8

AUDITOR TELEFONISCHE TRIAGE - OPLEIDING Leer veilig auditen Het werkveld van de triagisten is steeds complexer geworden. De kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost. Ook in de dagpraktijk staat de triage conform de Kernset steeds vaker centraal. De “Kernset” van InEen is het instrument dat wordt gebruikt bij het toetsen van de triagegesprekken. Nadat bleek dat de beoordeling van een audit per auditor nogal kan verschillen, heeft “InEen” de “Handreiking Auditor Triagegesprekken” opgesteld, waarin aangegeven wordt welke kennis en vaardigheden benodigd zijn om succesvol te auditen. Wij bieden de mogelijkheid om opgeleid te worden tot Auditor telefonische triage. Leerdoelen: Het kennen van de inhoud van de Kernset en het hanteren van richtlijnen, protocollen en werkafspraken die betrekking hebben op de HAP De richtlijnen van de Kernset toepassen en verbanden leggen tussen de gegevens die zijn verzameld Het bewust worden van het eigen gedrag en daardoor de communicatie met de triagist verbetert In staat zijn de triagist op een veilige manier feedback te geven over het beoordeelde gesprek BASISVAARDIGHEDEN STAGEBEGELEIDER Inzicht in het begeleidingstraject van MBO-studenten Begeleid jij MBO-stagiaires in de huisartsenpraktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV)-periode? Dan is de scholing Basisvaardigheden stagebegeleider een must om te volgen. Deze scholing geeft je handvatten om stagiaires goed te begeleiden, want als stagebegeleider heb je een belangrijke rol in het leven van de stagiair. Je krijgt inzicht in het begeleidingstraject van studenten en jouw rol daarin. Op deze manier wordt jouw werkplek een kweekvijver voor nieuw talent. Leerdoelen: Inzicht in het begeleidingstraject van studenten en jouw rol daarbinnen Studenten verder helpen in hun ontwikkeling BLOEDVERDUNNERS Wat is er veranderd? Er is de afgelopen jaren veel veranderd met betrekking tot bloedverdunners. In deze scholing wordt uitgebreid uitleg gegeven over alle facetten van bloedverdunners; welke (nieuwe) bloedverdunners er bestaan en wanneer worden ze voorgeschreven. Tevens wordt er uitgelegd waarom welke patiënten bepaalde bloedverdunners wel of niet mogen krijgen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar maagklachten. Ook wordt er aandacht besteed aan de interactie met Nsaid’s. Leerdoelen: Kennis over de nieuwe DOAC’s (Directe Orale AntiCoagulantia) Kennis over verschillende vormen van antistolling De juiste antistolling bij de aandoening of preventie Signaleren van mogelijke problemen of complicaties bij DOAC’s 8 Doktersassistenten Triagisten Online Doktersassistenten Praktijkondersteuners Doktersassistenten Triagisten Fysiek Online Nieuw!

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication