toenemende drukte kunnen assistenten met goede triagevaardigheden het verschil maken voor de kwaliteit van dienstverlening. Tijdens deze opleiding leert u structureel en consequent urgentiedenken toepassen, op basis van de NHG-TriageWijzer. De opleiding tot Triage-ondersteuner huisarts is ontwikkeld vanuit de visie dat leren vooral een kwestie is van ervaring opdoen en toepassen. In de opleiding wordt een setting gecreëerd (o.a. met een digitale leeromgeving) waarin u al doende leert. Niet alleen om gecertificeerd te zijn, maar ook om te leren hoe u zich blijvend ontwikkelt. Opleidingseisen Minimaal afgeronde mbo-opleiding Doktersassistent. Mbo- of hbo-werken -denkniveau is een pré. Inhoud Het opleidingstraject duurt 6 maanden en sluit aan op de datum van het landelijk examen. De opleiding is opgebouwd uit: • Klassikale trainingen • Digitale leeromgeving • Learning on the job, leren van en met eigen collega's op de werkvloer • Toegang tot het KOELtriageportfolio Kennis en inzicht ontwikkelen en deze in de praktijk leren toepassen, vormt de rode draad door de opleiding. De hele opleiding is vormgegeven rond geformuleerde triagecriteria en -competenties (o.a. de kernset). Zo wordt er gewerkt aan: 1. Vakinhoudelijke aspecten • Urgentiebepaling en beleid • NHG-TriageWijzer als uitgangspunt • Fysiologie en pathologie 2. Samenwerking 3. Professionele rolontwikkeling 4. Het organiseren van werkprocessen Aan het einde van het opleidingstraject heeft de deelnemer alle vier deze onderdelen doorlopen en kan het landelijke examen afgelegd worden. Hiervoor wordt de deelnemer aangemeld door Leerpunt KOEL. Scholingslocatie De opleiding wordt zowel bij Leerpunt KOEL in Zwijndrecht als op locatie georganiseerd. Zie leerpuntkoel.nl voor data en locaties. Aanmelden! leerpuntkoel.nl

‘Ik wil graag blijven leren, meer kennis opdoen. Dat is wat me aantrekt om deze opleiding te doen. Ik vind het erg leuk om meer in urgenties en toestandsbeelden te leren denken. Dat is heel anders dan hoe we in de dagpraktijk werken, vind ik. De Digitale Leeromgeving van deze opleiding werkt heel goed, met oefentoetsen waar bij iedere vraag een heel verhelderende uitleg van de theorie staat.’ Nienke Dam Voormalig student opleiding Triageondersteuner huisarts

Agressietraining Samen veilig in de zorg Vanuit een professioneel kader leren begrenzen, met behoud van een goede relatie. Daarin ligt de meerwaarde van deze training. U leert naast zorggericht ook veiligheidsbewust te handelen, met technieken om uw eigen spanning te reguleren en ongewenst gedrag bij anderen te de-escaleren. Leerdoelen • Inzicht verkrijgen in het effect van wederzijdse beïnvloeding bij agressie • Inzicht verkrijgen in het belang van snel interveniëren bij agressie • Interveniëren door hard op de inhoud en zacht op de relatie te zijn • De-escalerend interveniëren aansluitend bij de verschillende agressievormen • Op effectieve manier met behoud van relatie een verzoek van een patiënt weigeren • Verkrijgen inzicht in persoonlijke valkuilen en kwaliteiten als het gaat om het tonen van begrip en het begrenzen van gedrag Inhoud • Brainstorm over wat ongewenst grensoverschrijdend gedrag (OGG) is tot aan minder of niet beïnvloedbaar gedrag • Model van impulsbeheersing • Spanningscontrole-oefening: Herkennen van eigen spanning en deze leren te reguleren d.m.v. ademhaling, spierontspanning en sturen van gedachten • Technieken om OGG te de-escaleren gekoppeld aan veilig werken Doktersassistent, praktijkondersteuner en huisarts en EKC Fysiek 3 accreditatiepunten € 235 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 15 Allergie Het jeukt, het irriteert, het kriebelt, het brandt Tijdens deze nascholing leert u alles over allergische reacties: de verschillende types, uitingen, behandeling en vooral welke adviezen u wel of niet kunt geven. Leerdoelen • Herkennen van allergie • Handvatten voor een goed advies aan de patiënt • Inzicht in diagnose en behandelmethoden Inhoud • Voedselallergie • Inhalatieallergie • Anafylactische shock Doktersassistent Fysiek 2,5 accreditatiepunten € 125 Anatomie Het menselijk lichaam in kaart Hoe hoog zitten de nieren eigenlijk? En de blinde darm, geeft die pijn rechts of links in de buik? En waar zit dan de pijn bij een tennisarm? Leerdoelen • Leren waar de organen zich in de romp bevinden • Weten wat viscerale pijn betekent • De anatomie van het bewegingsapparaat kennen • De achtergrond van een aantal veelvoorkomende klachten van het bewegingsapparaat kennen Inhoud • Anatomie van organen • Anatomie van bewegingsapparaat • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125

Antibioticaresistentie Nog even wachten met een kuurtje De Nederlandse huisartsenzorg doet het goed qua terughoudendheid bij het voorschrijven van antibiotica. Dat is iets waar we trots op mogen zijn in het licht van de toenemende resistentieproblematiek. Toch vragen patiënten u nog steeds om een kuurtje. Welke adviezen kunt u geven om antibiotica uit te stellen? En wanneer schrijft u het toch maar beter wel voor? Leerdoelen • Weten wanneer antibioticum moet worden voorgeschreven • Het gebruik van de CRP-meter kennen Inhoud • BR-introductie • Multiresistente micro-organismen • Casuïstiek Doktersassistent, huisarts en praktijkondersteuner Fysiek 2 accreditatiepunten € 125 Anticonceptie Nu niet zwanger raken Regelmatig krijg je vragen over anticonceptie. Welke soorten en vormen van anticonceptie zijn er? Welke adviezen geef je hierbij? Leerdoelen • Het kennen van de verschillende soorten anticonceptie • Advies kunnen geven over anticonceptie Inhoud • Verschillende soorten en vormen van anticonceptie • Theorie vrouwelijke organen en de werking • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 17 Auditorenopleiding Schaven aan de professional Als ervaren triagist of doktersassistent leert u om triagegesprekken van collega’s scherp te beoordelen, en collega’s op een kundige en vertrouwde manier bij te staan in hun eigen kwaliteitsontwikkeling. Leerdoelen • De kernset goed in de vingers hebben • De richtlijnen, protocollen en werkafspraken die betrekking hebben op de huisartsenpost en de kernset moeiteloos hanteren. • De richtlijnen van de kernset toe kunnen passen en verbanden kunnen leggen tussen de gegevens die zijn verzameld. • Bewustwording van het eigen gedrag en vaardigheid in het aanpassen daarvan met het oog op optimale communicatie met de triagist. • Vermogen te leren van de eigen valkuilen en blinde vlekken en hiermee om kunnen gaan. • Aanbevelingen om kunnen zetten in concrete handvatten voor verbetering en leer- en verbeterpunten helder kunnen beschrijven. • De triagist op een veilige manier feedback kunnen geven op het beoordeelde gesprek. Inhoud • De kernset • Personalcolor • Persoonlijke ontwikkeling • Communicatie • Communicatieverbetering • Begeleidingsgesprekken voeren met de triagist. De deelnemers oefenen met verschillende praktijkvoorbeelden en gaan geluidsfragmenten van triagisten beluisteren en analyseren. • Tips en tricks voor coaching c.q. beoordelen • Aandachtspunten vanuit de groep bespreken (casuïstiek). Doktersassistent en triagist Op aanvraag / open inschrijving 16 accreditatiepunten € 1.475

Brandwonden Een klein brandwondje, soms grote gevolgen Verbrandingen zijn er in soorten en maten, en hebben diverse oorzaken: van vuur(werk) of chemische middelen tot elektriciteit. Het triëren van brandwonden is niet eenvoudig. Dat zien we ook aan meldingen van incidenten en klachten. Hoe bepaal je de uitgebreidheid, de diepte of de ernst van een brandwond aan de telefoon? Wat onderscheidt thermisch letsel van een chemische verbranding? Leerdoelen • Met hulp van de triageklapper (telefonisch) advies kunnen geven over eerste acties bij brandwonden • Bij binnenlopers de eerste acties bij brandwonden kunnen benoemen en toepassen • Verschillende soorten en gradaties van brandwonden benoemen, herkennen en waar mogelijk behandelen • Weten welk verbandmateriaal aanwezig is op de post / praktijk en wanneer dit in opdracht van de huisarts gebruikt moet worden Inhoud • Anatomie, pathologie en fysiologie van brandwonden • Triage van brandwonden, zowel telefonisch als fysiek bij binnenlopers • Advies bij brandwonden • Vormen van behandeling en materiaalkennis Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 > online Brandwonden Een klein brandwondje, soms grote gevolgen Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Brandwonden' Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten 0,5 uur huiswerkopdracht + 1,5 uur online scholing € 89 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 19 Buikklachten Wanneer is er echt iets aan de hand? Buikklachten vormen een belangrijk en groot onderdeel van het huisartsenwerk. Van de doktersassistent wordt ook de nodige kennis verwacht voor advies en triage. Wat zijn alarmsignalen? Wat adviseert u bij diarree en bij obstipatie? Wat zijn de valkuilen? Leerdoelen • Kennisname van diverse soorten buikklachten • Inzicht krijgen in (on)gevaarlijke buikklachten en alarmsignalen • Adviezen kunnen geven Inhoud • Acute en chronische buikpijn, diarree, obstipatie en rectaal bloedverlies (On)gevaarlijke buikklachten en alarmsignalen • Adviezen bij diarree en obstipatie • Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Altijd op de hoogte van ons aanbod?

Burn-out Een stijgende lijn helaas Burn-out heeft een plek veroverd in de top van meest voorkomende problematiek. In de praktijk zult u hier dan ook geregeld mee te maken hebben. Maar wat kunt u hier eigenlijk mee? En wat doet u om het ontstaan van burn-outklachten bij uzelf en collega’s te voorkomen? Leerdoelen • Kennis hebben van de NHG-Standaard Overspanning en Burn-out 2018 • Kennis, inzicht en vaardigheden vergroten in vroegsignalering en behandeling van negatieve stressoren, overspannenheid en burn-out klachten • Bekendheid vergroten met valide screeningtools en verwijsmogelijkheden • Vergroten van inzicht in eigen overbelastingsrisico’s en die van collega’s Inhoud • Theorie • Casuïstiek • Maken van eigen preventieplan Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 135 > webinar Burn- en bore-out preventie Een stijgende lijn helaas Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Burn-out' Doktersassistent; Praktijkondersteuner Online 1 accreditatiepunt € 35 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 21 Cervixuitstrijk basiscursus Het uitstrijkje; meer dan een handeling In deze basiscursus leert u theorie, praktijk en aangewezen communicatie rondom deze handeling. Daarna bent u helemaal klaar voor uitvoering in de praktijk. Leerdoelen • Kennis over het uitstrijkje vergroten • Een kwalitatief goed uitstrijkje kunnen maken • Verbeteren van de communicatie rondom het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Inhoud Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen: • Theorie over het maken van het uitstrijkje en kwaliteitsnormen (1e avond) • Oefenen op fantomen (1e avond) • Bejegening van de patiënt, a.d.h.v. rollenspel (2e avond) Doktersassistent Fysiek 6 accreditatiepunten € 235 Bij deze scholing wordt de vaardigheid op fantomen geoefend Compressief zwachtelen Al kan een ulcus diverse oorzaken hebben, in alle gevallen is er eenzelfde hoofdbestanddeel van de therapie: goed zwachtelen! Met goed zwachtelen kan de therapieduur (6-7 maanden) met maar liefst 1/3 verkort worden. Leerdoelen • Kennisnemen van de CBO-methode • Zelfstandig uit kunnen voeren van compressietherapie Inhoud • Theorie CBO-methode • Risico’s bij ulcus cruris • Praktisch toepassen van compressief zwachtelen • Doorverwijzen voor steunkousen Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 145

CVRM-basis CVRM-zorg door de doktersassistent In veel praktijken hebben doktersassistentes een rol in de CVRM-zorg, bijvoorbeeld bij de bloeddrukcontroles en bij adviezen aan de telefoon. In deze scholing wordt de vernieuwde NHG-standaard CVRM 2019 behandeld. Leerdoelen • Risicogroepen (her)kennen die passen in een cardiovasculair risicoprofiel • Het 10-jaarsrisico op sterfte aan hart- en vaatziekten kunnen bepalen • Weten hoe een gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting uitgevoerd wordt • Kennis hebben van de (niet-)medicamenteuze behandeling van CVRM(-risico) Inhoud • Inhoud NHG-standaard CVRM 2019 • Werken met de risicotabel NHG • Casuïstiek en behandelmethoden • Gestandaardiseerd bloeddrukmeten Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 > online CVRM-basis CVRM-zorg door de doktersassistent In veel praktijken hebben doktersassistentes een rol in de CVRM-zorg, bijvoorbeeld bij de bloeddrukcontroles en bij adviezen aan de telefoon. In deze scholing wordt de vernieuwde NHG-standaard CVRM 2019 behandeld. Leerdoelen • Risicogroepen (her)kennen die passen in een cardiovasculair risicoprofiel • Het 10-jaarsrisico op sterfte aan hart- en vaatziekten kunnen berekenen met de risicotabel uit de NHG-standaard CVRM • Kennis hebben van de (niet-)medicamenteuze behandeling van CVRM(-risico) Inhoud • Inhoud NHG-standaard CVRM 2019 • Werken met de risicotabel NHG • Casuïstiek en behandelmethoden Programma • U dient voorafgaand aan de cursus een voorbereidende huiswerkopdracht af te ronden (0,5 uur) • Digitale bijeenkomst met de docent, hiervoor ontvangt u 1 dag voorafgaand aan de scholing een inloglink van ons en een kleine handleiding (1,5 uur) Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten 0,5 uur huiswerkopdracht + 1,5 uur online scholing € 89 23

KOEL-triageportfolio Het KOEL-triageportfolio bevat een compleet overzicht van álle genoten opleidingen en nascholingen van de triagist (ook elders dan bij Leerpunt KOEL gevolgd), en is een handzaam instrument voor persoonlijk kwaliteitsbeleid. Hoewel het portfolio altijd eigendom blijft van de triagist - en hij of zij dus zelf de regie behoudt over wie erbij kan - kan een werkgever of auditor er op verzoek van de triagist simpel toegang toe krijgen. De houder van het KOELtriageportfolio kan: • Zijn of haar Curriculum Vitae en diploma’s uploaden • Gewerkte uren uploaden en accorderen • Bij- en nascholingsactiviteiten bijhouden en scholingspunten vastleggen • Competentiebeoordelingen vastleggen i.v.m. triagediploma • Triagegespreksbanden beluisteren en zelf beoordelen conform de Kernsetcriteria • Auditor toestemming geven om banden te beluisteren en te beoordelen Het KOEL-portfolio geeft inzicht in genoten opleidingen en nascholingen en is eigendom van de triagist. Het geeft regie aan eigen ontwikkeling en is daarnaast leuk, praktisch en toegankelijk. Het KOEL-portfolio kan gevuld worden met álle genoten opleidingen, scholingen en activiteiten. Ook wanneer die elders dan bij Leerpunt KOEL zijn gevolgd. Toegang verlenen aan derden Ten behoeve van de eigen professionele ontwikkeling kan de portfoliohouder (triagist) de beheerder (Leerpunt KOEL) verzoeken om anderen toegang te geven tot diens

KOEL-triageportfolio. Hierbij valt te denken aan de manager, de opleider of de auditor. Toegang verlenen aan de manager Het KOEL-triageportfolio is bijzonder geschikt als HRM-tool voor de verantwoordelijk manager. Zodra de gebruiker/eigenaar (de triagist) hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft, krijgt de manager inzage in de geüploade documenten en beoordelingen. Het triageportfolio kan ook worden gekoppeld aan verschillende HR-systemen en communiceert met Calibris (aanvraag LKT, diploma- en herregistratie voor triagisten, inclusief benodigde bestanden en gegevens). Mocht de eigenaar of werkgever op enig moment een ander (digitaal) portfolio willen gaan gebruiken, vormt het inlezen van het KOEL-triageportfolio geen enkele belemmering. Toegang verlenen aan de opleider Ook de opleider kan na toestemming van de gebruiker/eigenaar inzage krijgen in de kwalificaties van de betreffende doktersassistent of triagist. Deze bevoegdheid is nodig om de noodzakelijke documenten aan te leveren bij Calibris. Toegang verlenen aan de auditor telefonische triage en/of coach Tenslotte kan ook de auditor en/ of coach toegang krijgen tot het beoordelingsgedeelte van het triageportfolio om gespreksbanden te beoordelen. Hierbij wordt de vragenlijst van InEen gehanteerd. Kosten KOEL-triageportfolio Het KOEL-triageportfolio is het eerste jaar kosteloos voor triagisten die hun opleiding bij Leerpunt KOEL volgden. Na dat eerste jaar bedragen de kosten € 100,- per jaar. Heeft u uw triageopleiding elders gevolgd? Ook dan kunt u de vruchten plukken van alle functionaliteiten die het KOEL-triageportfolio biedt. In dat geval betaalt u € 178,- per jaar. Altijd op de hoogte van ons aanbod?

Depressie Het is mooi geweest Dagelijks krijgt u er wel in enige vorm mee te maken: sombere, depressieve, paniekerige of angstige mensen. Wat kunt u dan het beste zeggen of doen, en wat juist beter laten? En hoe gaat u om met burnout, ook als u de alarmsignalen bij uw eigen naaste collega of leidinggevende opmerkt? Leerdoelen • Kennis hebben van stress, paniek, angst, somberheid, depressie, doodsgedachten en suïcide-risicosignalen • Kennis hebben van preventieve acties op het gebied van psychische klachten en suïcidepreventie • Aanzet tot effectievere gesprekken over psychische klachten en/of doodsgedachten • Bekend zijn met de mogelijkheden van verwijzing naar de ggz Inhoud • De meest voorkomend psychische klachten in een notendop • Achtergronden, feitjes en weetjes over doodsgedachten en suïcide • Interventies in de huisartspraktijk; wie kan wat betekenen? • Casuïstiek bespreken of oefenen Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 27 Delier, dementie en depressie Haperende breinen bij ouderen Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer ouderen in Nederland. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Dit maakt dat ouderen langer thuis wonen mét de bijkomende cognitieve problemen. Kennis over delier, dementie en depressie (de drie d’s), is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Leerdoelen • Het kennen van het dementiesyndroom en de meest voorkomende vormen van dementie • Signalen herkennen die bij dementie, delier en depressie op de voorgrond treden • Weten hoe u kunt uitzoeken of er sprake is van een delier, depressie of dementie • Weten welke interventies u kunt toepassen bij een delier, depressie of dementie Inhoud • Theorie over ouder wordende hersenen en daarmee gepaard gaande cognitieve stoornissen • Uitwerking van het verschijnsel dementie en de verschillende uitingsvormen ervan • De overeenkomsten en verschillen tussen de uitingsvormen van de 3 d’s bij ouderen Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 > webinar Delier,dementie en depressie Haperende breinen bij ouderen Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Delier, dementie en depressie'. Doktersassistent en praktijkondersteuner Online 1 accreditatiepunt € 35

Diabeteszorg Grip op de suikers In veel praktijken hebben doktersassistentes een rol in de CVRM-zorg, bijvoorbeeld bij de bloeddrukcontroles en bij adviezen aan de telefoon. In deze scholing wordt de vernieuwde NHG-standaard CVRM 2019 behandeld Leerdoelen • Het geven van de juiste adviezen bij diabetes type 1 en 2 • Op de juiste wijze glucose en RR kunnen meten Inhoud • Theorie diabetes type 1 en 2 • Casuïstiek • Vaardigheid glucose meten en RR Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 29 Doppleronderzoek en bloeddrukmeten Bepalen van enkel-armindex Als doktersassistent meet u regelmatig de bloeddruk of bepaalt u de enkel-armindex van een patiënt, maar... doet u dit (nog) wel volgens de huidige richtlijnen? Vindt u het ook lastig om de ‘probe’ op de juiste plek te zetten en een goed hoorbaar signaal op te vangen bij het uitvoeren van een doppleronderzoek? Leerdoelen • Kennis over bloeddrukmeten opfrissen • Kennis vergroten over het doppleronderzoek en de enkel-armindex • Bloeddrukmeting en doppleronderzoek op juiste wijze uit kunnen voeren • Uitkomsten kunnen interpreteren, beoordelen en patiënten van advies kunnen voorzien Inhoud • Start met theorie over bloeddrukmeten, enkel-armindex en doppleronderzoek • Onderzoeken uitvoeren aan de hand van een observatielijst • Met behulp van casuïstiek uitkomsten interpreteren, beoordelen en adviseren Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 149

Post-mbo-opleidingen voor doktersassistenten die zich verder willen ontwikkelen: Spreekuurondersteuner huisarts (SOH) Leer 15 specifieke klachten behandelen, zodat jij een eigen spreekuur kan draaien. Alle informatie op een rij? Kijk op soh-opleiding.nl Managementondersteuner huisarts (MOH) Met kennis over financieren, beleid en personeel kun je de praktijk een stap verder helpen. Triage-ondersteuner huisarts (TOH) Als specialist in triëren weet jij de juiste zorg voor patiënten in te schakelen. Dat geeft rust in de praktijk. CVRM ondersteuner huisarts Je leert de theoretische achtergrond over hypertensie, cholesterolwaardes, nierfunctie en medicijnen die gebruikt worden bij het cardiovasculair risicomanagement. Er wordt uitgebreid geoefend in het toepassen van deze kennis in de begeleiding van patiënten. Verder maak je een protocol cardiovasculair risicomanagement voor jouw spreekuur, dat is toegeschreven op de praktijk waar je werkt. Vrouwenspreekuur ondersteuner huisarts Je leert de theoretische achtergrond over hypertensie, cholesterolwaardes, nierfunctie en medicijnen die gebruikt worden bij het cardiovasculair risicomanagement. Er wordt uitgebreid geoefend in het toepassen van deze kennis in de begeleiding van patiënten. Verder maak je een protocol cardiovasculair risicomanagement voor jouw spreekuur, dat is toegeschreven op de praktijk waar je werkt.

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 > online Duits in de medische wereld Aanrader voor regio’s met veel Duitssprekende patiënten Hoewel de gemiddelde Nederlander aardig uit de voeten kan met basaal Duits, is het in regio’s waar regelmatig Duitse toeristen komen handig om aanvullende kennis te hebben van belangrijke Duitse medische termen en begrippen. U verbetert hiermee uw communicatie in de praktijk. Leerdoelen • Een Duitssprekende patiënt goed te woord kunnen staan • Een goed triagegesprek kunnen voeren in het Duits Inhoud • Triageconversatie in het Duits • Medische begrippen in het Duits Doktersassistent Fysiek en Online 6 accreditatiepunten € 249 Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten 31 ECG-basis Alleen een goede ECG kan goed beoordeeld worden Heeft u een ECG-apparaat in de praktijk? Volg dan deze basiscursus om de ECG-stickers op de juiste manier te plakken, storingen te herkennen en de volgende keer te voorkomen. Een ECG kan immers alleen goed beoordeeld worden als hij goed gemaakt is. Leerdoelen • Kennisnemen van de theorie van het maken van een ECG • Hoe ECG-plakkers op een juiste manier aan te brengen • Een ECG kunnen maken, aflezen en de uitkomst ervan kunnen interpreteren Inhoud • Toepassingen en mogelijkheden van het ECG • Interpreteren van de resultaten, inclusief afwijkingen • ECG-stickers plakken op lotusslachtoffers Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 145

ECG-opfris Meer ervaring met het elektrocardiogram Een cursus voor doktersassistenten met ruime ECG-ervaring in de huisartsenpraktijk en/of die de ECG-basiscursus hebben gedaan. Er wordt ingegaan op praktijkervaringen en het verder ontwikkelen van de geleerde vaardigheden rondom het ECG. Nadrukkelijk wordt gevraagd om eigen inbreng van casuïstiek, zodat het voor iedereen een zeer leerzame en zeer praktische cursus wordt. Leerdoelen • Gebruiksvaardigheid ECG vergroten Inhoud • Praktische herhaling • Casuïstiek uit eigen praktijk Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Effectief communiceren Goede communicatie zorgt voor effectieve samenwerking Vaak gaan in de communicatie tussen twee personen dingen mis. De patiënt reageert anders dan verwacht of uw collega of medewerker begrijpt u niet goed. Hoe kunt u frustratie of ergernis voorkomen en waar komt communicatieve frustratie eigenlijk vandaan? Leerdoelen • Effectief communiceren door bewust gebruik te maken van uw eigen communicatiestijl en die van uw gesprekspartner Inhoud • Het bepalen van uw eigen communicatiestijl • Toelichting op 4 belangrijke communicatiestijlen • Oefenen met verschillende communicatiestijlen Doktersassistent, praktijkondersteuner en huisarts Fysiek 3 accreditatiepunten € 159 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 33 E-health Want gemak dient de mens E-health maakt een opmars in de gezondheidszorg. Zo ook in de huisartsenpraktijk. Het schort in de praktijk alleen nog weleens aan degelijke implementatie. Basale toepassingen als de e-afspraak, het e-recept en het e-consult kunnen enkel tot de gewenste tijdswinst en administratiedrukverlaging leiden, als de praktische consequenties ervan goed worden ingebed in de werkprocessen van de huisarts en assistente. Leerdoelen • Kennisnemen van de verschillende vormen van e-health voor de huisartsenpraktijk • Zicht hebben op de invloed van e-health op de taak van de doktersassistente • Een bijdrage kunnen leveren aan implementatie van e-health in de praktijk Inhoud • Introductie e-health voor de huisartsenpraktijk • Voordelen en aandachtspunten van e-health basisvormen: e-afspraak, e-consult en e-recept • Implementatie van e-health-basisvormen en de rol van de assistente • Informatie en communicatie naar patiënten over e-health in de praktijk Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 8 accreditatiepunten € 399

Engels in de medische wereld Please help me! Nederland is een multiculturele maatschappij. Ook in de dokterspraktijk zien we veel reizigers, zakenlui en migranten die geen Nederlands spreken. Voor een goede communicatie in de praktijk is het handig om de Engelse medische termen en begrippen paraat te hebben. Zeer praktisch! Leerdoelen • Een Engelssprekende patiënt goed te woord kunnen staan • Een goed triagegesprek kunnen voeren in het Engels Inhoud • Triageconversatie in het Engels • Medische begrippen in het Engels Doktersassistent Fysiek 6 accreditatiepunten € 249 Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten > online Engels in de medische wereld Please help me! Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Engels in de medische wereld'. Doktersassistent Online 6 accreditatiepunten € 249 Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 35 Hart- en vaatziekten Help, een spoedgeval! Hoe herkent u echte spoed? Kunt u op uw niet-pluisgevoel vertrouwen? Triëren kunt u bij paniek het beste volgens de ABCDE-methodiek. Dat houdt u bij de les en voorkomt allerlei onzinnige acties. In deze cursus krijgt u handvatten om bij spoed uw niet-pluisgevoel om te zetten in concrete waarnemingen. U leert urgentiedenken en hiernaar te handelen. Leerdoelen • Urgentiegericht kunnen triëren bij symptomen van hart- en vaatziekten • De (alarm)symptomen van een CVA/TIA en van een hartinfarct kennen • Adequaat kunnen handelen bij alarmsymptomen van hart- en vaatziekten Inhoud • Symptomen van de acute hart- en vaatziekten, hartinfarct en CVA • ABCDE-methodiek • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125

Hartfalen triagetechnieken Zolang het maar klopt Door de toenemende vergrijzing en de betere overlevingskansen bij hart- en vaatziekten, is hartfalen een ziekte geworden waar u in de huisartsenpraktijk steeds vaker mee te maken krijgt. Maar wat is hartfalen nu eigenlijk? Hoe herkent u de symptomen tijdens het telefoongesprek? Wat zijn de alarmsymptomen en welke adviezen kunt u geven? Leerdoelen • Het kunnen herkennen van symptomen bij hartfalen • Adviezen kunnen geven aan patiënten met hartfalen • Telefonische triage bij acuut hartfalen kunnen uitvoeren Inhoud • Theorie hartfalen • Alarmsymptomen herkennen tijdens een telefoongesprek • Adviezen bij chronische begeleiding • Adviezen en handelen bij acute benauwdheid Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 37 Hechttechnieken Elke wond is anders Hechten is op zichzelf niet zo moeilijk, als u het eenmaal kunt. Hechttechniek vergt vaardigheid, maar ook materiaalkennis en technische competenties die u in iedere situatie kunt toepassen. Omdat elke wond en iedere patiënt toch net weer anders is, een eigen historie heeft, vraagt hechten bovendien om een zeker maatwerk. U leert het allemaal in deze gecertificeerde cursus met zeer ervaren docenten. Na deze cursus bent u in staat om zelfstandig wonden te beoordelen en in veel gevallen ook zelf te hechten. Een aanrader! Leerdoelen • Het beoordelen van wonden • Het beheersen en kunnen toepassen van hechttechnieken Inhoud • Primaire en secundaire wondbehandeling inclusief risico’s en controle • Materialenkennis over het instrumentarium, hechtdraden, zwachtels en anesthesiemiddelen • Praktische vaardigheden Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 6 accreditatiepunten € 469 Voordat u zelfstandig aan de slag kunt in de eigen praktijk, moet u onder begeleiding van uw huisarts het hechten laten aftekenen Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten Altijd op de hoogte van ons aanbod?

Hechttechnieken opfris Finetunen en handigheidjes oefenen Heeft u de basis van het hechten in de vingers, maar wilt u uw vaardigheid verder finetunen en extra handigheidjes oefenen? Of heeft u al een tijdje niet gehecht en bent u de kennis en vaardigheid een beetje kwijt? Dan biedt deze cursus u de mogelijkheid om uw vaardigheid op te frissen en herhalen. Praktisch en instructief! Leerdoelen • Kennis en vaardigheden van het hechten opfrissen Inhoud • Casuïstiek: • Verdoving, wondinfectie en materiaalgebruik • Oefenen Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 239 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 39 Hoesten en proesten Filevorming op de luchtweg Als doktersassistent krijgt u vaak te maken met patiënten met luchtwegproblemen zoals verkoudheden, hoesten, astma/COPD, hooikoorts en bovensteluchtweginfecties. Wanneer kunt u zelf adviseren en wanneer moeten patiënten door de huisarts gezien worden? Leerdoelen • De anatomie van de luchtwegen en luchtwegproblematiek kennen • Het kunnen geven van zelfzorgadviezen bij luchtwegproblemen • Inzicht krijgen in alarmsymptomen bij volwassenen en kinderen Inhoud • Theorie over hoesten, astma/COPD en bovensteluchtweginfecties • Hanteren van de ‘NHG-Triagewijzer‘ • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 > online Hoesten en proesten Filevorming op de luchtweg Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Hoesten en proesten' Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten 0,5 uur huiswerkopdracht + 1,5 uur online scholing € 89 Hanteren triage wijzer en casuïstiek

Huidoncologie Late effecten van zonschade De huid is ons grootste orgaan. Overdadige blootstelling aan UV levert problemen aan de huid op. Vooral de oudere huid laat zich gelden met oppervlakkige slijtage als actinische keratosen, maar steeds vaker ook met basaliomen, plaveiselcelcarcinomen en soms melanomen. Hoe herkent u deze afwijkingen en wat zijn de mogelijkheden in de huisartspraktijk? Leerdoelen • Inzicht verkrijgen in verschillende huidaandoeningen • Inzicht verkrijgen in alarmsignalen • Kennisnemen van de verschillende behandelmethoden Inhoud • Theorie huidaandoeningen, signalen en behandelmethoden • Casuïstiek • Quiz Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 > webinar Huidoncologie Late effecten van zonschade Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Huidoncologie' Doktersassistent Online 1 accreditatiepunt € 35 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

> webinar Hygiëne in de praktijk Hoe schoon is jouw praktijk? Hoe gaan jullie om met de algemene hygiëne in de praktijk? Welke protocollen hanteren jullie? Hoe vaak maken jullie schoon? Hoe gaan jullie om met voorraadbeheer in de praktijk? Afgelopen jaar hadden we het nodige te stellen met aangescherpte hygiënevoorschriften vanwege corona. Maar er zijn veel meer bacteriën en virussen waar we ons tegen moeten wapenen. Tijdens deze scholing gaan we in op de terreur van bepaalde vervelende (resistente) bacteriën, op het SARS-CoV-2-virus, en op de meest doeltreffende strategieën van voorraadbeheer. Tijdens dit live-webinar kunt u vragen stellen en polls invullen. Leerdoelen • Kennis van diverse bacteriën en virussen • Goede hygiëne in de praktijk om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken • Kennis van effectieve methoden van voorraadbeheer Inhoud • Theorie en kennis van bacteriën en virussen • Protocollen hygiëne in de huisartsenpraktijk • Persoonlijke hygiëne • Voorraadbeheer Doktersassistent Online 1 accreditatiepunt € 35 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 43 Insecten Het kruipt, steekt, jeukt, vliegt of bijt ... Over lyme valt elk jaar wel weer een update te geven. We ontdekken steeds meer over het gedrag van teken, de borrelia en lyme zelf. Maar er zijn veel meer beestjes die ons het leven zuur kunnen maken. Wat te doen met bedwantsen en scabiës? Hoe herkent u ze en wat kunt u ertegen doen? Na het volgen van deze scholing bent u weer helemaal bij. Leerdoelen • (Alarm)symptomen en klachten van diverse insecten kennen • Weten hoe lyme gediagnosticeerd en behandeld wordt • Insectenbeten, scabiës, bedwantsen, zika, FSME en tularaemie herkennen en behandelen Inhoud • Herkenning, triage, advies en behandeling • Inzet van laboratoriumonderzoek, antibioticum en/ of antihistaminicum en desensibilisatie Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 119 > online Insecten Het kruipt, steekt, jeukt, vliegt of bijt ... Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Insecten'. Na het volgen van deze online-scholing bent u weer helemaal bij. Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89 Altijd op de hoogte van ons aanbod?

Intoxicaties In de wereld van alcohol, drugs, gokken of gamen Bij sommige casussen vermoedt u vaag dat er wel eens sprake kan zijn van middelenmisbruik. U wilt daarnaar vragen, maar hoe doet u dat en weet u er eigenlijk wel genoeg vanaf? Tijdens deze nascholing over intoxicaties nemen wij u mee in de wereld van de alcohol, drugs, gokken en gamen. We gaan terug in de tijd, geven aan wat er te koop is (en wat het kost!). Leerdoelen • Het herkennen en signaleren van effecten van intoxicatie • Acute situaties kunnen voorkomen bij de meest voorkomende middelen • Kennen van huidige trends • Zo effectief mogelijk het gesprek over middelenmisbruik met uw patiënt aan kunnen gaan Inhoud • Quiz over middelengeschiedenis • Theorie middelen en intoxicaties • Praktijksituaties Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 139 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 45 Kennismaken met Triage(Wijzer) Wijzer met de TriageWijzer Zaken als het kiezen van de juiste ingangsklacht of de beoordeling van hoeveel pijn iemand heeft, zijn lang niet altijd eenvoudig. Tijdens deze training leert u zo veilig mogelijk triëren dankzij optimaal gebruik van de NHG-TriageWijzer. Leerdoelen • De NHG-TriageWijzer op de juiste wijze in kunnen zetten en gebruiken • De juiste zorg op het juiste moment en door de juiste zorgverleners in kunnen zetten • Urgentie kunnen bepalen vanuit het toestandsbeeld • Zelfzorgadviezen kunnen geven op basis van de NHG-TriageWijzer Inhoud • De structuur van de NHG-TriageWijzer • Het denken in toestandsbeelden, vergeet de diagnose! • De vraag achter de hulpvraag van de patiënt • Het bepalen van de juiste urgentie • Op welke wijze overleggen met de huisarts, wat is jouw hulpvraag? Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 139 > online Kennismaken met Triage(Wijzer) Wijzer met de TriageWijzer Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Kennismaken met Triage(Wijzer)'. Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten 0,5 uur huiswerkopdracht + 1,5 uur online scholing € 89

Kindermishandeling Meldcode kindermishandeling Kindermishandeling komt vaker voor dan veel mensen denken. In 2018 overleden tenminste 40 kinderen aan wat vermoedelijk de gevolgen waren van verwaarlozing of huiselijk geweld. Maar wat verstaan we eigenlijk allemaal onder kindermishandeling? En hoe werkt de verplichte meldcode en wanneer voert u die uit? Leerdoelen • Leren herkennen van signalen van kindermishandeling • Wegwijs worden in de meldcode kindermishandeling Inhoud • Meldcode kindermishandeling • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Kinderziekten De 4e , 5e, 6e of 7e ziekte? Herkennen en adviseren Iedere ouder heeft het meegemaakt, een ziek kind met koorts en vaak ook met uitslag. Lang niet ieder kind wordt gevaccineerd, dus begin er maar aan. Leerdoelen • Kennis opfrissen van de meest voorkomende kinderziekten • Het goed kunnen adviseren van ouders over de verschillende soorten kinderziekten Inhoud • 5e en 6e ziekte, waterpokken, mazelen, kinkhoest, RS-virus en meningitis • Triëren, alarmsymptomen en advies inclusief beeldmateriaal • Kinderen met koorts en koortsstuipen Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 > online Kinderziekten De 4e , 5e, 6e of 7e ziekte? Herkennen en adviseren Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Kinderziekten' € 89 Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten 47 Klantgerichtheid Van klacht naar compliment Medisch-inhoudelijke deskundigheid is belangrijk in de huisartsenpraktijk, maar patiëntgerichte, heldere communicatie evenzeer. En dat is niet altijd hetzelfde als vriendelijkheid. Hoewel vriendelijkheid vaak goed is, kan het in bepaalde situaties juist irritatie veroorzaken, bijvoorbeeld als een gesprekspartner zich niet serieus genomen voelt. Waar liggen communicatieve valkuilen en hoe zijn die te omzeilen of zelfs om te buigen naar iets opbouwends? Leerdoelen • Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag t.a.v. omgaan met klachten en complimenten • Effectiever omgaan met klachtafhandeling • Het inzetten en/of aanleren van technieken om mensen te kunnen ‘verleiden’ tot het geven van complimenten en suggesties Inhoud • Typen en soorten klachten en klagers en het effect op uzelf • Het sorry- en excuusmodel • Van klacht naar compliment; verleidingstechnieken Doktersassistent, praktijkondersteuner en huisartst Fysiek 3 accreditatiepunten € 125

Klinische les laboratoriumwaarden Afwijkende laboratoriumwaarden, wat moet je ermee? Dagelijks komen er op de praktijk vele laboratoriumuitslagen binnen. Als assistente krijgt u deze vaak als eerste onder ogen. Maar wat moet, kunt of mag u hier als doktersassistente eigenlijk mee? Hoe afwijkend is ‘afwijkend’? En is een ‘normale’ uitslag per definitie goed? Leerdoelen • Kennisnemen van de meest voorkomende laboratoriumwaarden • Uitslagen begrijpelijk richting patiënten kunnen communiceren Inhoud • Verschillende laboratoriumwaarden, normaalwaarden en afwijkingen (ook bij ouderen en kinderen) • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 2 accreditatiepunten € 119 > online Klinische les laboratoriumwaarden Afwijkende laboratoriumwaarden, wat moet je ermee? Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Klinische les laboratoriumwaarden' Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 49 Klinische les microbiologie Laboratoriumonderzoek en beestjes Op veler verzoek, als vervolg op de klinische les laboratoriumwaarden, biedt Leerpunt KOEL een nascholing over microbiologie. Oftewel: beestjes en laboratoriumwaarden. Wat kunt u als assistente met de uitslag van een urinekweek en waarom is een dip-slide niet net zo goed? Heeft het zin om te kweken bij diarree en zo ja: wat dan? Leerdoelen • Het verschil tussen urinekweek en dip kennen • Weten wanneer een faeceskweek zinvol is bij diarree • Globaal inzicht hebben in de achtergrond van serologie (afweerstoffen in het bloed) • De meest voorkomende resistente bacteriën kennen en het nut van het terughoudend voorschrijven van antibiotica Inhoud • Bespreken van een urinekweek, faeceskweek, serologie en pfeiffer testen • Bespreken voorzorgsmaatregelen resistente bacterie • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 2 accreditatiepunten € 119 > online Klinische les microbiologie Laboratoriumonderzoek en beestjes Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Klinische les microbiologie'. Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89

Klinische les psychische klachten herkennen Somber of suïcidaal? In twee uur tijd leert u de belangrijkste psychische klachten te herkennen waarmee u regelmatig in de praktijk wordt geconfronteerd. Op een interactieve manier gaan we aan de slag met de meest voorkomende psychische klachten. Aan het eind van de scholing bent u in staat om de klachten van de psychische patiënt beter te herkennen. Leerdoelen • Globaal kunnen signaleren en herkennen van paniek en angst, somberheid en rouw, vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek en suïcidaliteit • Effectiever om kunnen gaan met eigen gedrag in het contact met mensen met een psychisch probleem • Inzicht krijgen in gedragsescalaties en hoe deze beperkt of voorkomen kunnen worden Inhoud • Theorie psychische aandoeningen • Casuïstiek • Tips en tricks Doktersassistent Fysiek 2 accreditatiepunten € 119 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 > online Klinische les trauma aan het hoofd Ik heb mijn hoofd gestoten Trauma capitis is een lastig fenomeen. Hoe schat u de ernst in? Hoe triêert u? Wat zijn valkuilen? Wat adviseert u bij een gewone hersenschudding, en wanneer kunt u het beste insturen voor verdere beoordeling? In deze klinische les wordt de NHG-standaard Hoofdtrauma besproken. Leerdoelen • Kennisnemen van acuut hoofdtrauma (signalen, vroege en late gevolgen, acute hoofdpijn) • Kennis van het begrip ‘hoog energetisch letsel’ • Inzicht in beslisboom hoofdtrauma • Kennisnemen van de risicofactoren voor intracranieel letsel bij kinderen en volwassenen • (Her)kennen en signalen van kindermishandeling Inhoud • Handvatten voor het geven van voorlichting (o.a. wekadvies) • Casuïstiek • Nieuwe NHG-standaard Hoofdtrauma • Adviezen thuisarts.nl Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89 51

Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 53 KNO-heelkunde Horen, zien, ruiken, spreken, proeven… Als doktersassistent heeft u te maken met keel-, neusen oorklachten van patiënten. U bent voor hen vaak het eerste aanspreekpunt. Handig om dan meer kennis te hebben over de meest voorkomende KNO-kwalen in de huisartsenpraktijk. Leerdoelen • De meest voorkomende KNO-kwalen kennen • KNO-problemen goed kunnen triëren Inhoud • Oren: Oorsmeer, otitis en plotsdoof • Bloedneus • Keelpijn en verkoudheid • Triëren, behandelen en adviseren Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 119

Longen luisteren Geen luchtige zaak Leer alles over de in’s en out’s van het longen luisteren. Leerdoelen • Kennis opfrissen betreffende anatomie, fysiologie en pathologie van de longen • Kennis vergroten betreffende het auscultatie-onderzoek • Op juiste wijze uitvoeren van het longen luisteren • Uitkomsten kunnen interpreteren, beoordelen en de patiënt van advies kunnen voorzien Inhoud • Theorie van de longen • A.d.h.v. een observatielijst het onderzoek uitvoeren • Met behulp van casuïstiek uitkomsten interpreteren, beoordelen en adviseren Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 145 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 55 Mammacarcinoom De meest voorkomende vorm van kanker Eén op de zeven vrouwen krijgt op enig moment in haar leven borstkanker. De afgelopen jaren werden er jaarlijks rond de 17.000 nieuwe diagnoses gesteld. Gelukkig overleven ook steeds meer mensen de ziekte, of neemt het een chronische vorm aan. Hoe dan ook zijn de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de ziekte groot. Wat kunt u op dit gebied in de praktijk betekenen? Leerdoelen • Inzicht in huidige stand van zaken rondom diagnostische onderzoeksmogelijkheden en therapie bij mammacarcinoom Inhoud • Diagnostiek; zelfonderzoek, bevolkingsonderzoek, beeldvormend onderzoek • Erfelijkheid • Huidige stand van zaken m.b.t. therapie Doktersassistent Fysiek 2 accreditatiepunten € 119 Altijd op de hoogte van ons aanbod?

Nierfalen Adviezen en risico’s bij nierfalen Nierfalen werd in het verleden hoofdzakelijk veroorzaakt door echte nierziekten. Tegenwoordig zijn hoge bloeddruk en diabetes mellitus type 2 de belangrijkste risicofactoren voor nierfalen. Voorkomen van vermijdbaar nierfalen vraagt om goede behandeling van deze onderliggende aandoeningen. Wat kunt u daar als doktersassistent aan bijdragen? Waar moet u op letten, en wat mag wel en niet? In deze scholing krijgt u aan de hand van casuïstiek antwoord op deze vragen. Leerdoelen • Kennisname van de functie van de nieren en de klachten die daaraan kunnen voorkomen • Leefstijladvies en voorlichting kunnen geven • Telefonisch advies kunnen geven aan dialysepatiënten en patiënten met nierfalen Inhoud • Functie van de nieren • Symptomen en risicofactoren voor nierfalen (MDRD) • (Niet-)medicamenteuze (preventieve) adviezen bij nierfalen/dialyse • Casuïstiek Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 57 Omgaan met moeilijke mensen Mag ik even uitpraten? Moeilijke mensen kennen we allemaal. En misschien behoren we zelf ook wel eens tot deze categorie. Gelukkig zijn er genoeg effectieve interventies bedacht die het contact met verschillende typen moeilijke mensen in goede banen kunnen leiden. Het begint allemaal bij zelfkennis. Vanuit inzicht in uw eigen gedrag, kunt u leren met subtiele aanpassingen het gedrag van patiënten/klanten bij te sturen. Leerdoelen • Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag • Effectiever kunnen omgaan met het eigen gedrag in moeilijke situaties met agressieve of moeilijke mensen • Effectiever inzetten van verbale en non-verbale technieken • Gedragsescalaties kunnen beperken en voorkomen Inhoud • Functioneren van het menselijk brein (reptielenbrein, zoogdierenbrein en cognitieve brein) • Typen en soorten moeilijke mensen en hun (on)logische gedragingen • De effecten van het eigen gedrag op moeilijke mensen • Roos van Leary en de 5 + 1 aanpak Doktersassistent, praktijkondersteuner, huisarts en EKC Fysiek 6 accreditatiepunten € 249 Deze cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten

> webinar Omgaan met veeleisende mensen Luister naar wat niet gezegd wordt Veeleisende mensen zijn er altijd en overal. Ze zijn er in verschillende soorten, maten en verschijningsvormen. Soms ongedurig, lomp, emotioneel, in paniek, onder invloed of ronduit onbeschoft en zelfs agressief. Ze hebben echter allemaal een ding met elkaar gemeen en dat is: ze willen NU wat van u... en nemen geen genoegen met minder (zo lijkt het in eerste instantie). Zonder het vaak van uzelf te weten, heeft uw eigen gedrag veel invloed op het gedrag van de ‘veeleisende mens’. Leerdoelen • Vergroten van inzicht in het gedrag van uzelf en de ander • U het gedrag van een ander minder persoonlijk aantrekken • Effectiever omgaan met veeleisende en/of lastige mensen Doktersassistent, praktijkondersteuner, huisarts en EKC Online 1 accreditatiepunt € 35 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 > webinar Oogheelkunde Wat valt er te zien? Het oog: een cruciaal lichaamsdeel voor ons functioneren, maar ook een tamelijk kwetsbaar ding. Geen wonder dat de praktijk regelmatig gebeld wordt door patiënten met klachten aan het oog. Wanneer laat u iemand op het spreekuur komen? Wat kunt u adviseren? Wat is een rood oog? Wat is een glaucoom? Wanneer stuurt u iemand naar de opticien voor meting van de oogboldruk? Wat is staar? Allemaal vragen waar u na deze scholing beter mee uit de voeten kunt. Leerdoelen • Herkennen oogproblemen • Weten wanneer doorverwijzen nodig is • Kennisnemen van behandeling bij rode ogen Inhoud • Het rode oog • Glaucoom: wat is het en hoe te behandelen • Moderne behandeling van staar en mogelijke alarmsignalen Doktersassistent Online 1 accreditatiepunt € 35 59 Altijd op de hoogte van ons aanbod?

Oren - vaardigheid Uitspuiten voor beginners Deze scholing is bedoeld voor assistenten die de vaardigheid van het oren uitspuiten nog niet beheersen en (nog) niet in de praktijk uitvoeren. Oren uitspuiten is een alledaagse bezigheid voor veel doktersassistenten. Maar doet u het wel volgens de nieuwste regelen der kunst? En in welke situaties kunt u oren beter niet uitspuiten? Leerdoelen • Adequaat oren kunnen uitspuiten Inhoud • Theorie van het oor • Praktijkvaardigheid oren uitspuiten Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 139 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 61 Ouderenzorg: ins en outs De complexe grijze golf komt eraan Ouderenzorg is een ‘hot item’. Tot ver buiten de zorg is aandacht voor de kwetsbare oudere: bij de overheid, in de politiek en niet te vergeten in de media. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Hoe signaleert u problemen bij ouderen en hoe kunnen specifieke problemen voorkomen worden? Hoe draagt u bij aan goede ouderenzorg vanuit de huisartspraktijk? En niet in de laatste plaats: wat willen ouderen zelf eigenlijk? Leerdoelen • Kennisname van problematiek rondom kwetsbare ouderen • Inzicht in de belevingswereld van ouderen, en in de manier waarop u het beste met deze patiëntengroep kunt omgaan • Kennis van de partijen die bij de zorg voor ouderen betrokken zijn Inhoud bijeenkomst 1 • Multimorbiditeit • Functionele geriatrie • Proactieve zorg en het werken met een zorgbehandelplan • De definitie van kwetsbaarheid • Epidemiologische gegevens • Het gebruik van diverse identificatiemethoden en het registreren in het HIS Inhoud bijeenkomst 2 • Medicatie voor ouderen • Therapietrouw, polyfarmacie en medicatiereview • Diëtiek • Dementie, delier en depressie Doktersassistent Fysiek 6 accreditatiepunten € 235

Overgangsklachten Van ‘raampje open’ tot futloos en ontregeld Overgangsklachten zijn een vaak onderschat probleem. Tijdens deze nascholing wordt verduidelijkt wat er allemaal bij komt kijken; wat de klachten zijn en wat eraan gedaan kan worden. Aan de hand van casuïstiek leert u vrouwen in deze roerige levensfase te ondersteunen. Leerdoelen • Inzicht in de overgang, overgangsklachten en behandelmethoden Inhoud • Wat is de overgang? • Wat zijn de verschijnselen, mogelijke klachten? • Wat zijn de behandelmogelijkheden? • Veelgestelde vragen Doktersassistent Fysiek 2,5 accreditatiepunten € 119 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Palliatieve zorg De kunst van het loslaten Vanaf het moment dat de patiënt weet dat hij uitbehandeld is voor een dodelijke ziekte, verlegt de zorg zijn focus van genezen naar zorgen dat de patiënt zo min mogelijk lijdt. Niet alleen medicatie is daarbij van belang, maar ook de manier waarop de zorg georganiseerd wordt, bijvoorbeeld buiten kantooruren. Uit onderzoek blijkt dat de palliatieve zorg nog steeds te verbeteren valt. Ook u speelt daar als doktersassistent een rol in. Tijdens deze scholing leert u hoe. Leerdoelen • Weten wat palliatieve zorg is • Bewustwording van uw rol in deze zorg en uw eigen houding ten opzichte van lijden, palliatieve zorg en de dood • Kennisname van de meest voorkomende klachten en adviezen Inhoud • Medisch inhoudelijke, psychische en sociale aspecten van palliatieve zorg • Rol van de assistente in palliatieve zorg • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 65 Polyfarmacie Het teveel aan pillen Met het stijgen van de leeftijd neemt ook het geneesmiddelengebruik toe. Dit kan tot allerlei grote en kleine problemen leiden. Leerdoelen • Problemen met polyfarmacie kunnen signaleren • Inzicht hebben in de mogelijkheden om problemen aan te pakken Inhoud • Algemene aspecten van polyfarmacie • Punten van aandacht en de taak van de assistent bij polyfarmacie • Voorbeelden en/of zelf ingebrachte casuïstiek • Praktische tips Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 Altijd op de hoogte van ons aanbod?

Poepperikelen bij kinderen Spijsverteringsproblematiek in top-10 kinderklachten Obstipatie, diarree, buikpijn en jeuk... Poep- en spijsverteringsklachten staan in de top 10 van klachten bij met name kinderen. In de meeste gevallen is de oorzaak onschuldig en kunnen de klachten al met een goed telefonisch advies worden afgehandeld. Maar hoe vis je ernstige kwalen eruit? Leerdoelen • Kennis van de meest voorkomende oorzaken van obstipatie en diarree • Medicatie en hun bijwerkingen kennen • De ‘rode vlaggen’ kennen en herkennen • Het belang van begeleiding bij poepproblematiek kennen Inhoud • Van klacht naar diagnose. Zijn onderzoeken gewenst? • Rode vlaggen, behandeling en medicatie • Wanneer doorverwijzen naar de tweede lijn? • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125 > online Poepperikelen bij kinderen Spijsverteringsproblematiek in top-10 kinderklachten Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Poepperikelen bij kinderen'. Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 67 Reanimatie + AED beginners Als het hart er plotseling mee ophoudt AED’s hangen intussen overal. Al wordt u in de praktijk zelden met een acute hartstilstand geconfronteerd, het zou fijn zijn als u weet te handelen als het toch een keer gebeurt. Met deze reanimatie- en AED-training staat u nooit met twee linkerhanden bij een hartstilstand! Leerdoelen • De diagnose ademstilstand kunnen stellen • Een reanimatie kunnen opstarten • Veilig en effectief een AED kunnen bedienen Inhoud • Richtlijnen reanimatie • Oefenen reanimatie en AED • Toets en certificering Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 4 accreditatiepunten € 149 Reanimatie + AED gevorderden Herhalingscursus Zo houdt u altijd het hoofd KOEL en weet u hoe te handelen als er iemand in uw omgeving een hartstilstand heeft. Leerdoelen • Opfrissen kennis en vaardigheden reanimatie en AED • Diagnose ademstilstand kunnen stellen • Reanimatie kunnen opstarten • Veilig en effectief een AED kunnen bedienen Inhoud • Update richtlijnen reanimatie • Oefenen reanimatie en AED • Toets Doktersassistent, praktijkondersteuner en huisarts Fysiek 3 accreditatiepunten € 149

Recht en gezondheidszorg Mag ik de bloeduitslag van mijn man even? Het medisch beroepsgeheim is een wezenlijk ethisch principe in de zorg. Veel tuchtzaken draaien precies om dit principe. Hoe gaat u om met veelvoorkomende informatiekwesties in de huisartspraktijk, en wat zijn bekende valkuilen? Leerdoelen • Inzicht in de verantwoordelijkheden van de doktersassistent in de huisartsenpraktijk • Inzicht in de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de arts • Inzicht in de regeling van de voorbehouden handelingen • Belangrijkste rechten en plichten van de patiënt kunnen benoemen Inhoud • Hoofdlijnen van het patiëntenrecht • Regeling omtrent datalekken • Nieuwe klachten- en geschillenregeling • Verschil tussen complicaties, incidenten en calamiteiten • Verantwoordelijkheden en bekwaamheden in de huisartsenpraktijk Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 145 > online Recht en gezondheidszorg Mag ik de bloeduitslag van mijn man even? Zie tekst leerdoelen en inhoud 'Recht en gezondheidszorg'. Doktersassistent Online 3 accreditatiepunten € 145 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 69 Rugklachten Het schoot er ineens in dokter! Lage rugpijn is een veelgehoorde klacht in de huisartsenpraktijk. Met de kennis die u tijdens deze cursus opdoet, herkent u alarmsymptomen, kunt u beter triëren en geeft u de juiste adviezen. Leerdoelen • Meer kennis over rugklachten • Het geven van de juiste adviezen bij rugklachten • Herkennen van alarmsymptomen bij rugklachten Inhoud • Definitie rugklachten • Onderzoek en (alarm)symptomen • (Niet-)Medicamenteuze adviezen en behandeling • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 125

Rust met LEAN Kleine dagelijkse knelpunten verhelpen Voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Individueel of met (alle) collega’s. Staat uw telefonische bereikbaarheid onder druk door de vele telefoontjes? Wilt u minder gestoord worden tijdens het spreekuur, een kortere terugbellijst of nooit meer zoeken naar formulieren en verbandmateriaal? LEAN werken levert rust en tijdswinst op, terwijl er niets verloren gaat. Leerdoelen • De vijf principes en belangrijkste tools van LEAN kennen • Weten hoe de patiënt centraal staat • Weten hoe u oorzaken van nodeloos wachten, controleren en dubbel doen opspoort en wegneemt Inhoud • LEAN: een ‘way of life’ • 5S methodiek Doktersassistent, praktijkondersteuner, en huisarts Fysiek 4 accreditatiepunten € 235 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 > online Schildklierproblematiek Van snel naar traag, hoe zit dat met die schildklier? De schildklier is een cruciaal orgaan voor ons metabolisme. Boven de 50 jaar gaat de schildklier bij steeds meer mensen haperen, met fysieke klachten tot gevolg. Herkenning is niet altijd gemakkelijk. Hoe werkt de schildklier precies, wat zegt het laboratorium en welke behandelingen zijn er? Leerdoelen • Kennisname van de werking van de schildklier • Weten wanneer laboratoriumonderzoek in te zetten • Kennisname van mogelijke behandelingen voor schildklieraandoeningen Inhoud • Theorie over de schildklier en schildklieraandoeningen • Laboratoriumonderzoek • Uitleg TSH/T4 Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89 71 Altijd op de hoogte van ons aanbod?

SOA Seksueel overdraagbare aandoeningen Als doktersassistent bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten die mogelijk een SOA hebben opgelopen. Hierdoor krijgt u ook te maken met partnerwaarschuwing. Hoe gaat u op een tactische manier het gesprek over dit onderwerp aan? Leerdoelen • Kennisname van diverse SOA’s en wijze van overdracht • Voorlichting kunnen geven over (het voorkomen van) SOA’s • Kennis van de plicht tot partnerwaarschuwing: wat is het en hoe werkt het? Inhoud • Inhoudelijke kennis SOA • Voorlichting, preventie en partnerwaarschuwing • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 2 accreditatiepunten € 135 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 > webinar SOEP-registreren Voor een SOEPele overdracht Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten inzicht in hun eigen HIS-registratie! Wat noteert u in de SOEP en hoe gebruik je de SOEP optimaal, zodat niet alleen uw collega’s er chocola van kunnen maken, maar ook de patiënt zich er nog in herkent? Goede registratie maakt de overdracht en meebeoordeling een stuk effectiever. U leert het principe van de SOEP-registratie en de achtergrond van de ICPC-codering. Leerdoelen • Kennisnemen van de SOEP-methode voor registratie in het medisch dossier • Kunnen registeren volgens SOEP-methode Inhoud • Opbouw WGBO en journaal • SOEP-registratie Doktersassistent Online 1 accreditatiepunt € 35 73

Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 75 SOH-hercertificering: hand- en polstrauma Op vraag van veel SOH’s is deze scholing ontwikkeld. In deze scholing leert u om bij een hand-polstrauma een fractuur te onderscheiden van een kneuzing. Leerdoelen • Gerichte anamnese afnemen bij een hand-polstrauma. • Lichamelijk onderzoek verrichten om een verhoogd risico op een fractuur te kunnen herkennen. • Inzicht in de complexiteit van andere (al dan niet) traumatische hand-/polsklachten Doktersassistent Fysiek 4 accreditatiepunten € 335 SOH-hercertificering: communicatie met patiënten De patiënt staat erop antibiotica te krijgen, maar u heeft als SOH geconcludeerd dat dit niet nodig is. Gedurende het consult wordt de patiënt steeds stelliger en eist de antibiotica… Hoe pakt u dit aan zodat uzelf en de patiënt tevreden zijn aan het einde van het consult? In deze scholing gaat u aan de slag met concrete handvatten voor het SOH-spreekuur. Leerdoelen • Consult soepel laten verlopen door structuur aan te brengen in de opbouw • Communicatietechnieken ‘samenvatten’ en ‘markeren’ toepassen • Verschillende manieren om de hulpvraag verder uit te diepen, waaronder de ‘ICE’ Doktersassistent Fysiek 4 accreditatiepunten € 335

SOH-congres: de kracht van de SOH Hercertificering SOH De SOH verovert heel Nederland. Met hun kunde zijn ze al een zegen voor menig overbelaste huisarts en voor diens wachtende patiënten. De SOH staat voor kwaliteitszorg met net dat beetje extra aandacht voor de mens achter de klacht; datgene wat topzorg boven gewone zorg doet uitstijgen. Toch heeft nog lang niet iedere huisartsenpraktijk een SOH in dienst. Hoog tijd dus om het van de daken te schreeuwen: Ervaar nu de kracht van de SOH! Het congres wordt een belevenis vol interessante nieuwtjes, ontwikkelingen, en leerzame en interactieve workshops. Leerdoelen • Kennisnemen of verdiepen van diverse onderwerpen (workshops) • Uitbreiding van kennis over de nieuwste ontwikkelingen rond de SOH Inhoud 13.00 uur 13.30 uur 13.45 uur 14.30 uur De Workshops Workshop 1 Oren Als SOH bekijkt u regelmatig het KNO-gebied. Oren vormen echter geen standaardonderdeel van uw takenpakket. Met deze workshop gaan we daar verandering in brengen. Workshop 2 Verdieping huid en wondgenezing Iedere SOH ziet en verzorgt regelmatig wonden. Over de meest voorkomende wonden heeft u tijdens de opleiding al het nodige geleerd, maar er zijn ook complexere wonden, die een nieuwe uitdaging vormen. Workshop 3 Klinisch redeneren U handelt in uw werk vanuit een professioneel kader. Maar bent u zich nog altijd bewust van waarom u wat doet? Klinisch redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan Inloop Opening Plenaire bijeenkomst: Gonnie Swanenberg, directeur Leerpunt KOEL Plenaire sessie SOH: consult Liesbeth/ Pauline Koffiepauze 14.45 uur Workshopronde 1 16.45 uur Diner (en wissel) en inloopspreekuur 18.00 uur Workshopronde 2 20.00 uur Afsluiten met koffie en ontmoeting (inloopspreekuur) Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 77 medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie). Het vormt de onderbouwing van welke zorg u inzet en welke vervolgstappen u daaraan koppelt. In deze workshop maken we kennis met het klinisch redeneren op basis van eigen casuïstiek. BEN JIJ ER IN BREDA BIJ 27 MEI 2021? Workshop 4 Omgaan met lastige patiënt Moeilijke of lastige mensen zijn er altijd en overal. Soms zijn ze ongedurig, dwingend, manipulerend, boos, in paniek of ronduit onbeschoft. Ze hebben vaak één ding met elkaar gemeen: ze willen NU iets van u en wekken de indruk geen genoegen te nemen met minder. Uitgangspunt bij deze interactieve training is dat uw gedrag altijd invloed heeft op het gedrag van de ‘moeilijke mens’. Je kunt ook zeggen ‘gedrag roept gedrag op’! Workshop 5 Fysieke triage m.b.v. de ABCDE Tijdens het SOH-spreekuur ziet u doorgaans patiënten die al door de telefonische triage heen zijn gekomen. Maar wat doet u met de patiënt die komt binnenlopen terwijl u juist een gaatje heeft op het spreekuur? Dan is het toch handig om ook fysiek te kunnen triëren. In deze workshop krijgt u verschillende handvatten om fysieke triage toe te passen met behulp van de ABCDE. Waar let u op en wat is het belangrijkste? Doktersassistent Breda 13.00 - 20.30 u 4 accreditatiepunten € 225

> online SOH-hercertificering: e-learning keuzemodule De e-learning geeft u de meest actuele informatie op alle domeinen waar u zich als SOH mee bezighoudt. Zo bent u weer helemaal up-to-date. Alle ingangsklachten die u als SOH moet kunnen behandelen komen aan bod. Leerdoelen • Kennisname van de meest actuele informatie en achtergrondinformatie van de basisingangsklachten Doktersassistent Online 4 accreditatiepunten € 335 SOH-hercertificering: hechten Leer zelf hechten en verdoven tijdens deze scholing. Leerdoelen • Zelfstandig traumatische wonden en bijtwonden in de praktijk kunnen hechten en verdoven • Kennis hebben van de materialen die nodig zijn om te hechten en verdoven • Aanleren van infiltratieanesthesie en enkelvoudig geknoopte hechtingen Doktersassistent Fysiek 4 accreditatiepunten € 335 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 79 SOH-hercertificering: vaardighedencarrousel Hoe zit het ook alweer precies met de Ottawaenkelregels? Een keer rustig oefenen om een neustampon in te brengen? Nieuw in de vaardighedencarrousel is dat de SOH bij keelpijn en rhinosinusitis het oor onderzoekt om te beoordelen of hier klachten vandaan komen. In deze scholing gaat u aan de slag met vernieuwde theorie ten aanzien van uw bestaande vaardigheden en bent u praktisch bezig met het uitvoeren van die vaardigheden. Leerdoelen • Vernieuwde theorie gebruiken in de praktijk • Beoordelen of er bij lichamelijk onderzoek afwijkingen zijn van het oor • Handelingen correct kunnen uitvoeren Doktersassistent Fysiek 4 accreditatiepunten € 335 > online SOH-hercertificering: e-learning basismodule Deze e-learning zorgt ervoor dat uw kennis weer state of the art is ten aanzien van traumatische wonden, bijtwonden en brandwonden. Daarnaast worden tekenbeten en epistaxis besproken. Deze e-learning kunt u in eigen tijd en tempo achter uw eigen computer volgen. Leerdoelen • Nieuwe protocollen beheersen • Updates kunnen toepassen Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89

Tapen van de enkel Voorkom herhaaldelijk zwikken Een verstuikte enkel is een veel voorkomend letsel, dat doorgaans heel goed in de huisartspraktijk kan worden behandeld. Voor de diagnostiek bestaat een helder protocol en voor de behandeling een handzaam schema. Tijdens deze praktische scholing staat de vaardigheid van het tapen van de enkel centraal: veel oefenen, maar ook aandacht voor de valkuilen bij een ‘enkeltje’. Leerdoelen • Op de juiste wijze leren tapen van de enkel Inhoud • Algemene theorie enkel • Aanleggen tapebandage oefenen • Herhalen en toetsen vaardigheden (praktijk) • Nieuwe inzichten/veranderingen in theorie en vaardigheid Doktersassistent Fysiek 2 accreditatiepunten € 139 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 81 TIA en beroerte Meer dan de FAST Hoe herken je de symptomen van een TIA of beroerte? Om een beroerte of TIA te herkennen, wordt vaak gebruik gemaakt van de FAST: een scheve mond(Face), verlamde arm (Arms) of veranderde spraak (Speech) kunnen duiden op een beroerte. De T staat voor Time, dit is de geschatte tijd dat de symptomen aanwezig zijn. Het is belangrijk om deze tijd door te geven aan de huisarts of aan 112. Leerdoelen • Het herkennen van een TIA of beroerte aan de hand van telefonische klachten van een patiënt • Uw eigen rol als assistent kennen Inhoud • Symptomen van een TIA en beroerte • Noodzaak van snel handelen • Preventie en behandelmogelijkheden • • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 119 (Onzichtbare) gevolgen, revalidatie en nazorg

Triage: de ins & outs Triage in de huisartsenpraktijk is een must Door de aanzwellende patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk is vaardigheid in het triagegesprek een must have voor de doktersassistent anno nu. Het doel van een goed triagegesprek is dat de patiënt op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt door de juiste hulpverlener. Inhoud Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten waarin het triagegesprek en de NTS-TriageWijzer centraal staan. Er wordt gebruik gemaakt van eigen ervaringen, telefonische acteurs en casuïstiek. Het triagegesprek bestaat uit 3 fases en bij elke bijeenkomst staat 1 van deze fases centraal. Leerdoelen per bijeenkomst Bijeenkomst 1 Algemeen - 1e fase gesprek De cursist kan: • Het verschil tussen urgentiegericht denken versus diagnostisch denken benoemen • De drie fases van het triagegesprek uitleggen • De eerste fase van het triagegesprek toepassen • Een open oriëntatie herkennen en toepassen in de eerste fase • Het belang van een open oriëntatie uitleggen • Op basis van de open oriëntatie een toestandsbeeld vormen Bijeenkomst 2 1e en 2e fase gesprek De cursist kan: • De eerste en tweede fase van het triagegesprek toepassen • Op de juiste wijze de NTSTriageWijzer inzetten en gebruiken • De verschillende gesprekstechnieken toepassen, onder andere open en gesloten vragen stellen, regie in het gesprek nemen, aansluiten bij de patiënt • Op basis van de inzet van het NTS-TriageWijzer de juiste urgentie bepalen en een vervolgactie inzetten • De reden van diens overleg en vraagstelling duidelijk maken aan de huisarts Bijeenkomst 3 1e , 2e en 3e fase gesprek De cursist kan: • De eerste, tweede en derde fase van het triagegesprek toepassen • Vervolgacties bij de urgentie inzetten • De verschillenden soorten adviezen uitleggen en toepassen • Het vangnet op een begrijpelijke wijze aan de patiënt uitleggen Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 83 • Toetsen of de patiënt akkoord is/ begrepen heeft begrepen heeft welke vervolgactie ingezet wordt en ermee weet om te gaan wanneer dit niet het geval is Doktersassistent Fysiek 10 accreditatiepunten • Op een patiëntvriendelijke wijze het gesprek afronden • Eigen valkuilen in lastige situaties herkennen, benoemen en hier professioneel mee omgaan 21 APRIL ‘Triagist worden op de huisartsenpost betekent voor mij een extra uitdaging qua werk, en de kans om mijn kennisniveau op te schroeven. De werktijden op de post zijn voor mij ook beter af te stemmen op thuis. Ik ben nog maar pas gestart als triagist en moet het nog gaan beleven allemaal. Ik verwacht in ieder geval meer hectiek, meer dringende hulpvragen, bezorgde ouders geruststellen enzo...’ Floor van Halteren voormalig student brancheopleiding Triage op de huisartsenpost 2021 STAAN WIJ OP HET NTS-CONGRES MET ONS AANBOD VOOR TRIAGISTEN € 489

> online Urineweginfecties Mag ik een kuurtje? Ik heb denk ik een blaasontsteking Urineweginfecties zijn lastig, mede doordat de NHGstandaard in de praktijk nogal moeilijk toepasbaar is. De meest recente NHG-standaard Urineweginfectie wordt in deze scholing besproken. Wat zijn de consequenties voor de dagelijkse praktijk? Leerdoelen • Bekend zijn met de juiste werkwijze bij urineweginfecties gebaseerd op de nieuwe NHG-Standaard • Op de hoogte zijn van de laatste inzichten op dit gebied Inhoud • Theorie urineweginfectie • Diagnostiek • Materialen voor vaststellen urineweginfectie • Gecompliceerde en ongecompliceerde urineweginfecties Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 > online Urologie: mannenklachten Komt een man bij de dokter Mannen komen regelmatig met specifieke klachten naar de praktijk. Maar weet u genoeg van het mannelijk geslachtsorgaan om te kunnen helpen? Leerdoelen • Zicht krijgen op oorzaken en behandeling van vaak voorkomende urologische aandoeningen in de huisartsenpraktijk Inhoud • Zin en onzin PSA-bepaling • Plasklachten bij mannen en vrouwen • Hematurie • Niet-ingedaalde testikels • Problemen bij erectie en ejaculatie • Zwellingen van het scrotum, al dan niet pijnlijk • Anatomische afwijkingen van de penis Doktersassistent Online 2 accreditatiepunten € 89 85

> webinar Vakantiekwalen Ik ga op reis, en ik neem mee terug ... Mensen vliegen de hele wereld over tegenwoordig. Bij thuiskomst kunnen er makkelijk wat beestjes, infecties of andere problemen meegereisd zijn. Wat kunt u voor deze terugkomende reizigers betekenen? Leerdoelen • Herkennen van alarmsignalen bij klachten van de terugkerende reiziger aan de telefoon • Beter triëren van vakantieklachten • Herkennen symptomen reizigersdiarree e.a. vakantiekwalen • Het kunnen adviseren van oplossingen Inhoud • Theorie vakantiekwalen • Theorie reizigersdiarree • Casuïstiek Doktersassistent Online 1 accreditatiepunt € 35 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 87 Venapunctie Vaardigheidstraining bloedafname via venapunctie Bloed bestaat uit levende cellen, en deze cellen moeten met zorg en aandacht afgenomen worden voor adequaat bloedonderzoek. Bent u van plan om op de praktijk of locatie waar u werkt de bloedafname te verrichten. Wilt u uw vaardigheden opfrissen of juist verbeteren? Werkt u als zzp’er, of zou u als doktersassistente wel op de bloedafname willen werken? Dan is dit een mooie cursus voor u! De training bestrijkt het hele proces vanaf ontvangst van het bloedaanvraagformulier tot het verzorgen en afhandelen van het bloedmonster, waarna het aangevraagde bloedonderzoek geanalyseerd kan worden. Er is veel aandacht voor materialengebruik en de juiste uitvoering van de voorbehouden handeling. Leerdoelen • Uitleg vaardigheden venapunctie • Kennis hebben van het gebruik van de afnamematerialen en het hoe en waarom • Weten hoe om te gaan met het patiëntenmateriaal • Weten wat te doen bij complicaties • Weten wat jouw verantwoordelijkheden zijn Inhoud • E-learning en kennistoets • Fysieke bijeenkomst waarbij geoefend wordt op een prikarm • Casuïstiek Doktersassistent Fysiek 5 accreditatiepunten € 125

> webinar Verdieping telefonische triage Kan ik de patiënt zelf even aan de lijn krijgen? Voorafgaand aan elk consult en visite van de huisarts heeft er een vorm van triage plaatsgevonden. Als doktersassistente heeft u bij deze triage doorgaans een cruciale rol gespeeld. Tijdens deze training leert u zo veilig mogelijk triëren dankzij optimaal gebruik van de NHG-TriageWijzer. Leerdoelen • Telefonische triage volgens de professionele standaard • Aandacht voor reguliere, spoedeisende zorgvragen • Bijzondere aandacht voor angst en onrust in het triagegesprek Doktersassistent, praktijkondersteuner, huisarts en EKC Online 1 accreditatiepunt € 35 Verslaving Het gat tussen erkenning en specialistische hulp Bij 15% van de Nederlandse bevolking is er sprake van een stoornis in gebruik van alcohol of drugs (waaronder ook slaap- en kalmeringsmiddelen). Een klein percentage van deze groep krijgt hiervoor specialistische hulp, maar wat kan de huisartsenpraktijk betekenen? Leerdoelen • Herkennen van signalen die kunnen wijzen op een verslavingsprobleem • Motiveren patiënten met een verslavingsprobleem dit probleem bespreekbaar te maken en hulp te aanvaarden Inhoud • Wat is een verslaving en hoe ontstaat het? • Hoe herkent u een verslaving? • Wat kunt u aan een verslaving doen? • Wat zou u kunnen betekenen als doktersassistent? Doktersassistent Fysiek 3 accreditatiepunten € 129 Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 89 Vrouwenspreekuur opzetten Speciale aandacht voor de vrouw Mannen en vrouwen hebben verschillende klachten. Speciaal voor vrouwelijke kwalen kan een specialistisch vrouwenspreekuur erg fijn zijn. In deze interactieve scholing leert u de vrouwen in uw praktijk nog beter helpen. Leerdoelen • Het zelfstandig kunnen opzetten van het vrouwenspreekuur • Meer kennis over vrouwenkwalen Inhoud • Achtergrond van het vrouwenspreekuur • Inhoud van het vrouwenspreekuur • Faciliteiten en instrumentarium • Planning Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 2,5 accreditatiepunten € 135

Wondverzorging Wonden in alle soorten en maten We zien een veelheid aan wonden in de huisartspraktijk. Wondverzorging is dus best een belangrijk onderdeel van de praktijkvoering. Type wond, materiaal en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 3 uur krijgt u een overzicht van diverse wondbehandelingen en mag u zelf oefenen op lotusslachtoffers. Leerdoelen • Verschillende wonden en de toepasbare behandelmethoden kennen • Kennis nemen van verschillende genezingsstadia en ‘kleuren’ van wonden, zoals rood, geel of zwart • Het kunnen aanleggen van de meest voorkomende verbindtechnieken op lotusslachtoffers • Kunnen communiceren met de patiënt en voorlichting geven Inhoud • Theorie huid, huidfuncties en afwijkingen • Verschillende wonden, wondstadia en behandelingen • Het aanleggen van diverse verbanden op lotusslachtoffers • Communicatie en voorlichting • Nazorg en controle Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 145 Oefenen op lotusslachtoffers Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 91 Wratten - vaardigheid Die ruwe, harde, bloemkoolachtige knobbeltjes ... Wratjes, u zult ze regelmatig zien in de praktijk. Wat doet u ermee? Leerdoelen • Het kunnen herkennen en behandelen van wratten • Inzicht hebben in het voorkomen van wratten Inhoud • Ontstaan van wratten • Voorkomen van wratten • Behandelen van wratten (verschillende methoden) Doktersassistent en praktijkondersteuner Fysiek 3 accreditatiepunten € 119 SAVE THE DATE 18 MAART '21 Doktersassistentencongres Altijd op de hoogte van ons aanbod?

Incompany scholingen Dezelfde kwaliteit van scholingen, maar dan in uw vertrouwde omgeving en met het eigen team! Een eindeloos aanbod voor de huisartsenpost, zorggroep of huisartsenpraktijk. Het hele team in één keer nascholen of een gerichte scholing bij u op locatie? Onze incompany-scholingen zijn de meest efficiënte manier om uw kennis aan te scherpen en up-to-date te houden. Wij kunnen al onze scholingen op maat bij u op locatie verzorgen. Ook kunnen we een deel van onze scholingen voor u online verzorgen. Hier een greep uit ons aanbod. Neem gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvende offerte! Triagisten, doktersassistenten en huisartsen • Reanimatie en AED • Veilig Incident Melden (VIM) • Omgaan met moeilijke mensen • Agressietraining; samen veilig in de zorg • Auditorenopleiding • Intervisie-auditoren • Safety first Triagisten en verpleegkundigen Opleidingen en trainingen • Spreekuurondersteuning huisarts (SOH) • Managementondersteuning huisarts(enpost) (MOH) • Hechttechnieken • Vaardigheidscarrousel • Duits aan de balie • Engels aan de balie Werkbeleving • Workshop Patiënt Journey • Workshop (Toestands)beeld van jou als triagist, wie ben jij? Coaching • Intervisie • Supervisie • E-coaching Nascholingen obv casuïstiek van de HAP Algemeen • Hygiëne op de huisartsenpost Aanmelden! leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 93 NEEM • Palliatieve zorg • Anatomie van het menselijk lichaam • Recht en gezondheidszorg Communicatie • Interculturele communicatie • Patiënten met een licht verstandelijke beperking • Zelfzorgadviezen Triage • Benauwde patiënt • Hartfalen • Kinderen met koorts • Buikklachten • Suiker op de HAP • Eerste hulp bij (party)middelen • Hoesten en proesten Acuut • Hart- en vaatziekten - Spoedgeval • ABCDE • ABCDE-opfris en kinderen • Trauma aan het hoofd Triage en kennis verwarde/ psychiatrische patiënten • Effectief triëren van psychiatrische patiënten • Delier in het vizier Vaardigheid • ECG-basis • Wondverzorging Voor chauffeurs • Omgaan met moeilijke mensen voor chauffeurs op de HAP • Agressietraining, samen veilig Voor huisartsen • ABCDE • Simulatietraining spoedeisende Hulp • ECG-opleiding 3 x 3 uur • Regiearts beginners 3,5 uur • Regiearts gevorderden/ intervisie • Doktersassistenten; nieuwe medewerkers • NTS - Triageopleiding • NTS - Triageopleiding maatwerk voor medewerkers die op onderdelen vastlopen CONTACT OP BIJ SPECIFIEKE WENSEN!

Opleiding en advies KOEL ontzorgt de huisartspost Op de huisartsenpost wilt u optimale zorg leveren aan uw patiënten. Dat lukt alleen met een geoliede organisatie en gekwalificeerde medewerkers. Maar die twee zaken zijn niet altijd vanzelfsprekend. Leerpunt KOEL biedt een scala aan de aanvullende maatwerkdiensten om uw huisartsenpost mee te ontzorgen en ondersteunen in het personeels- en triagekaliteitsbeleid. Wat u nodig heeft snijden wij voor u op maat. Wat hebben de post en zijn medewerkers nodig? Om dat te achterhalen voeren we allereerst een 0-meting uit o.b.v. interviews, jaarplannen en beleidsdocumenten. We achterhalen waar uw post nu staat, om op basis daarvan te bepalen wat er beter kan en hoe dat kan worden bereikt. Hoe wordt de beste kwaliteit bereikt? Wij bieden u een pasklaar adviesrapport aan, waarmee u zelfstandig of met onze hulp aan de slag kunt. Heeft u voldoende profijt van onze inzet op uw post en is de kwaliteit op peil? We evalueren regelmatig. Heeft het (nieuwe) beleid het beoogde effect? Of moet het plan bijgestuurd worden? Zou u hulp kunnen gebruiken met: Opleidingen? Doorgroeien, praktisch opleiden, nascholen, kansen bieden en het werk leuker maken voor de hele organistatie? Onze specialiteit! Actieplan Leerpunt KOEL is er ook voor de ontwikkeling en uitvoering van doeltreffend opleidingsbeleid, inclusief: • Inzet van een opleidingsfunctionaris • Opleiding triagist en medisch student • Bij- en nascholing • Audits • Coaching en leertrajecten Meedenken? Leepunt KOEL is kundig sparringspartner voor mentoren, neemt audits uit handen, traint de trainer en adviseert bij werving en selectie. Wij zijn er voor de huisartsenpost! Organiseren? Kwaliteit en veiligheid waarborgen (VIM) klachtregelingen optimaliseren, inzicht krijgen in prestaties van de organistatie en de mensen (d.m.v. e-profolio) en personeelsbehoud onze coaches, auditoren en adviseurs staan voor u klaar.

Leerpunt KOEL | Studiegids 2021 Leerpunt KOEL | 95 Ontzorging HAP Dat scheelt een zorg! Naast de diverse opleidingen voor en tot triagist(en) biedt Leerpunt KOEL ook een compleet triage-ontzorgpakket voor huisartsenposten, waaruit u zelf die diensten kunt kiezen die u het meest van pas komen; van individuele triage-coaching tot het schrijven, implementeren en (blijvend) ondersteunen van postbreed triagekwaliteitsbeleid. Hieronder een greep uit onze aanvullende diensten. Triage-ontzorgpakket Leerpunt KOEL biedt een praktisch en toegankelijk triageportfolio dat eigendom is van de triagist. Het kan gevuld worden met alle genoten opleidingen, scholingen en activiteiten (ook niet genoten bij Leerpunt KOEL) en is daarmee ook een nuttige HRM-tool voor de verantwoordelijk manager. Het KOEL-triageportfolio versterkt de regie van de triagist over de eigen ontwikkeling en kan tegelijkertijd worden gekoppeld aan alle HR-systemen. Het communiceert met InterShift, InterShift COURSE en Calibris. Het triageportfolio is bovendien uitermate geschikt om betrokkenen bij klachten en/of VIM’s toegang te geven tot de juiste band en verslaglegging. Zij krijgen dan ‘onbeperkt’ toegang tot de materialen. De manager van de post kan zelf de juiste personen toewijzen. Audit van de telefonische triage U kunt het volledige kwaliteitsbevorderingstraject van het beluisteren en beoordelen van triagegespreksbanden uit handen geven aan een auditor van Leerpunt KOEL. Een groot voordeel van het auditsysteem van Leerpunt KOEL is dat medewerkers toegang hebben tot hun eigen portfolio, en zelf gesprekken mogen selecteren die ze moeizaam of juist heel goed vonden gaan. Ze analyseren en beoordelen hun eigen gesprekken eerst zelf, en pas daarna gaat de auditor er met de triagist over in gesprek. De triagist voelt zich hierdoor sterker betrokken bij de eigen ontwikkeling en ervaart de audits als minder beangstigend dan bij audits die doorgaans eenzijdig door de auditor worden uitgevoerd.

TOT ZIENS! Handig, zo’n gids waarin alles op een rij staat! Volgend jaar weer een gids ontvangen? Meld je dan aan via www.leerpuntkoel.nl

Leerpunt KOEL IJsselmeer 34 3332 EX Zwijndrecht leerpuntkoel.nl Altijd op de hoogte van ons aanbod? Volg ons!

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
Home


You need flash player to view this online publication