17

INTOXICATIES In de wereld van alcohol, drugs, gokken of gamen Bij sommige casussen vermoed je vaag dat er wel eens sprake kan zijn van middelenmisbruik. Je wilt daarnaar vragen, maar hoe doe je dat en weet je er eigenlijk wel genoeg vanaf? Tijdens deze nascholing over intoxicaties nemen wij je mee in de wereld van de alcohol, drugs, gokken en gamen. We gaan terug in de tijd, geven aan wat er te koop is (en wat het kost!). Leerdoelen: Het herkennen en signaleren van effecten van intoxicatie Acute situaties kunnen voorkomen bij de meest voorkomende middelen Kennen van huidige trends Zo effectief mogelijk het gesprek over middelenmisbruik met de patiënt aan kunnen gaan KINDERMISHANDELING En de rol van de doktersassistent Heb je wel eens een niet-pluis gevoel gehad bij een situatie die je meemaakte met een patiënt/kind? Wat heb je toen met dat gevoel gedaan? In deze e-learning behandelen we de belangrijkste basiskennis rondom de bestrijding van kindermishandeling die voor jou als doktersassistente belangrijk is bij je dagelijkse werk in de praktijk. In deze E-learning zie je veel voorbeelden waarmee jij als doktersassistente te maken kunt krijgen. Daarbij krijg je vervolgens informatie over de meldcode en de kindcheck en hoe deze toe te passen. Leerdoelen: De risicogroepen kennen waarbij meer kindermishandeling voorkomt Signalen herkennen van kindermishandeling Je kent het stappenplan van de meldcode kindermishandeling Je kunt de kindcheck toepassen Je kent de toegevoegde waarde van de doktersassistente in de keten van zorgverleners KINDERZIEKTEN De 4e, 5e, 6e of 7e ziekte? Herkennen en adviseren In de huisartsenpraktijk of op de post heb je geregeld te maken met ongeruste ouders van een ziek kind met koorts en ook nog met uitslag. Nu lang niet meer ieder kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma, is triage hiervan lastiger dan voorheen. Er kan bij het typerende beeld van kinderziekten niet meer zonder meer van uit worden gegaan dat het om een onschuldige kinderziekte gaat. Wat is wijsheid? Leerdoelen: Kennis opfrissen van de meest voorkomende kinderziekten Het goed kunnen adviseren van ouders over de verschillende soorten kinderziekten Doktersassistenten Triagisten Fysiek & online Doktersassistenten Doktersassistenten Praktijkondersteuners Triagisten Fysiek & online E-learning 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication