34

TRIAGE EN PSYCHIATRIE Het triëren van psychische klachten Veel doktersassistenten hebben moeite met de triage van psychiatrische klachten, en dat is niet zo vreemd. Er is geen ABCDE voor; geen duidelijke U-routes zoals bij pijn op de borst. Het gaat bovendien vaak om ongemakkelijke en tijdrovende gesprekken, waarbij het soms moeilijk in te schatten is wat de klachten precies zijn. Bellers spreken warrig, of gedragen zich dwingend en manipulatief. Dit soort gedrag kan bij jezelf weer een reactie van weerstand en frustratie oproepen, waardoor het nog moeilijker wordt om voldoende geduld en focus op te brengen voor een scherp toestandsbeeld. Leerdoelen: Psychiatrische beelden kennen die verantwoordelijk zijn voor de meest uitdagende acute situaties Tips en tricks kunnen toepassen bij borderline-patiënten Oog krijgen voor de achterliggende worsteling die het voor deze mensen is om overeind te blijven in hun eigen bestaan Om kunnen gaan met patiënten die erg veel bellen terwijl ze eigenlijk geen dokter nodig hebben Kennis over psychotische patiënten TRIAGE MEMOTRAINER Oefen jouw triage-kennis! Vaardigheid in het voeren van triagegesprekken is een must geworden voor de huisartsenpraktijk. Zo krijgen de patiënten de juiste zorg op het juiste moment en loopt het spreekuur van de huisarts soepel. De memotrainer is ontwikkeld voor de doktersassistenten die kennis over ingangsklachten en urgentiebepalingen uit de NHG-Triagewijzer willen oefenen, herhalen en opslaan. Hiermee krijg je 6 maanden lang dagelijks een aantal korte casussen voorgelegd en na elke casus wordt een vraag m.b.t. de urgentie gesteld. Hierbij zijn de richtlijnen van de NHG-Triagewijzer het uitgangspunt. Leerdoelen: Basiskennis van alle 55 ingangsklachten Urgenties kunnen bepalen aan de hand van een beschreven casus Triagecriteria kunnen matchen met de juiste urgenties Vragen en bijbehorende antwoorden kunnen koppelen aan de juiste urgenties Doktersassistenten Triagisten E-learning Doktersassistenten Triagisten Fysiek & online 34

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication