33

TAPEN (VAARDIGHEID) Voorkom herhaaldelijk zwikken Doktersassistenten Een verstuikte enkel is een veel voorkomend letsel, dat doorgaans heel goed in de huisartspraktijk kan worden behandeld. Voor de diagnostiek bestaat een helder protocol en voor de behandeling een handzaam schema. Tijdens deze praktische scholing staat de vaardigheid van het tapen van de enkel centraal: veel oefenen, maar ook aandacht voor de valkuilen bij een ‘enkeltje’. Leerdoelen: Op de juiste wijze leren tapen van de enkel TRIAGE: DE INS EN OUTS Triage in de huisartsenpraktijk is een must Door de toenemende patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk is vaardigheid in het voeren van triagegesprekken een absolute must geworden voor de doktersassistente van vandaag. Het doel van een goed triagegesprek is zorgen dat de patiënt op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt van de juiste hulpverlener. Tijdens deze scholing leer je dit doel in je gesprekken zo goed mogelijk te borgen. Leerdoelen: Bijeenkomst 1 - algemeen/eerste fase gesprek Het verschil tussen urgentiegericht denken en diagnostisch denken benoemen De drie fases in het triagegesprek uitleggen De eerste fase van het triagegesprek toepassen Een open oriëntatie herkennen en toepassen in de 1ste fase Het belang van een open oriëntatie uitleggen Op basis van de open oriëntatie een toestandsbeeld vormen Bijeenkomst 2 - eerste en tweede fase gesprek De 1ste en 2de fase van het triagegesprek toepassen Op de juiste wijze de NHG-triagewijzer inzetten en gebruiken De verschillende gesprekstechnieken toepassen o.a. open en gesloten vragen stellen, regie in het gesprek nemen, aansluiten bij de patiënt Op basis van de inzet van de NHG-triagewijzer de juiste urgentie bepalen en een vervolgactie inzetten De reden van overleg en vraagstelling duidelijk maken aan de huisarts Bijeenkomst 3 - eerste, tweede en derde fase gesprek De 1ste, 2de en 3de fase van het triagegesprek toepassen Vervolgacties bij de urgentie inzetten De verschillende soorten adviezen uitleggen en toepassen Het vangnet op een begrijpelijke wijze aan de patiënt uitleggen Toetsen of de patiënt akkoord gaat met/begrepen heeft welke vervolgactie ingezet wordt en weten ermee om te gaan wanneer dit niet het geval is Op een patiëntvriendelijke wijze het gesprek afronden Eigen valkuilen in lastige situaties herkennen, benoemen en hier professioneel mee omgaan 33 Fysiek Fysiek Doktersassistenten

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication