37

Terug naar inhoudsopgave Leerpunt KOEL | Studiegids 2022 Triage: The Ins & Outs Triage in de huisartsenpraktijk is een must Door de toenemende patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk is vaardigheid in het voeren van triagegesprekken een absolute must geworden voor de doktersassistente van vandaag. Het doel van een goed triagegesprek is zorgen dat de patiënt op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt van de juiste hulpverlener. Tijdens deze scholing leer je dit doel in je gesprekken zo goed mogelijk te borgen. Leerdoelen: Het verschil tussen urgentiegericht denken en diagnostisch denken benoemen De drie fases in het triagegesprek uitleggen De eerste fase van het triagegesprek toepassen Een open oriëntatie herkennen en toepassen in de 1ste fase Het belang van een open oriëntatie uitleggen Op basis van de open oriëntatie een toestandsbeeld vormen Bijeenkomst 2 - eerste en tweede fase gesprek De 1ste en 2de fase van het triagegesprek toepassen Op de juiste wijze de NHG-triagewijzer inzetten en gebruiken De verschillende gesprekstechnieken toepassen, o.a. open en gesloten vragen stellen, regie in het gesprek nemen, aansluiten bij de patiënt Op basis van de inzet van de NHG-triagewijzer de juiste urgentie bepalen en een vervolgactie inzetten De reden van haar overleg en vraagstelling duidelijk maken aan de huisarts Bijeenkomst 3 - eerste, tweede en derde fase gesprek De 1ste, 2de en 3de fase van het triagegesprek toepassen Vervolgacties bij de urgentie inzetten De verschillenden soorten adviezen uitleggen en toepassen Het vangnet op een begrijpelijke wijze aan de patiënt uitleggen Toetsen of de patiënt akkoord gaat met/begrepen heeft welke vervolgactie ingezet wordt en weet ermee om te gaan wanneer dit niet het geval is Op een patiëntvriendelijke wijze het gesprek afronden Eigen valkuilen in lastige situaties herkennen, benoemen en hier professioneel Bijeenkomst 1 - Algemeen/eerste fase gesprek 37 Doktersassistenten Fysiek Klik hier voor beschikbare data Aanmelden? leerpuntkoel.nl

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication