45

VROUWENSPREEKUUR ONDERSTEUNER HUISARTS - OPLEIDING Leer zelfstandig een vrouwenspreekuur uitvoeren De opleiding Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts biedt verdieping en achtergrondinformatie over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, het uitstrijkje, vulvovaginale klachten en prolaps. Na het volgen van deze scholing kan de doktersassistent aan de hand van vijf aangeboden protocollen consulten doen bij specifieke problemen. De doktersassistent biedt binnen de praktijk een veilige, laagdrempelige omgeving om klachten te kunnen bespreken. Door de kennis bij de doktersassistent wordt pathologie sneller gesignaleerd. De opleiding wordt via blended learning gevolgd; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via klassikale bijeenkomsten. Leerdoelen: Kennis van de anatomie en fysiologie van het vrouwelijk lichaam Bezitten van achtergrondinformatie baarmoederhalskanker en gedegen kennis van het huidige baarmoederhalsbevolkingsonderzoek Kennis over de verschillende vormen van anticonceptie en de (bij)werkingen Informeren van vrouwen tot 35 jaar zonder risicofactoren over anticonceptiekeuze aan de hand van het protocol anticonceptiecounseling Controleren van een spiraal 6 weken na plaatsing aan de hand van het protocol controle na spiraalplaatsing Kennis over de verschillende SOA’s en in staat zijn hier uitleg over te geven Een SOA-consult doen bij een patiënt(e) zonder klachten volgens het SOAprotocol Patiënten adviseren over partnerwaarschuwing en veilig vrijen Signaleren van prolapsklachten, kennis over de procedure van het verschonen van een pessarium en een prolapsring volgens het protocol Beoordelen van de vulva, vagina en cervix op normaal of niet geheel normaal aspect en kennis van welke afwijkingen waarbij de huisarts gewaarschuwd moet worden Kennis van fysiologie van fluor, ken je de mogelijke oorzaken van fluorklachten en het uitvoeren van fluoronderzoek volgens het protocol Het adequaat voeren van een consult en episodegericht volgens SOEP registreren Fysiek Doktersassistenten Praktijkondersteuners Triagisten 45 Nieuw!

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication