13

Terug naar inhoudsopgave Leerpunt KOEL | Studiegids 2022 CVRM-basis CVRM-zorg door de doktersassistente In veel praktijken hebben doktersassistentes een rol in de CVRM-zorg, bijvoorbeeld bij de bloeddrukcontroles en bij adviezen aan de telefoon. In deze scholing wordt de nieuwste NHG-standaard CVRM behandeld. Leerdoelen: Risicogroepen (her)kennen die passen in een cardiovasculair risicoprofiel Het 10-jaarsrisico op sterfte aan hart- en vaatziekten kunnen bepalen Weten hoe een gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting uitgevoerd wordt Kennis hebben van de (niet-)medicamenteuze behandeling van CVRM(-risico) Delier, dementie en depressie Haperende breinen bij ouderen Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer ouderen in Nederland. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Dit maakt dat ouderen langer thuis wonen met de bijkomende cognitieve problemen. Kennis over delier, dementie en depressie is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Leerdoelen: Het kennen van het dementiesyndroom en de meest voorkomende vormen van dementie Signalen herkennen die bij dementie, delier en depressie op de voorgrond treden Weten hoe je kunt uitzoeken of er sprake is van een delier, depressie of dementie Weten welke interventies je kunt toepassen bij een delier, depressie of dementie 13 Doktersassistenten Fysiek & online Klik hier voor beschikbare data Doktersassistenten Fysiek & online Klik hier voor beschikbare data Aanmelden? leerpuntkoel.nl

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication