8

Terug naar inhoudsopgave Leerpunt KOEL | Studiegids 2022 Angststoornissen Hoe te handelen bij angst en paniek De paniekstoornis wordt gekenmerkt door de negatieve beoordeling van iemand, van op zich onschuldige lichamelijke verschijnselen zoals duizeligheid of gevoelens van slapte. Ten onrechte is iemand er dan bang voor dat hij flauwvalt, de controle over zichzelf verliest of dood gaat. De stoornis komt frequent voor in de huisartspraktijk, en vaak doet de persoon in kwestie een beroep op de doktersassistente om met spoed gezien te worden. Leerdoelen: Kennis van de (differentiaal) diagnostiek van de paniekstoornis en van angststoornissen bij een medische conditie Kennis van het model van de paniekcirkel Kennis van de beste wijze van reageren vanuit dit model aan de telefoon, in de wachtkamer of in de spreekkamer Anticonceptie Nu niet zwanger raken Regelmatig krijg je vragen over anticonceptie. Als doktersassistente kan je hier een juist advies in geven. Er zijn namelijk veel soorten op de markt. In deze scholing leer je welke soorten en vormen van anticonceptie er zijn, welke het betrouwbaarste zijn en welke adviezen je hierbij geeft. Leerdoelen: Kennis van de verschillende soorten en vormen van anticonceptie Advies kunnen geven over anticonceptie Auditor telefonische triage - opleiding Leer veilig auditen Door de ontwikkeling van de huisartsenposten is het werkveld van de triagisten steeds complexer geworden. De kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost. Ook in de dagpraktijk staat de triage conform de Kernset steeds vaker centraal. De “Kernset” van InEen is het instrument dat wordt gebruikt bij het toetsen van de triagegesprekken. Nadat bleek dat de beoordeling van een audit per auditor nogal kan verschillen, heeft “InEen” de “Handreiking Auditor Triagegesprekken” opgesteld, waarin aangegeven wordt, welke kennis en vaardigheden benodigd zijn om succesvol te auditen. Wij bieden de mogelijkheid om opgeleid te worden tot Auditor telefonische triage. Leerdoelen: Het kennen van de inhoud van de Kernset en het hanteren van richtlijnen, protocollen en werkafspraken die betrekking hebben op de HAP. Kan de richtlijnen van de Kernset toepassen en kan verbanden leggen tussen de gegevens die zijn verzameld Het bewust worden van het eigen gedrag en daardoor de communicatie met de triagist te verbeteren Leert van de eigen valkuilen en blinde vlekken en leert hier mee om te gaan Is in staat de triagist op een veilige manier feedback te geven over het beoordeelde gesprek Is in staat om leer en verbeterpunten te beschrijven Aanmelden? leerpuntkoel.nl 8 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek & online Klik hier voor beschikbare data Doktersassistenten Fysiek & online Klik hier voor beschikbare data Doktersassistenten Triagisten Fysiek Klik hier voor beschikbare data

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication