12

COMPRESSIEF ZWACHTELEN (VAARDIGHEID) Behandelen met drukverband Doktersassistenten Praktijkondersteuners Al kan een ulcus diverse oorzaken hebben, in alle gevallen is er eenzelfde hoofdbestanddeel van de therapie: goed zwachtelen! Met goed zwachtelen kan de therapieduur (6-7 maanden) met maar liefst 1/3 verkort worden. Leerdoelen: Kennisnemen van de CBO-methode Het zelfstandig uit kunnen voeren van compressietherapie CVRM-BASIS CVRM-zorg door de doktersassistent In veel praktijken hebben doktersassistenten een rol in de CVRM-zorg, bijvoorbeeld bij de bloeddrukcontroles en bij adviezen aan de telefoon. In deze scholing wordt de nieuwste NHG-standaard CVRM behandeld. Leerdoelen: Risicogroepen (her)kennen die passen in een cardiovasculair risicoprofiel Het 10-jaarsrisico op sterfte aan hart- en vaatziekten kunnen bepalen Weten hoe een gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting uitgevoerd wordt Kennis hebben van de (niet-)medicamenteuze behandeling van CVRM(-risico) DELIER, DEMENTIE EN DEPRESSIE Haperende breinen bij ouderen Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer ouderen in Nederland. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Dit maakt dat ouderen langer thuis wonen met de bijkomende cognitieve problemen. Kennis over delier, dementie en depressie is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Leerdoelen: Fysiek & online Het kennen van het dementiesyndroom en de meest voorkomende vormen van dementie Signalen herkennen die bij dementie, delier en depressie op de voorgrond treden Weten hoe je kunt uitzoeken of er sprake is van een delier, depressie of dementie Weten welke interventies je kunt toepassen bij een delier, depressie of dementie Doktersassistenten Doktersassistenten Fysiek Fysiek & online 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication