21

MANAGEMENT ONDERSTEUNER HUISARTS (MOH) - OPLEIDING Medeverantwoordelijkheid dragen voor de huisartsenpraktijk Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk. Niet alleen zijn er steeds meer patiënten met complexe vragen, ook op managementvlak komt er steeds meer op je af. We bieden een praktijkgerichte opleiding voor medewerkers van de huisartsenpraktijk die (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van de praktijk, en op zoek zijn naar concrete handvatten. Om de huisarts te ondersteunen, ontwikkel je tijdens deze opleiding tot MOH competenties die nodig zijn om effectief management te helpen ontwikkelen en uit te voeren. Leerdoelen: Bij dragen aan de vorming en uitvoering van het beleid van de praktijk De praktijk ondersteunen bij het schrijven van het jaarplan en daarin doelstellingen te vertalen naar concrete resultaten De financiële gevolgen van beleidskeuzen inschatten en adviseren hoe op korte termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden Aan de hand van een door jezelf opgestelde, strategische personeelsplanning inzichtelijk maken aan welke competenties de huisartsenpraktijk de komende jaren behoefte heeft. Dit vormt de basis voor een praktijkeigen personeelsbeleid MEDICATIE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK De meest gebruikte medicijnen Doktersassistenten Als doktersassistente schrijf je iedere dag herhaalmedicatie voor, maar waarvoor is nu welk medicijn? Welke medicijnen hebben de voorkeur en worden het vaakst voorgeschreven en wat zijn de bijwerkingen ervan? In deze scholing komt de meest voorgeschreven medicatie in de huisartsenpraktijk aan bod. Zo ben je weer op de hoogte en weet je waarvoor welk medicijn is. Leerdoelen: Het vergroten van de kennis over de meest gebruikte medicijnen: indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen & waarschuwingen en voorzorgen NIERFALEN Adviezen en risico’s bij nierfalen Nierfalen werd in het verleden hoofdzakelijk veroorzaakt door echte nierziekten. Tegenwoordig zijn hoge bloeddruk en diabetes mellitus type 2 de belangrijkste risicofactoren voor nierfalen. Voorkomen van vermijdbaar nierfalen vraagt om goede behandeling van deze onderliggende aandoeningen. Wat kun je daar als doktersassistent aan bijdragen? Waar moet je op letten, en wat mag wel en niet? In deze scholing krijg je aan de hand van casuïstiek antwoord op deze vragen. Leerdoelen: Kennisname van de functie van de nieren en de klachten die daarbij kunnen voorkomen Leefstijladvies en voorlichting kunnen geven Telefonisch advies kunnen geven aan dialysepatiënten en patiënten met nierfalen 21 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek & online Fysiek & online Doktersassistenten Fysiek & online Nieuw!

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication