37

TRIAGE: AUDITOR TELEFONISCHE TRIAGE OPLEIDING Leer veilig auditen Door de ontwikkeling van de huisartsenposten is het werkveld van de triagisten steeds complexer geworden. De kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost. Ook in de dagpraktijk staat de triage conform de Kernset steeds vaker centraal. De “Kernset” van InEen is het instrument dat wordt gebruikt bij het toetsen van de triagegesprekken. Nadat bleek dat de beoordeling van een audit per auditor nogal kan verschillen heeft “InEen” de “Handreiking Auditor Triagegesprekken” opgesteld, waarin aangegeven wordt welke kennis en vaardigheden benodigd zijn om succesvol te auditen. Wij bieden de mogelijkheid om opgeleid te worden tot Auditor telefonische triage. Leerdoelen: Het kennen van de inhoud van de Kernset en het hanteren van richtlijnen, protocollen en werkafspraken die betrekking hebben op de HAP De richtlijnen van de Kernset toepassen en verbanden leggen tussen de gegevens die zijn verzameld Het bewust worden van het eigen gedrag en daardoor de communicatie met de triagist te verbeteren Leren van de eigen valkuilen en blinde vlekken en leren hiermee om te gaan In staat zijn de triagist op een veilige manier feedback te geven over het beoordeelde gesprek In staat zijn om leer en verbeterpunten te beschrijven TRIAGE: BRANCHEOPLEIDING TOT TRIAGIST OP DE HUISARTSENPOST Leidt tot officieel diploma triagist van Calibris en InEen Na deze opleiding kun je structureel en consequent de juiste urgenties toekennen op basis van de NHG-TriageWijzer. Voorafgaand aan de lesdagen bereid je jezelf voor in de digitale leeromgeving en tijdens de lesdagen is er daarom meer ruimte voor gezamenlijke oefening en verdieping. Dit doe je samen met triagisten werkzaam op de dagpraktijk, zodat jullie waardevolle ervaringen uit kunnen wisselen. Je gaat tijdens de opleiding oefenen met het beoordelen van je eigen gesprekken en bereid jezelf hiermee voor op de vervolgstappen die na de opleiding nodig zijn voor de officiële aanvraag van het diploma triagist bij InEen. Eenmalige aanvraag diploma triagist bij CalibrisAdvies is inbegrepen bij de opleidingsprijs. We begeleiden je ook na de opleiding om samen alle processtappen op de juiste manier af te ronden tot en met de aanvraag van het officiële diploma. Leerdoelen: Kennis over alle ingangsklachten van de NHG-TriageWijzer met ruime aandacht voor fysiologie en pathologie Verschillende fases in het triagegesprek goed uit kunnen voeren Bepalen van toestandsbeeld, hulpvraag, ingangsklacht, urgentie, vervolg-/ vangnetadvies Professionele samenwerking met collega’s en hierbij eigen grenzen en kwaliteit van werk bewaken Werkprocessen organiseren en patiënt-, intake- en triagegegevens vastleggen 37 Doktersassistenten Triagisten Fysiek Doktersassistenten Junior triagisten Verpleegkundigen Fysiek

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication