24

Terug naar inhoudsopgave Leerpunt KOEL | Studiegids 2022 Longen luisteren Geen luchtige zaak Leer alles over de in’s en out’s van het longen luisteren. In deze scholing oefenen we het longen luisteren op elkaar. Leerdoelen: Kennis opfrissen betreffende anatomie, fysiologie en pathologie van de longen Kennis vergroten betreffende het auscultatie onderzoek Inzicht in beslisboom hoofdtrauma Op juiste wijze uitvoeren van het longen luisteren Uitkomsten kunnen interpreteren, beoordelen en van advies kunnen voorzien Mammacarcinoom De meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen Eén op de zeven vrouwen krijgt op enig moment in haar leven borstkanker. De afgelopen jaren werden er jaarlijks rond de 17.000 nieuwe diagnoses gesteld. Gelukkig overleven ook steeds meer mensen de ziekte, of neemt het een chronische vorm aan. Hoe dan ook zijn de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de ziekte groot. Wat kun je op dit gebied in de praktijk betekenen? Leerdoelen: Inzicht in huidige stand van zaken rondom diagnostische onderzoeksmogelijkheden en therapie bij mammacarcinoom Management Ondersteuner Huisarts (MOH) - opleiding Medeverantwoordelijkheid dragen voor de huisartsenpraktijk Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk. Niet alleen zijn er steeds meer patiënten met complexe vragen, ook op managementvlak komt er steeds meer op je af. We bieden een praktijkgerichte opleiding voor medewerkers van de huisartsenpraktijk die (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van de praktijk, en op zoek zijn naar concrete handvatten. Om de huisarts te ondersteunen, ontwikkel je tijdens deze opleiding tot MOH competenties die nodig zijn om effectief management te helpen ontwikkelen en uit te voeren. Leerdoelen: Bij te dragen aan de vorming en uitvoering van het beleid van de praktijk De praktijk te ondersteunen bij het schrijven van het jaarplan en daarin doelstellingen te vertalen naar concrete resultaten. De financiële gevolgen van beleidskeuzen in te schatten en adviseren hoe op korte termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden Aan de hand van een door jezelf opgestelde, strategische personeelsplanning inzichtelijk te maken aan welke competenties de huisartsenpraktijk de komende jaren behoefte heeft. Dit vormt de basis voor een praktijkeigen personeelsbeleid 24 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Klik hier voor beschikbare data Doktersassistenten Fysiek & online Klik hier voor beschikbare data Doktersassistenten Fysiek & online Klik hier voor beschikbare data Aanmelden? leerpuntkoel.nl

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication