28

SPREEKUUR ONDERSTEUNER HUISARTS (SOH) - OPLEIDING Leer zelfstandig veelvoorkomende klachten af te handelen In de SOH-opleiding leer je om zelfstandig specifiek geselecteerde klachten af te handelen. Als SOH neem je daardoor werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten en triagisten. De opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren assistenten en triagisten die meer in hun mars hebben. Leerdoelen: Door een consequente opbouw van de opleiding wordt de deelnemer getraind om zelf ook consequent te handelen. We leiden de SOH op om zelfstandig na te denken. SOH – HERCERTIFICERING BASISMODULE Verplichte hercertificeringsmodule voor SOH’ers Met deze online basismodule word je op een laagdrempelige en afwisselende manier in vogelvlucht op de hoogte gebracht van de diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de SOH-werkzaamheden. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk voor de basiskennis die je als SOH moet hebben. Daarom is deze module voor alle SOH verplicht bij de tweejaarlijkse herregistratie. Leerdoelen: Kennis van de nieuwe ontwikkelingen bij de volgende ingangsklachten: urticaria, cystis, teenletsel en vaardigheden SOH – HERCERTIFICERING ANTICONCEPTIE Hercertificeringsmodule voor SOH’ers De vraag om te starten met anticonceptie en de vraag om andere anticonceptie komt regelmatig voor in de spreekkamer van de huisarts. Dit is een onderwerp waarmee je als SOH veel werk uit handen kan nemen van de huisarts en hulpvragen zelf kunt afhandelen. In deze hercertificering keuzemodule zul je kennis en ervaringen opdoen om zelfstandig een anticonceptie spreekuur te kunnen draaien. Leerdoelen: Kennis van verschillende vormen van anticonceptie met hun (bij)werkingen en contra-indicaties Vrouwen vanaf 18 jaar kunnen informeren en counselen over hun anticonceptie keuze Vrouwen kunnen adviseren bij vergeten anticonceptie Het onderwerp seksualiteit en SOA’s kunnen bespreken 28 SOH SOH Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek E-learning Fysiek Verplicht

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication