11

BURN-OUT EN BORE-OUT PREVENTIE Hoe herken je een burn- of bore-out? Burn-out heeft een plek veroverd in de top van meest voorkomende problematiek. In de praktijk zul je hier dan ook geregeld mee te maken hebben. Maar wat kun je hier eigenlijk mee? En wat doet je om het ontstaan van burn-outklachten bij jezelf en collega’s te voorkomen? Leerdoelen: Kennis hebben van de NHG-Standaard Overspanning en Burn-out Kennis, inzicht en vaardigheden vergroten in vroegsignalering en behandeling van negatieve stressoren, overspannenheid en burn-outklachten Bekendheid vergroten met valide screeningtools en verwijsmogelijkheden Vergroten van inzicht in eigen overbelastingsrisico’s en die van collega’s CHAOS IN DE CHOLESTEROL Orde scheppen in de cholesteroluitslagen Elke dag komen er cholesteroluitslagen binnen in de praktijk! Wat is cholesterol eigenlijk? Hoe vaak moet ik mijn cholesterol laten prikken? Wanneer heb je genoeg goed cholesterol en wanneer heb je te weinig? Wel of geen pillen? Helpt plantaardige boter echt? In deze scholing gaan we orde scheppen in de chaos van de cholesteroluitslagen zoals Cholesterol ratio, HDL, LDL, triglyceriden en waar ze voor staan en welke schade ze aan kunnen brengen. Leerdoelen: Meer kennis over de cholesterolwaarden Meer kennis over wat cholesterol doet in je lichaam Meer kennis over feiten en fabels over cholesterolverlagende producten COMMUNICATIE MET MENSEN UIT ANDERE CULTUREN Een kwestie van kennis, houding en vaardigheden Mede door de immigratie in de laatste 60 jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen is die diversiteit versterkt. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorgprofessionals steeds meer te maken krijgen met patiënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Leerdoelen: Inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering in de praktijk inhoudt Inzicht in de belevingswereld van patiënten met een andere culturele achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag Inzicht in de eigen cultuur en de betekenis daarvan voor het contact met mensen uit andere culturen Het aanleren van vaardigheden om voorgaande inzichten toe te passen in de praktijk 11 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Online Nieuw!

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication