0

Studiegids 2020 POST-MBO OPLEIDINGEN & NASCHOLINGEN

Leerpunt KOEL heeft instellingsaccreditatie voor de beroepsgroepen aangesloten bij onderstaande beroepsverenigingen: Voor meer informatie over accreditatiemogelijkheden zie www.leerpuntkoel.nl/accreditatie.html Legenda In deze studiegids maken we gebruik van diverse iconen: Colofon Dit is een uitgave van Leerpunt KOEL IJsselmeer 34 3332 EX Zwijndrecht Telefoon (078) 619 30 68 (keuze 2) secretariaat@leerpuntkoel.nl www.leerpuntkoel.nl Druk: Grafisch Bedrijf Crezee, Meerkerk Doelgroep Datum en tijd van de (na)scholing Locatie Aantal accreditatiepunten Docent Tarief Extra informatie Benodigde materialen Spreekuur Ondersteuner Huisarts Management Ondersteuner Huisarts Triage in de dagpraktijk Vaardigheden Algemeen 2

De opleidingen SOH, MOH en TOH zijn ons fundament voor het professionaliseren van de doktersassistent. Daarbij kunt u natuurlijk passend nascholen. Let op de lettermarkeringen S, M, T, V en A.

Inhoudsopgave Colofon Voorwoord Opleidingen voor doktersassistenten Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) Management Ondersteuner Huisarts (MOH) Triage in de dagpraktijk Vaardigheden Algemeen Nascholing voor doktersassistenten • Agressietraining • Allergie • Anatomie • Antibioticaresistentie • Brandwonden • Buikklachten • Burn-out • Cervixuitstrijk basiscursus • Compressief zwachtelen • CVRM-basis • Delier, Dementie en Depressie • Depressie - het is mooi geweest • Doppleronderzoek en bloeddrukmeten • Duits in de medische wereld • ECG-basis • ECG-opfris • Effectief communiceren • Engels in de medische wereld • Fysieke triage • Hart- en vaatziekten • Hartfalen triagetechnieken • Hechttechnieken • Hechttechnieken opfris • Insecten • Hoesten en proesten • Huidoncologie • Intoxicatie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 18 ✓ 19 ✓ 19 ✓ 20 ✓ 21 ✓ 22 ✓ 22 ✓ 23 ✓ ✓ 23 ✓ 24 ✓ 25 ✓ 27 28 ✓ ✓ 29 ✓ ✓ 29 ✓ ✓ 30 ✓ 30 ✓ 31 ✓ 32 ✓ 33 ✓ 34 35 36 ✓ 37 ✓ 37 ✓ 38 ✓ 39 2 7 10 12 14 ✓ ✓ 4

13 • Kennismaken met triage • Kindermishandeling • Kinderziekten • Klinische les - Laboratoriumwaarden • Klinische les - Microbiologie • Klinische les - Psychische klachten herkennen • KNO heelkunde • Longen luisteren • Mammacarcinoom • Nierfalen • Omgaan met moeilijke mensen • Oren - vaardigheid • Ouderenzorg: ins en outs • Overgangsklachten • Palliatieve zorg • Polyfarmacie • Problemen met poepen • Reanimatie en AED beginner • Reanimatie en AED gevorderde • Recht en gezondheidszorg • Rugklachten • Rust met LEAN • Schildklierproblematiek • SOA • SOH Hand-pols trauma • SOH Communicatie met patiënten • SOH Vaardigheden carrousel • SOH Hechten • SOH Webinar • Tapen van de enkel • TIA, beroerte en CVA • Triage: The ins en outs • Urineweginfecties • Urologie: Mannenklachten • Vakantiekwalen: Wat neemt u mee van een verre reis • Van klacht naar Compliment • Verslaving • Vrouwenspreekuur opzetten • Wondverzorging • Wratten - Vaardigheid Overige • Incompany scholingen huisartsenpost • Algemene Voorwaarden voor inschrijving en annulering ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 40 ✓ 40 ✓ 41 ✓ 42 ✓ 43 ✓ 44 ✓ ✓ 45 ✓ ✓ 45 ✓ 46 ✓ 47 ✓ 48 49 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 50 ✓ 51 ✓ 52 ✓ 53 ✓ 53 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 54 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 55 ✓ 56 ✓ 57 ✓ 58 ✓ 59 60 61 61 62 62 63 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 64 ✓ 65 ✓ 66 ✓ 68 ✓ 69 ✓ 70 ✓ ✓ 71 ✓ ✓ 72 ✓ ✓ 73 ✓ ✓ 74 ✓ ✓ 75 76 78 5

Voorwoord Waar bent u als zorgverlener in de eerstelijn sterk in? Huisartsenpraktijken zijn al lang geen simpele bedrijven meer. Er komen steeds meer complexe problemen op u af en het werkveld breidt zich steeds meer uit. De één op één relatie van de huisarts met zijn/haar doktersassistente is veranderd in samenwerking met POH, POH-GGZ en soms een physician assistent. Ook de wereld om de huisartsenpraktijk verandert en wordt uitdagender. Patiënten tonen zich mondiger, er ontstaan wachtlijsten voor de tweede lijn en contracteren met zorgverzekeraars wordt ingewikkelder. Intussen is de huisartsenpraktijk het begin- en eindpunt voor alle patiënten die daar de dupe van worden. Kort samengevat bent u degene waar het voor veel patiënten start en eindigt. De doktersassistente van nu is allang geen receptioniste meer, maar heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige professional met een eigen functie en taak in de praktijk. Van triage tot wondbehandeling, alles komt voorbij. Taakdelegatie is het codewoord waarmee we het tekort aan artsen moeten aanpakken en opvangen. Dat kan juist met goed opgeleide doktersassistentes die zich daarmee ook verder kunnen opleiden en scholen. Voor de huisarts geldt dat goed werkgeverschap en vooral aantrekken en vasthouden van personeel het beste lukt door kansen te geven voor professionele ontwikkeling. Daar zijn we bij KOEL op gaan inzetten, samen met de NVDA en inmiddels ook met de LHV. Er is allang niet meer alleen behoefte aan zorginhoudelijke scholingen. Er is steeds meer vraag naar scholing rond organisatorische ondersteuning, implementatie, triage en omgang met patiënten om agressie aan de balie te voorkomen en de-escaleren. In deze studiegids vind u dat zeker terug. Bij Leerpunt KOEL spelen we in op de ontwikkelingen met meer dan 100 professionele docenten die zeer gemotiveerd zijn om de kwaliteit te verbeteren. We zijn geaccrediteerd en door Calibris weer gecertificeerd. Tenslotte zien we dat steeds meer praktijken en ook centra Leerpunt KOEL inschakelen om te ontzorgen. Want ook daar zijn we goed in: maatwerk. Snel schakelen tussen vraag en aanbod en helder regelen. Leerpunt KOEL groeide de afgelopen jaren met sprongen. Door heel Nederland en in alle geledingen van de huisartspraktijk en verloskunde. Mede dankzij u! Daar zijn we trots op. En we zijn klaar voor de volgende stap. U ook? Heel veel plezier met de studiegids 2020. Ik hoop u te mogen begroeten op een van de scholingen! Gonnie Swanenberg Directeur Leerpunt KOEL Aanmelden www.leerpuntkoel.nl 7

Opleidingen voor doktersassistenten Leerpunt KOEL biedt in 2020 drie Post-MBO opleidingen aan voor doktersassistenten. Na de opleiding tot doktersassistent hoeft leren immers niet klaar te zijn. Natuurlijk kunt u na een afgeronde opleiding passend nascholen. Kijk in het hoofdstuk ‘nascholingen voor doktersassistenten’ naar de juiste lettermarkering: S = Spreekuur Ondersteuner Huisarts M = Management Ondersteuner Huisarts T = Triage Ondersteuner Huisarts 9

Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) EFFICIËNTERE SPREEKUREN DANKZIJ VEELZIJDIGE ASSISTENTEN In de SOH-opleiding leert u om zelfstandig specifiek geselecteerde klachten af te handelen. Als SOH neemt u daardoor werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Onze ervaring is dat de extra taken positief bijdragen aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten. Opleidingseisen De opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren doktersassistenten en triagisten die meer in hun mars hebben. Inhoud Onze missie is dat de SOH veilig en verantwoord zelfstandig patiënten kan beoordelen en behandelen. Daarmee ondersteunt de SOH de eerstelijnszorg. De SOH wordt competentiegericht opgeleid om bevoegd en bekwaam patiëntenzorg te leveren rondom 15 ingangsklachten: 1. Acute keelpijn 2. Epistaxis 3. Acute rhinosinusitis 4. Traumatische wonden (schaaf- scheur- en snijwonden) 5. Bijtwonden 6. 1e-graads brandwonden 7. 2e-graads brandwonden 8. Inversietrauma 9. Acute urticaria 10. Insectenbeten 11. Tekenbeten 12. Tand door de lip 13. Cystitis 14. Teenletsel II-V 15. Subunguaal hematoom

Studiebelasting Theorie Per klacht wordt de achtergrond (epidemiologie, pathogene, beloop en complicaties), anamnese, lichamelijk onderzoek, diagnose, beleid en behandeling doorlopen. Daarnaast is ‘het gezonde oor’ toegevoegd als onderwerp. De studiebelasting is: • 15-30 uur zelfstudie • 12 uur onderwijs • Theorietentamen Doktersassistent en triagisten SOH-opleiding startdatum Woensdag 29 januari 2020 Soest SOH-opleiding startdatum Donderdag 13 februari 2020 Roermond Vaardigheden Vaardigheden worden tijdens de zelfstudie en onderwijs-momenten aangeleerd en in de praktijk verfijnd. De studiebelasting is: • 6 uur onderwijs • 6-9 maanden stage • Praktijkexamen Bij het volbrengen van de opleiding wordt de SOH geregistreerd in de Stichting Bijzondere Handelingen In de Praktijk (BHIP). Docenten en locatie Leerpunt KOEL maakt gebruik van een pool van specifieke SOH-docenten, bestaande uit huisartsen en ervaren SOH’s. De SOH-opleiding kan ook incompany verzorgd worden. Hercertificering Om geregistreerd en bekwaam SOH te blijven, moet de SOH iedere twee jaar zes punten halen voor hercertificering en registratie in het BHIP register. Dat kan door het volgen van bijscholingen, een webinar en het SOH-congres. Kijk op de website van Leerpunt KOEL of verderop in de gids voor de mogelijkheden. SOH-opleiding startdatum Dinsdag 18 februari 2020 Breda Per scholing 6 contactmomenten van een gehele of halve dag. 30 accreditatiepunten € 2.375,Kijk op de website voor het starten van een opleiding later in het jaar 11

Opleiding Management Ondersteuner Huisarts (MOH) PRAKTIJKMANAGEMENT VOOR DE DOKTERSASSISTENT, PRAKTIJKONDERSTEUNER E.A. Bent u doktersassistent en gaat u (gedeeltelijk) praktijkmanagementtaken uitvoeren binnen de huisartsenpraktijk? Dan is dit de opleiding voor u! Leerpunt KOEL heeft een praktijkgerichte opleiding voor medewerkers die zich binnen de huisartsenpraktijk willen richten op de aansturing van de praktijk en daarbij op zoek zijn naar concrete handvatten. Opleidingseisen Minimaal afgeronde MBO-opleiding Doktersassistent. MBO of HBO werk- en denkniveau is een pré. Inhoud Intakegesprek Voorafgaand aan de cursus neemt één van de kerndocenten contact met de deelnemers op om een (telefonisch) intake- of kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek worden de persoonlijke leerdoelen besproken en tevens hoe een mogelijke eindopdracht er uit kan zien. Bijeenkomst 1 - Het beleidsplan Wanneer is beleid nu goed beleid en wanneer niet? Waar moet een goed bedrijfsplan aan voldoen en hoe gebruikt u dit vervolgens in de dagelijkse praktijk? Hoe ontwerpt u indicatoren om te toetsen of beleid effectief is, of dat het moet worden bijgestuurd of aangepast? Bijeenkomst 2 - Financieel Management Financieel management is één van de belangrijkste taken binnen een praktijk. Hoe kunt u bepalen wat de financiële gevolgen zijn van een beleidskeuze? Hoe stelt u een begroting op? Hoe kunt u bepalen of een investering wel of geen verstandige keuze voor de praktijk is? Bijeenkomst 3 - Personeel & Personeelsbeleid Hoe zorgen we dat binnen de praktijk alle competenties en vaardigheden aanwezig zijn die nodig zijn om de praktijk nu en in de toekomst goed te laten draaien? Moeten we inzetten op specifieke scholing van medewerkers, of moet er wellicht nieuw personeel worden aangetrokken? Dit zijn allemaal vragen die we tijdens de derde bijeenkomst behandelen. Na afloop is de MOH in staat om de hoofdlijnen van het personeelsbeleid op te zetten, uit te voeren én te onderhouden. Bijeenkomst 4 - Eindopdracht Een aanpak bedenken voor een concreet

organisatorisch probleem in de eigen praktijk. Dit probleem wordt samen met de docent beschreven en geanalyseerd, en er wordt gewerkt aan een oplossingsrichting die is gebaseerd op de inhoud van de verschillende bijeenkomsten. De hoofdpunten en aanbevelingen vanuit de eindopdracht worden tot slot gepresenteerd aan de medestudenten. Bij deze bijeenkomst mogen ook de eigenaren en/of betrokken huisartsen van de praktijk worden uitgenodigd. Doktersassistent Bijeenkomst 1 - Donderdag 14 mei 2020 Bijeenkomst 2 - Donderdag 28 mei 2020 Bijeenkomst 3 - Donderdag 4 juni 2020 Bijeenkomst 4 - Donderdag 18 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL Na afloop van de opleiding tot MOH bent u in staat om verschillende onderdelen van het management van de praktijk zelfstandig uit te voeren en de huisarts op een proactieve manier te adviseren en ondersteunen bij diverse managementtaken. Studiebelasting Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een (beperkte) huiswerkopdracht, die tijdens de daaropvolgende bijeenkomst wordt besproken. Daarnaast wordt tijd besteed aan het werken aan de eindopdracht. Scholingslocatie De opleiding wordt zowel bij Leerpunt KOEL in Zwijndrecht als op locatie georganiseerd. Data en tijden in overleg. 17.30 - 22.00 uur 12 accreditatiepunten Dhr. R. van Bergeijk € 1045,13

Opleiding Triage Ondersteuner Huisarts (TOH) TRIAGE IN DE HUISARTSEN-DAGPRAKTIJK Doktersassistenten kunnen veel meer bijdragen aan de triage dan zij in hun traditionele rol bij veel huisartsenpraktijken doen. In deze tijden van toenemende drukte kunnen assistenten met goede triagevaardigheden het verschil maken voor de kwaliteit van dienstverlening. Tijdens deze opleiding leert u structureel en consequent urgentiedenken toepassen, op basis van de NHG-TriageWijzer. De opleiding tot Triage Ondersteuner Huisarts is ontwikkeld met de visie dat leren vooral een kwestie is van ervaring opdoen en toepassen. In de opleiding wordt een setting gecreëerd (o.a. met een digitale leeromgeving) waarin u al doende leert. Niet alleen om gecertificeerd te zijn, maar ook om te leren hoe u zich blijvend ontwikkelt. Opleidingseisen Minimaal afgeronde MBO-opleiding Doktersassistent. MBO of HBO werk- en denkniveau is een pré. Inhoud Het opleidingstraject duurt 6 maanden en sluit aan op de datum van het landelijk examen. De opleiding is opgebouwd uit • Klassikale trainingen • Digitale leeromgeving • Learning on the job, leren van en met eigen collegae op de werkvloer • Toegang tot KOEL E-portfolio Kennis en inzicht ontwikkelen en deze in de praktijk leren toepassen, vormt de rode draad door de opleiding. De hele opleiding is vormgegeven rond geformuleerde triagecriteria en -competenties (o.a. de kernset). Zo wordt er gewerkt aan: 1. Vakinhoudelijke aspecten • urgentiebepaling en beleid • NHG TriageWijzer als uitgangspunt • fysiologie en pathologie 2. Samenwerking 3. Professionele rolontwikkeling 4. Het organiseren van werkprocessen Aan het einde van het opleidingstraject heeft de deelnemer alle vier deze onderdelen doorlopen en kan het landelijke examen afgelegd worden. Hiervoor wordt de deelnemer aangemeld door Leerpunt KOEL.

Studiebelasting • 20 tot 30 uur DLO • 6 bijeenkomsten van 6 uur • Werkplekopdrachten TOH-opleiding 1 Introductie - Woensdag 15 januari 2020 Bijeenkomst 2 - Donderdag 30 januari 2020 Bijeenkomst 3 - Dinsdag 24 maart 2020 Bijeenkomst 4 - Dinsdag 21 april 2020 Bijeenkomst 5 - Woensdag 27 mei 2020 Bijeenkomst 6 - Dinsdag 9 juni 2020 Landelijke examendatum nog niet bekend Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 09:00-17.00 uur 42 accreditatiepunten € 1.995,- (inclusief éénmalig examenkosten) TOH-opleiding 2 Introductie - Woensdag 13 mei 2020 Bijeenkomst 2 - Woensdag 27 mei 2020 Bijeenkomst 3 - Dinsdag 9 juni 2020 Bijeenkomst 4 - Woensdag 9 september 2020 Bijeenkomst 5 - Woensdag 16 september 2020 Bijeenkomst 6 - Dinsdag 6 oktober 2020 Landelijke examendatum nog niet bekend Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 09:00-17.00 uur 42 accreditatiepunten € 1.995,- (inclusief éénmalig examenkosten) 15

Nascholingen voor doktersassistenten Nascholen bij Leerpunt KOEL verhoogt de kwaliteit in de huisartsenpraktijk. Ook in 2020 hebben wij weer een uitgebreid aanbod aan interessante en praktijkgerichte nascholingen die u nog beter toerusten om uw werk op hoog niveau te blijven uitvoeren. De nascholingen zijn gemarkeerd zodat u nog beter kunt kiezen wat bij u past. S = Goede keus als vervolg op Spreekuur Ondersteuner Huisarts M = Goede keus als vervolg op Management Ondersteuner Huisarts T = Goede keus als vervolg op Triage in de huisartsenpraktijk A = Algemeen, voor iedere doktersassistent toegankelijk V = Gericht op vaardigheden

Agressietraining SAMEN VEILIG IN DE ZORG Heb ik nog begrip of mag / kan ik ook begrenzen? Vanuit een professioneel kader leren begrenzen met behoud van een goede relatie. De meerwaarde van deze training ligt in het feit dat veiligheid als rode draad door deze “nieuwe” training is verweven. Van zorggericht naar veiligheidsbewust. Leerdoelen • Inzicht verkrijgen in het effect van wederzijdse beïnvloeding bij agressie • Inzicht verkrijgen in het belang van snel interveniëren bij agressie • Interveniëren door hard op de inhoud en zacht op de relatie te zijn • De-escalerend interveniëren aansluitend bij de verschillende agressievormen • Op effectieve manier met behoud van relatie een verzoek van een patiënt weigeren • Verkrijgen inzicht in persoonlijke valkuilen en kwaliteiten als het gaat om het tonen van begrip en het begrenzen van gedrag Inhoud • Brainstorm over wat ongewenst grensoverschrijdend gedrag (OGG) is • Model van impulsbeheersing • Spanningscontrole-oefening: herkennen van eigen spanning en deze leren reguleren • Technieken om OGG te de-escaleren, gekoppeld aan veiligheid Doktersassistent, praktijkondersteuner huisarts en huisarts Dinsdag 11 maart 2020 Woensdag 23 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. O. v/d Veen, oud-politieman en mw. L. Snijhorst, actrice € 229,18

Allergie HET JEUKT, HET IRRITEERT, HET KRIEBELT, HET BRANDT Tijdens deze nascholing leert u alles over allergische reacties: de verschillende types, uitingen, behandeling en vooral welke adviezen u wel of niet kunt geven. Leerdoelen • Herkennen van allergie • Handvatten voor een goed advies aan de patiënt • Inzicht in diagnose en behandelmethoden Inhoud • Voedselallergie • Inhalatie-allergie • Anafylactische shock Doktersassistent Woensdag 8 april 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 2.5 accreditatiepunten Dhr. H. Rosendaal, huisarts € 119,Anatomie HET MENSELIJK LICHAAM IN KAART Hoe hoog zitten de nieren eigenlijk? En de blinde darm, geeft die pijn rechts of links in de buik? En waar zit dan de pijn bij een tennisarm? Leerdoelen • Leren waar de organen zich in de romp bevinden • Weten wat viscerale pijn betekent • De anatomie van het bewegingsapparaat kennen • De achtergrond van een aantal veelvoorkomende klachten van het bewegingsapparaat kennen Inhoud • Anatomie van organen • Anatomie van bewegingsapparaat • Casuïstiek Doktersassistent Donderdag 28 mei 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. J.P. Caljouw-Vos, huisarts € 119,19

Antibioticaresistentie Nog even wachten met een kuurtje? De Nederlandse huisartsenzorg doet het goed wat betreft de terughoudendheid bij het voorschrijven van antibiotica. Dat is iets waar we trots op mogen zijn in het licht van de toenemende resistentieproblematiek. Toch blijft het lastig. Wanneer schrijft u wel een kuurtje voor en met wie overlegt u over resistentie? Leerdoelen • Weten wanneer antibioticum moet worden voorgeschreven • Weten welk antibioticum moet worden voorgeschreven • Het gebruik van de CRP meter kennen Inhoud • ABR introductie • Multiresistente micro-organismen • Casuïstiek Doktersassistent en praktijkondersteuner huisarts volgt z.s.m. Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten volgt z.s.m. € 119,SOH congres Vanwege het grote succes staat er voor 2020 tweemaal een SOH congres gepland! 14 mei 2020 Noord Nederland 8 oktober 2020 Zuid Nederland 20

Brandwonden EEN KLEIN BRANDWONDJE SOMS GROTE GEVOLGEN Verbrandingen zijn er in soorten en maten, en hebben diverse oorzaken: van vuur(werk) of chemische middelen tot elektriciteit. Het triëren van brandwonden is niet eenvoudig. Dat zien we ook aan meldingen van incidenten en klachten. Hoe bepaal je de uitgebreidheid, de diepte of de ernst van een brandwond aan de telefoon? Wat onderscheidt thermisch letsel van een chemische verbranding? Doktersassistent Donderdag 14 mei 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. A.J. Evertse, huisarts € 119,Leerdoelen • Met hulp van de triageklapper (telefonisch) advies kunnen geven over eerste acties bij brandwonden • Bij binnenlopers de eerste acties bij brandwonden kunnen benoemen en toepassen • Verschillende soorten en gradaties van brandwonden kunnen benoemen, herkennen en waar mogelijk behandelen • Weten welk verbandmateriaal aanwezig is op de post / praktijk en wanneer dit in opdracht van de huisarts gebruikt moet worden Inhoud • Anatomie, pathologie en fysiologie van brandwonden • Triage van brandwonden, zowel telefonisch als fysiek bij binnenlopers • Advies bij brandwonden • Vormen van behandeling en materiaalkennis 21

Buikklachten WANNEER IS ER ECHT IETS AAN DE HAND? Buikklachten vormen een belangrijk en groot onderdeel van het huisartsenwerk. Van u wordt ook de nodige kennis verwacht voor advies en triage. Wat zijn alarmsignalen? Wat adviseert u bij diarree en bij obstipatie? Wat zijn de valkuilen? Leerdoelen • Kennisname van diverse soorten buikklachten • Inzicht krijgen in (on)gevaarlijke buikklachten en alarmsignalen • Adviezen kunnen geven Inhoud • Acute en chronische buikpijn, diarree, obstipatie en rectaal bloedverlies • (On)gevaarlijke buikklachten en alarmsignalen • Adviezen bij diarree en obstipatie Doktersassistent Dinsdag 16 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. J. Huisman € 119,Burn-out EEN STIJGENDE LIJN, HELAAS. Burn-out heeft een plek veroverd in de top van meest voorkomende problematiek. In de praktijk zult u hier dan ook geregeld mee te maken hebben. Maar wat kunt u hier eigenlijk mee? En wat doet u om het ontstaan van burn-outklachten bij uzelf en collega’s te voorkomen? Leerdoelen • Kennis hebben van de NHG-Standaard Overspanning en Burn-out 2018 • Kennis, inzicht en vaardigheden vergroten in vroegsignalering en behandeling van negatieve stressoren, overspannenheid en burn-out klachten • Bekendheid vergroten over valide screeningtools en verwijsmogelijkheden • Vergroten van inzicht in eigen overbelastings-risico’s en die van collega’s Inhoud • Theorie • Casuïstiek • Maken van eigen preventieplan 22 Doktersassistent Donderdag 12 maart 2020 Donderdag 17 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. M. Hoogerheide € 129,

Cervixuitstrijk basiscursus HET UITSTRIJKJE; MEER DAN EEN HANDELING In deze basiscursus leert u de theorie, praktijk en aangewezen communicatie rondom deze handeling. Daarna bent u helemaal klaar voor uitvoering in de praktijk. Leerdoelen • Kennis over het uitstrijkje vergroten • Een kwalitatief goed uitstrijkje kunnen maken • Verbeteren van de communicatie rondom het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Inhoud Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen: • Theorie over het maken van het uitstrijkje en kwaliteitsnormen (1e avond) • Oefenen op fantomen (1e avond) • Bejegening van de patiënt, aan de hand van rollenspel (2e avond) Doktersassistent Bijeenkomst 1 - Maandag 25 mei 2020 Bijeenkomst 2 - Maandag 29 juni 2020 Bijeenkomst 1 - Maandag 14 september 2020 Bijeenkomst 2 - Maandag 26 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 6 accreditatiepunten Mw. A. Mailuhu € 229,Bij deze scholing wordt de vaardigheid op fantomen geoefend Compressief zwachtelen Al kan een ulcus diverse oorzaken hebben, in alle gevallen is er eenzelfde hoofdbestanddeel van de therapie: goed zwachtelen! Met goed zwachtelen kan de therapieduur met maarliefst 1/3 verkort worden. Leerdoelen • Kennisnemen van de CBO-methode • Het zelfstandig uit kunnen voeren van compressietherapie Inhoud • Theorie over benen, vaatstelsel en de CBO-methode • Risico’s bij ulcus cruris • Praktisch toepassen van compressief zwachtelen • Doorverwijzen voor steunkousen Doktersassistent Woensdag 20 mei 2020 Woensdag 16 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. E. Schreuders en Mw. R. Vollmuller € 139,23

CVRM CVRM ZORG DOOR DE DOKTERSASSISTENT In veel praktijken hebben doktersassistenten een rol in de CVRM-zorg, bijvoorbeeld bij de bloeddrukcontroles en bij advisering aan de telefoon. Leerdoelen • Risicogroepen kennen die passen in een cardiovasculair risicoprofiel • Het 10-jaarsrisico op (sterfte aan) hartvaatziekten kunnen bepalen • Weten hoe een gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting uitgevoerd wordt • Kennis hebben van de (niet-)medicamenteuze behandeling van CVRM-(risico)patiënten Inhoud • Inhoud vernieuwde NHG-standaard CVRM 2019 • Werken met de risicotabel NHG • Casuïstiek en behandelmethoden • Gestandaardiseerd bloeddrukmeten Doktersassistent Woensdag 22 april 2020 Maandag 5 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. J. v.d. Driest € 119,24

Delier, Dementie en Depressie HAPERENDE BREINEN BIJ OUDEREN Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer ouderen in Nederland. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Dit maakt dat ouderen langer thuis wonen mét de bijkomende cognitieve problemen. Kennis over delier, dementie en depressie (drie D’s) is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Leerdoelen • Het kennen van het dementiesyndroom en de meest voorkomende vormen van dementie • Signalen herkennen die bij dementie, delier en depressie op de voorgrond treden • Weten hoe u kunt uitzoeken of er sprake is van een delier, depressie of dementie • Weten welke interventies u kunt toepassen bij een delier, depressie of dementie Inhoud • Theorie over ouder wordende hersenen en cognitieve stoornissen • Wat is dementie, en wat zijn de verschillende uitingsvormen van dementie? • De overeenkomsten en verschillen tussen de uitingsvormen van de 3 D’s bij ouderen Doktersassistent Dinsdag 18 februari 2020 Dinsdag 22 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. U. Tas, huisarts € 119,25

Agressie tegen assistenten Geweld is iets dat de assistenten overkomt als poortwachters van een felbegeerd maar schaars iets: de tijd van de huisarts. Hier is zeker een maatschappelijke aanpak op nodig. Toch is er ook iets waar assistenten en hun werkgevers ondertussen zelf aan kunnen werken: goede scholing. Leerpunt KOEL heeft in dat kader: • Agressietraining • Omgaan met moeilijke mensen.

Depressie HET IS MOOI GEWEEST Elke dag ziet of hoort u ze weer: sombere, depressieve, paniekerige of angstige mensen. Hoe gaat u daarmee om? En hoe gaat u om met burn-out, ook als u dat bij uw collega of wellicht eigen baas/leidinggevende opmerkt? Leerdoelen • Kennis hebben van stress, paniek, angst, somberheid, depressie, doodsgedachten en suïciderisicosignalen • Kennis hebben van preventieve acties op het gebied van psychische klachten en suïcidepreventie • Aanzet tot effectievere gesprekken over psychische klachten en/of doodsgedachten • Bekend zijn met de mogelijkheden van verwijzing naar de GGZ Inhoud • De meest voorkomend psychische klachten in een notendop • Achtergronden, feitjes en weetjes over doodsgedachten en suïcide • Interventies in de huisartspraktijk; wie kan wat betekenen? • Casuïstiek bespreken of oefenen Doktersassistent Donderdag 25 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. A.J. Evertse, huisarts en Dhr. M. Hoogerheide, senior trainer docent € 119,27

Doppleronderzoek en bloeddrukmeten BEPALEN VAN ENKEL-ARMINDEX Als doktersassistent meet u regelmatig de bloeddruk of bepaalt u de enkel-arm index van een patiënt, maar eh... doet u dit (nog) wel volgens de huidige richtlijnen? Vindt u het ook lastig om de ‘probe’ op de juiste plek te zetten en een goed hoorbaar signaal op te vangen bij het uitvoeren van een doppleronderzoek? Leerdoelen • Kennis over bloeddrukmeten opfrissen • Kennis vergroten over het doppleronderzoek en de enkel-armindex Doktersassistent Maandag 20 januari 2020 Woensdag 10 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. J. v.d. Diest € 145,• Bloeddrukmeting en doppleronderzoek op de juiste wijze kunnen uitvoeren • Uitkomsten interpreteren, beoordelen en patiënten van advies kunnen voorzien Inhoud • Start met theorie over bloeddrukmeten, enkel-armindex en doppleronderzoek • Onderzoeken uitvoeren aan de hand van een observatielijst • Met behulp van casuïstiek uitkomsten interpreteren, beoordelen en adviseren Triage op de spoedpost Leerpunt KOEL biedt speciaal voor de spoedpost een geheel pakket rond triage aan: • Brancheopleiding tot triagist • Verkorte opleiding tot triagist voor medisch studenten • Banden luisteren • E-portfolio (met gratis overstapservice) • Scholingsplan en uitvoering voor de gehele post 28

Duits in de medische wereld AANRADER VOOR REGIO’S MET VEEL DUITSSPREKENDE PATIËNTEN Hoewel we als gemiddelde Nederlander best aardig uit de voeten kunnen met basaal Duits, is het in regio’s waar regelmatig Duitse toeristen komen handig om aanvullende kennis te hebben van belangrijke medische termen en begrippen in het Duits. U verbetert hiermee uw communicatie in de praktijk. Leerdoelen • Een Duitssprekende patiënt goed te woord kunnen staan • Een goed triagegesprek kunnen voeren in het Duits Inhoud • Triageconversatie in het Duits • Medische begrippen in het Duits Doktersassistent Bijeenkomst 1 - Donderdag 2 april 2020 Bijeenkomst 2 - Donderdag 16 april 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 6 accreditatiepunten Mw. D. Vissers, communicatiedeskundige € 245,Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten. ECG-basis ALLEEN EEN GOEDE ECG KAN GOED BEOORDEELD WORDEN Heeft u een ECG-apparaat in de praktijk? Volg dan deze basiscursus om de ECG-stickers op de juiste manier te plakken, storingen te herkennen en de volgende keer te voorkomen. Een ECG kan immers alleen goed beoordeeld worden als hij goed gemaakt is. Leerdoelen • Kennisname van de theorie van het maken van een ECG • Weten wat de juiste manier van aanbrengen van de ECGstickers is Inhoud • Toepassingen en mogelijkheden van het ECG • ECG-stickers plakken op lotusslachtoffers • Interpreteren van de resultaten inclusief afwijkingen 29 Doktersassistent Maandag 23 maart 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. J.A. de Vries, huisarts € 139,Oefenen met lotusslachtoffers • Een ECG kunnen maken, aflezen en de uitkomst ervan interpreteren

ECG-opfris MEER ERVARING MET HET ELEKTROCARDIOGRAM Een cursus voor doktersassistenten met ruime ECGervaring in de huisartsenpraktijk en/of die de ECGbasiscursus hebben gedaan. Er wordt ingegaan op praktijkervaringen en het verder ontwikkelen van de geleerde vaardigheden rondom het ECG. Nadrukkelijk wordt gevraagd om eigen inbreng van casuïstiek, zodat het voor iedereen een zeer leerzame en zeer praktische cursus wordt. Leerdoelen • Gebruiksvaardigheid ECG vergroten Inhoud • Praktische herhaling • Casuïstiek uit eigen praktijk Doktersassistent Maandag 6 april 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. J.A. de Vries, huisarts € 119,Effectief communiceren GOEDE COMMUNICATIE ZORGT VOOR EFFECTIEVE SAMENWERKING Vaak gaan in de communicatie tussen twee personen dingen mis. De patiënt reageert anders dan verwacht of uw collega of medewerker begrijpt u niet goed. Hoe kunt u frustratie of ergernis voorkomen en waar komt communicatieve frustratie eigenlijk vandaan? Leerdoelen • Effectief communiceren door gebruik te maken van uw eigen communicatiestijl en die van uw gesprekspartner Inhoud • Toelichting op vier belangrijke communicatiestijlen • Het bepalen van uw eigen communicatiestijl • Oefenen met verschillende communicatiestijlen Doktersassistent Woensdag 17 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. D. Vissers, communicatiedeskundige € 159,30

Engels in de medische wereld “PLEASE HELP ME!” Nederland is een multiculturele maatschappij. Ook in de dokterspraktijk zien we veel reizigers, zakenlui en migranten die geen Nederlands spreken. Voor een goede communicatie in de praktijk is het handig om de Engelse medische termen en begrippen paraat te hebben. Zeer praktisch! Leerdoelen • Een Engelssprekende patiënt goed te woord kunnen staan • Een goed triagegesprek kunnen voeren in het Engels Inhoud • Triageconversatie in het Engels • Medische begrippen in het Engels Doktersassistent Bijeenkomst 1 - Woensdag 1 april 2020 Bijeenkomst 2 - Woensdag 15 april 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 6 accreditatiepunten Mw. D. Vissers, communicatiedeskundige € 245,Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten. Save the date! Doktersassistentencongres 2020 Het doktersassistentencongres van Leerpunt KOEL vindt plaats op 21 maart 2020 31

Fysieke triage WAAR LET JE OP TIJDENS DE FYSIEKE TRIAGE? Aan de telefoon weet u als doktersassistent-triagist de juiste vragen te stellen met behulp van de NTSTriageWijzer. Tijdens deze training gaan we in op wat u nodig heeft tijdens de fysieke triage. Leerdoelen • Het op de juiste wijze kunnen interpreteren van de parameters die in het NTS gevraagd worden • Het kunnen herkennen van vegetatieve verschijnselen en daarbij interpreteren • Bevindingen aan de juiste urgentiecode kunnen toewijzen • Communicatietechnieken in kunnen zetten om de patiënt prettig en veilig te ontvangen Inhoud • NTS-TriageWijzer • Urgentiecode bepalen • Communicatietechnieken Doktersassistent Dinsdag 3 maart 2020 Woensdag 7 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. L. Lingbeek € 129,32

Hart- en vaatziekten HELP EEN SPOEDGEVAL! Hoe herkent u echte spoed? Kunt u op uw niet-pluisgevoel vertrouwen? Triëren kunt u bij paniek het beste volgens de ABCDE-methodiek. Dat houdt u bij de les en voorkomt allerlei onzinnige acties. In deze cursus krijgt u handvatten om bij spoed uw niet-pluisgevoel om te zetten in concrete waarnemingen. U leert urgentiedenken en hiernaar te handelen. Leerdoelen • Urgentiegericht kunnen triëren bij symptomen van harten vaatziekten Doktersassistent Donderdag 25 juni 2020 Donderdag 1 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Ferdinand Smit € 119,• De (alarm)symptomen van een CVA/TIA en van een hartinfarct kennen • Adequaat kunnen handelen bij alarmsymptomen van hart- en vaatziekten Inhoud • Symptomen van de acute hart- en vaatziekten, hartinfarct en CVA • ABCDE-methodiek • Casuïstiek 33

Hartfalen triagetechnieken ZOLANG HET MAAR KLOPT Door de toenemende vergrijzing en de betere overlevingskansen bij hart- en vaatziekten, is hartfalen een ziekte die u steeds vaker zult zien. Maar wat is nu eigenlijk hartfalen? Hoe herkent u de symptomen tijdens het telefoongesprek? Wat zijn de alarmsymptomen en welke adviezen kunt u geven? Leerdoelen • Het kunnen herkennen van symptomen bij hartfalen • Adviezen kunnen geven aan patiënten met hartfalen • Telefonische triage bij acuut hartfalen kunnen toepassen Inhoud • Theorie hartfalen • Alarmsymptomen herkennen tijdens een telefoongesprek • Adviezen bij chronische begeleiding • Adviezen en handelen bij acute benauwdheid Doktersassistent, Woensdag 6 mei 2020 Woendag 7 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Ferdinand Smit € 119,Leerpunt KOEL op social media Actuele nieuwtjes over Leerpunt KOEL zijn te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn! Volgt u ons al? 34

Hechttechnieken ELKE WOND IS ANDERS Hechten is op zichzelf niet zo moeilijk, als u het eenmaal kunt. Hechttechniek vergt vaardigheid, materiaalkennis en algemene technische competenties die u in iedere situatie kunt toepassen. Omdat elke wond en iedere patiënt toch net weer anders is, een eigen historie heeft, vraagt hechten bovendien om een zeker maatwerk. U leert het allemaal in deze gecertificeerde cursus met zeer ervaren docenten. Na deze cursus bent u in staat om zelfstandig wonden te beoordelen en in veel gevallen ook zelf te hechten. Een aanrader! Leerdoelen • Het beoordelen van wonden • Het beheersen en kunnen toepassen van hechttechnieken Inhoud • Primaire en secundaire wondbehandeling, inclusief risico’s en controle • Materiaalkennis, over het instrumentarium, hechtdraden, zwachtels en anesthesiemiddelen • Praktische vaardigheden Doktersassistent Bijeenkomst 1 - Woensdag 4 maart 2020 Bijeenkomst 2 - Maandag 16 maart 2020 Bijeenkomst 1 - Dinsdag 3 november 2020 Bijeenkomst 2 - Dinsdag 17 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 6 accreditatiepunten Dhr. H. Rosendaal, huisarts € 469,Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten. Voordat men zelfstandig aan de slag kan in de eigen praktijk moet u onder begeleiding van uw huisarts het hechten laten aftekenen. 35

Hechttechnieken opfris FINETUNEN EN HANDIGHEIDJES OEFENEN Heeft u de basis van het hechten in de vingers, maar wil u uw vaardigheid verder finetunen en extra handigheidjes oefenen? Of heeft u al een tijdje niet gehecht en bent u de kennis en vaardigheid een beetje kwijt? Dan biedt deze cursus u de mogelijkheid om uw vaardigheid op te frissen en herhalen. Praktisch en instructief! Leerdoel • Kennis en vaardigheden van het hechten opfrissen Inhoud • Casuïstiek: Wat zou u doen? • Verdoving, wondinfectie en materiaalgebruik • Oefenen Doktersassistent Donderdag 9 april 2020 Dhr. H. Rozendaal Woensdag 7 oktober 2020 Mw. A. Mailuhu Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten € 239,BHIP registratie voor de SOH Na afronding van de SOH-opleiding wordt u geregistreerd in de stichting BHIP. Door elke 2 jaar te hercertificeren blijft u bevoegd, bekwaam en geregistreerd! 36

Insecten HET KRUIPT, STEEKT, JEUKT, VLIEGT OF BIJT ..... Over Lyme valt elk jaar wel weer een update te geven. We ontdekken steeds meer over het gedrag van teken, de borrelia en over Lyme zelf. Maar er zijn veel meer beestjes die ons het leven zuur kunnen maken. Wat te doen met bedwantsen en scabiës? Hoe herkent u ze en wat kunt u ertegen doen? Met deze cursus bent u weer helemaal bij. Leerdoelen • (Alarm)symptomen en klachten van diverse insecten kennen • Weten hoe Lyme gediagnosticeerd en behandeld wordt • Insectenbeten, scabiës, bedwantsen, Zika, FSME en Tularaemie herkennen en behandelen Inhoud • Herkenning, triage, advies en behandeling • Inzet van labonderzoek, antibioticum en/of antihistaminicum en desensibilisatie Doktersassistent Dinsdag 9 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. A.J. Evertse, huisarts € 115,Hoesten en proesten FILEVORMING OP DE LUCHTWEG Als doktersassistent krijgt u vaak te maken met patiënten met luchtwegproblemen zoals verkoudheden, astma/ COPD, hooikoorts en bovensteluchtweginfecties. Wanneer kunt u zelf behandelen en wanneer moeten patiënten door de huisarts gezien worden? Leerdoelen • De anatomie van de luchtwegen en luchtwegproblematiek kennen • Het kunnen geven van zelfzorgadviezen bij luchtwegproblemen • Inzicht krijgen in alarmsymptomen bij volwassenen en kinderen Inhoud • Theorie over hoesten, astma/COPD en bovensteluchtweginfecties • Hanteren van de “NHG-Triagewijzer” • Casuïstiek 37 Doktersassistent Dinsdag 28 januari 2020 Woensdag 11 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. J.J. van der Driest, huisarts € 119,

Huidoncologie LATE EFFECTEN VAN ZONSCHADE De huid is ons grootste orgaan. Overdadige blootstelling aan UV levert problemen aan de huid op. Vooral de oudere huid laat zich gelden met oppervlakkige slijtage als actinische keratosen, maar steeds vaker ook met basaliomen, plaveiselcelcarcinomen en soms melanomen. Hoe herkent u deze afwijkingen en wat zijn de mogelijkheden in de huisartspraktijk? Leerdoelen • Inzicht verkrijgen in verschillende huidaandoeningen • Inzicht verkrijgen in alarmsignalen • Kennisnemen van de verschillende behandelmethoden Inhoud • Theorie huidaandoeningen, signalen en behandelmethoden • Casuïstiek • Quiz Doktersassistent Donderdag 12 maart 2020 Donderdag 24 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. A. Deijl € 119,38

Intoxicatie IN DE WERELD VAN ALCOHOL, DRUGS, GOKKEN OF GAMEN Bij sommige casussen vermoedt u vaag dat er wel eens sprake kan zijn van middelenmisbruik. U wilt daarnaar vragen, maar hoe doet u dat en weet u er eigenlijk wel genoeg vanaf? Tijdens deze nascholing over intoxicaties nemen wij u mee in de wereld van de alcohol, drugs, gokken en gamen. We gaan terug in de tijd, geven aan wat er te koop is (en wat het kost!). Leerdoelen • Het herkennen en signaleren van effecten van intoxicatie • Acute situaties kunnen voorkomen bij de meest voorkomende middelen Doktersassistent Maandag 6 april 2020 Dinsdag 6 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Drh. M. Hoogerheide en Dhr. R. Ashruf € 135,• Kennen van huidige trends • Zo effectief mogelijk het gesprek over middelenmisbruik met uw patiënt aan kunnen gaan Inhoud • Quiz over middelen geschiedenis • Theorie middelen en intoxicaties • Praktijksituaties 39

Kennismaken met triage WIJZER MET DE TRIAGEWIJZER Zaken als het kiezen van de juiste ingangsklacht of de beoordeling van hoeveel pijn iemand heeft, zijn lang niet altijd eenvoudig. Tijdens deze training leert u zo veilig mogelijk triëren dankzij optimaal gebruik van de TriageWijzer. Leerdoelen • De NHG-TriageWijzer op de juiste wijze in kunnen zetten en gebruiken Doktersassistent Woensdag 12 februari 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. L. Lingbeek € 135,• De juiste zorg op het juiste moment en door de juiste zorgverleners in kunnen zetten • Urgentie kunnen bepalen vanuit het toestandsbeeld • Zelfzorgadviezen kunnen geven op basis van de NHG-TriageWijzer Inhoud • De structuur van de NHG-TriageWijzer • Het denken in toestandsbeelden, vergeet de diagnose! • De vraag achter de hulpvraag van de patiënt • Het bepalen van de juiste urgentie • Op welke wijze overleggen met de huisarts, wat is jouw hulpvraag? Kindermishandeling MELDCODE KINDERMISHANDELING Kindermishandeling komt vaker voor dan u misschien zult denken. In 2017 overleden tenminste 40 kinderen aan de vermoedelijke gevolgen van verwaarlozing of huiselijk geweld. Maar wat verstaan we eigenlijk allemaal onder kindermishandeling? En hoe werkt de verplichte meldcode en wanneer voert u die uit? Leerdoelen • Leren herkennen van signalen van kindermishandeling • Wegwijs worden in de meldcode kindermishandeling Inhoud • Meldcode kindermishandeling • Casuïstiek 40 Doktersassistent Maandag 30 maart 2020 Maandag 9 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. J.E. Holsteijn-van der Vorm, huisarts € 119,

Kinderziekten DE 4e, 5e, 6e OF 7e ZIEKTE? HERKENNEN EN ADVISEREN Iedere ouder heeft het meegemaakt: een ziek kind met koorts en vaak ook met uitslag. Lang niet ieder kind wordt gevaccineerd, dus begin er maar aan ..... Leerdoelen • Kennis opfrissen van de meest voorkomende kinderziekten • Het goed kunnen adviseren van ouders over de verschillende soorten kinderziekten Doktersassistent Maandag 15 juni 2020 Maandag 28 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. M. de Jong, huisarts € 119,Inhoud • 5e en 6e ziekte, waterpokken, mazelen, kinkhoest, RS-virus en meningitis • Triëren, alarmsymptomen en advies inclusief beeldmateriaal • Kinderen met koorts en koortsstuipen Een overzichtelijk e-portfolio voor assistenten E-portfolio inclusief overstapservice! Dit praktische portfolio geeft regie aan uw eigen ontwikkeling en kan als HR-tool voor uw werkgever functioneren. 41

Klinische les – Laboratoriumwaarden LAB-WAARDEN, WAT MOETEN WE ERMEE? Dagelijks komen er op de praktijk vele labuitslagen binnen. Als assistente krijgt u deze vaak als eerste onder ogen. Maar eh... wat moet, kunt of mag u hier als doktersassistente eigenlijk mee? Hoe afwijkend is ‘afwijkend’? En is een ‘normale’ uitslag per definitie goed? Leerdoelen • Kennisname van de meest voorkomende labwaarden • Uitslagen goed richting patiënten kunnen communiceren Inhoud • Verschillende laboratoriumwaarden, normaalwaarden en afwijkingen (ook bij ouderen en kinderen) • Casuïstiek Doktersassistent Donderdag 11 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.30 - 21.30 uur 2 accreditatiepunten Mw. J.P. Caljouw-Vos, kaderhuisarts hart- en vaatziekten € 115,42

Klinische les – Microbiologie LABORATORIUMONDERZOEK EN BEESTJES Op veler verzoek, als vervolg op de klinische les Laboratoriumwaarden, biedt Leerpunt Koel een nascholing over microbiologie. Oftewel: beestjes en labwaarden. Wat kun je als assistente met de uitslag van een urinekweek en waarom is een dip-slide niet net zo goed? Heeft het zin om te kweken bij diarree, en zo ja: wat dan? Leerdoelen • Het verschil tussen urinekweek en dip kennen • Weten wanneer een faeseskweek zinvol is bij diarree • Globaal inzicht hebben in de achtergrond van serologie (afweerstoffen in het bloed) • De meest voorkomende resistente bacteriën kennen en het nut van het terughoudend voorschrijven van antibiotica Inhoud • Bespreken van een urinekweek, faeseskweek, serologie en Pfeiffer testen • Bespreken voorzorgsmaatregelen resistente bacterie • Casuïstiek Doktersassistent volgt z.s.m. Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.30 - 21.30 uur 2 accreditatiepunten € 115,43

Klinische les - Psychische klachten herkennen SOMBER OF SUÏCIDAAL? In twee interactieve uren gaan we aan de slag met de belangrijkste psychische klachten waarmee u in de praktijk regelmatig wordt geconfronteerd. U leert deze klachten herkennen en krijgt handvatten voor de manier waarop u daar het beste mee om kunt gaan. Leerdoelen • Globaal kunnen signaleren en herkennen van paniek en angst, somberheid en rouw, vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek en suïcidaliteit Doktersassistent Dinsdag 30 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.30 - 21.30 uur 2 accreditatiepunten Dhr. M. Hoogerheide, senior trainer / coach € 112,• Effectiever om kunnen gaan met eigen gedrag in het contact met mensen met een psychisch probleem • Inzicht krijgen in gedragsescalaties en hoe deze beperkt of voorkomen kunnen worden Inhoud • Theorie psychische aandoeningen • Casuïstiek • Tips en tricks 44

KNO heelkunde HOREN, ZIEN, RUIKEN, SPREKEN, PROEVEN… Als doktersassistent heeft u regelmatig te maken met patiënten met keel, neus en oorklachten. U bent voor hen vaak het eerste aanspreekpunt. Het is dan handig om meer kennis te hebben over de meest voorkomende KNO-kwalen in de huisartsenpraktijk. Leerdoelen • De meest voorkomende KNO-kwalen kennen • KNO-problemen goed kunnen triëren Inhoud • Oren: oorsmeer, otitis en plotsdoof • Bloedneus • Keelpijn en verkoudheid • Triëren, behandelen en adviseren Doktersassistent Maandag 20 april 2020 Dinsdag 10 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. H. Rosendaal, huisarts € 115,Longen luisteren GEEN LUCHTIGE ZAAK Leer alles over de in’s en out’s van het longen luisteren. Leerdoelen • Kennis opfrissen betreffende anatomie, fysiologie en pathologie van de longen • Kennis vergroten betreffende het auscultatie onderzoek • Op juiste wijze uitvoeren van het longen luisteren • Uitkomsten kunnen interpreteren, beoordelen en van advies kunnen voorzien Doktersassistent en praktijkondersteuner huisarts Maandag 17 februari 2020 Maandag 21 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. E. Jordens € 139,Inhoud • Theorie van de longen • Aan de hand van een observatielijst het onderzoek uitvoeren • Met behulp van casuïstiek uitkomsten interpreteren, beoordelen en adviseren 45

Mammacarcinoom DE MEEST VOORKOMENDE VORM VAN KANKER Eén op de zeven vrouwen krijgt op enig moment in haar leven borstkanker. De afgelopen jaren werden er jaarlijks rond de 17.000 nieuwe diagnoses gesteld. Gelukkig overleven ook steeds meer mensen de ziekte, of wordt het voor hen een chronische ziekte. Hoe dan ook is de geestelijke en lichamelijke impact van de ziekte groot. Wat kunt u op dit gebied in de praktijk betekenen? Leerdoel • Inzicht in huidige stand van zaken rondom diagnostiek, onderzoeksmogelijkheden en therapie bij mammacarcinoom Inhoud • Diagnostiek; zelfonderzoek, bevolkingsonderzoek, beeldvormend onderzoek • Erfelijkheid • Huidige stand van zaken m.b.t. therapie Doktersassistent Dinsdag 15 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. J. Huisman, huisarts € 115,Post-MBO opleidingen Onze Post-MBO opleidingen voor doktersassistenten (SOH, TOH en MOH) zijn voortaan te herkennen aan het nieuwe logo! 46

Nierfalen ADVIEZEN EN RISICO’S BIJ NIERFALEN Nierfalen werd in het verleden hoofdzakelijk veroorzaakt door echte nierziekten. Tegenwoordig zijn hoge bloeddruk en diabetes mellitus type 2 de belangrijkste risicofactoren voor nierfalen. Voorkomen van nierfalen, vraagt dus om goede behandeling van deze onderliggende aandoeningen. Wat kunt u daar als doktersassistent aan bijdragen? Waar moet u op letten, en wat mag wel en niet? In deze scholing krijgt u aan de hand van casuïstiek antwoord op deze vragen. Doktersassistent Donderdag 10 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. C.J. Caljouw-Vos, kaderhuisarts hart- vaatziekten € 119,Leerdoelen • Kennisname van de functie van de nieren en de klachten die daaraan kunnen voorkomen • Leefstijladvies en voorlichting kunnen geven • Telefonisch advies kunnen geven aan dialysepatiënten en patiënten met nierfalen Inhoud • Functie van de nieren • Symptomen en risicofactoren voor nierfalen (MDRD) • (Niet-)medicamenteuze (preventieve) adviezen bij nierfalen/dialyse • Casuïstiek 47

Omgaan met moeilijke mensen EFFECTIEVER OMGAAN MET GEDRAG Moeilijke mensen kennen we allemaal. En misschien behoren we zelf ook wel eens tot deze categorie. Gelukkig zijn er genoeg effectieve interventies bedacht die het contact met verschillende typen moeilijke mensen in goede banen kunnen leiden. Het begint allemaal bij zelfkennis. Vanuit inzicht in uw eigen gedrag, kunt u leren met subtiele aanpassingen het gedrag van patiënten/klanten bij te sturen. Leerdoelen • Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag • Effectiever kunnen omgaan met het eigen gedrag in moeilijke situaties met agressieve of moeilijke mensen • Effectiever inzetten van verbale en non-verbale technieken • Gedragsescalaties kunnen beperken en voorkomen Inhoud • Functioneren van het menselijk brein (reptielenbrein, zoogdierenbrein en cognitieve brein) • Typen en soorten moeilijke mensen en hun (on)logische gedragingen • De effecten van het eigen gedrag op moeilijke mensen • Roos van Leary en de 5 + 1 aanpak Doktersassistent, praktijkondersteuner, huisarts en EKC Bijeenkomst 1 - Dinsdag 21 april 2020 Bijeenkomst 2 - Dinsdag 12 mei 2020 Bijeenkomst 1 - Maandag 2 november 2020 Bijeenkomst 2 - Maandag 16 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 6 accreditatiepunten Dhr. M. Hoogerheide, senior trainer / coach € 249,Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten. 48

Oren - vaardigheid UITSPUITEN VAN OREN VOOR BEGINNERS Oren uitspuiten is een alledaagse bezigheid voor veel doktersassistenten. Maar doet u het wel volgens de nieuwste regelen der kunst? En in welke situaties kunt u oren beter niet uitspuiten? Welke faciliteiten zijn er nodig voor een audiometrie en hoe legt u deze werkwijze uit aan zowel volwassenen als aan jonge kinderen? Deze scholing is geschikt voor zowel assistenten met als zonder ervaring in oren uitspuiten. Leerdoelen • Adequaat oren kunnen uitspuiten • Op een goede manier een audiometrie af kunnen nemen Inhoud • Theorie van het oor • Praktijkvaardigheid oren uitspuiten • Praktijkvaardigheid audiometrie Doktersassistent Dinsdag 23 juni 2020 Dinsdag 22 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten volgt z.s.m. € 135,49

Ouderenzorg: ins en outs DE GRIJZE GOLF KOMT ERAAN; COMPLEXE OUDEREN Ouderenzorg is een ‘hot item’. Tot ver buiten de zorg is aandacht voor de kwetsbare oudere: bij de overheid, in de politiek en niet te vergeten in de media. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Hoe signaleert u problemen bij ouderen en hoe kunnen specifieke problemen voorkomen worden? Hoe draagt u bij aan goede ouderenzorg vanuit de huisartspraktijk? En niet van het minste belang: wat willen ouderen zelf? Leerdoelen • Kennisname van problematiek rondom kwetsbare ouderen • Inzicht in de belevingswereld van ouderen, en in de manier waarop u het beste met deze patiëntengroep kunt omgaan • Kennis van de partijen die bij de zorg voor ouderen betrokken zijn Inhoud bijeenkomst 1 • Multi-morbiditeit • Functionele geriatrie • Proactieve zorg en het werken met een zorgbehandelplan. • De definitie van kwetsbaarheid • Epidemiologische gegevens • Gebruik van diverse identificatiemethoden en registratie in HIS. Inhoud bijeenkomst 2 • Medicatie voor ouderen • Therapietrouw, polyfarmacie en medicatiereview • Diëtiek • Dementie, delier en depressie Doktersassistent Bijeenkomst 1 - Woensdag 13 mei 2020 Bijeenkomst 2 - Woensdag 27 mei 2020 Bijeenkomst 1 - Donderdag 5 november 2020 Bijeenkomst 2 - Donderdag 19 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 6 accreditatiepunten Dhr. U. Tas, huisarts € 229,Deze scholing bestaat uit 2 bijeenkomsten. 50

Overgangsklachten MEER DAN EEN KWESTIE VAN RAAMPJE OPEN ZETTEN Overgangsklachten zijn een vaak onderschat probleem. Tijdens deze nascholing wordt verduidelijkt wat er allemaal bij komt kijken; wat de klachten zijn en wat eraan gedaan kan worden. Aan de hand van casuistiek leert u vrouwen in deze roerige levensfase te ondersteunen. Leerdoelen • Inzicht in de overgang, overgangsklachten en behandelmethoden Inhoud • Wat is de overgang? • Wat zijn de verschijnselen en mogelijke klachten? • Wat zijn de behandelmogelijkheden? • Veelgestelde vragen Doktersassistent Dinsdag 7 april 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 2.5 accreditatiepunten Mw. Klop v.d. Aa € 115,Triage op de spoedpost Leerpunt KOEL biedt speciaal voor de spoedpost een geheel pakket rond triage aan: • Brancheopleiding tot triagist • Verkorte opleiding tot triagist voor medisch studenten • Banden luisteren • E-portfolio (met gratis overstapservice) • Scholingsplan en uitvoering voor de gehele post 51

Palliatieve zorg DE KUNST VAN HET LOSLATEN Vanaf het moment dat de patiënt weet dat hij uitbehandeld is voor een dodelijke ziekte, verlegt de zorg zijn focus van genezen naar zorgen dat de patiënt zo min mogelijk lijdt. Niet alleen medicatie is daarbij van belang, maar ook de manier waarop de zorg georganiseerd wordt, bijvoorbeeld buiten kantooruren. Uit onderzoek blijkt dat de palliatieve zorg nog steeds te verbeteren valt. Ook u speelt daar als doktersassistent een rol in. Tijdens deze scholing leert u hoe. Doktersassistent volgt z.s.m. Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten € 119,Leerdoelen • Weten wat palliatieve zorg is • Bewustwording van uw rol in deze zorg en uw eigen houding t.o.v. lijden, palliatieve zorg en de dood • Kennisname van de meest voorkomende klachten en adviezen Inhoud • Medisch inhoudelijke, psychische en sociale aspecten van palliatieve zorg • Rol van de assistente in palliatieve zorg • Casuïstiek 52

Polyfarmacie HET TE VEEL AAN PILLEN Met het stijgen van de leeftijd neemt ook het geneesmiddelengebruik toe. Dit kan tot allerlei grote en kleine problemen leiden. Leerdoelen • Problemen met polyfarmacie kunnen signaleren • Inzicht hebben in de mogelijkheden om problemen aan te pakken Inhoud • Algemene aspecten van polyfarmacie • Punten van aandacht en de taak van de assistent bij polyfarmacie • Voorbeelden en/of zelf ingebrachte casuïstiek • Praktische tips Problemen met poepen IN DE TOP 10 VAN KLACHTEN BIJ KINDEREN Obstipatie, diarree, buikpijn en jeuk... poep- en spijsverteringsklachten staan in de top 10 van klachten bij met name kinderen. In de meeste gevallen is de oorzaak onschuldig en kunnen de klachten al met een goed telefonisch advies worden afgehandeld. Maar hoe vis je de risico’s eruit? Leerdoelen • Kennis van de meest voorkomende oorzaken van obstipatie en diarree • Medicatie en hun bijwerkingen kennen • De “rode vlaggen’ kennen en herkennen • Het belang van begeleiding bij poepproblematiek kennen Inhoud • Van klacht naar diagnose. Zijn onderzoeken gewenst? • Rode vlaggen, behandeling en medicatie • Wanneer doorverwijzen naar de tweede lijn? • Casuïstiek 53 Doktersassistent Dinsdag 26 mei 2020 Dinsdag 24 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. M. Landman, huisarts € 119,Doktersassistent en praktijkondersteuners huisarts Dinsdag 10 maart 2020 Dinsdag 13 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. C. Hoogenboom, apotheker € 119,

Reanimatie en AED beginner EEN ACUTE HARTSTILSTAND, HET KAN ELK MOMENT GEBEUREN AED’s hangen intussen overal. Al wordt u in de praktijk zelden met een acute hartstilstand geconfronteerd, het zou fijn zijn als u weet te handelen als het toch een keer gebeurt. Met deze reanimatie- en AED-training staat u nooit met twee linkerhanden bij een hartstilstand! Leerdoelen • De diagnose ademstilstand kunnen stellen • Een reanimatie kunnen opstarten • Veilig en effectief een AED kunnen bedienen Inhoud • Richtlijnen reanimatie • Oefenen reanimatie en AED • Toets en certificering Doktersassistent, praktijkondersteuner huisarts en huisarts Woensdag 3 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 18.00 - 22.00 uur 4 accreditatiepunten Dhr. W. van den Berge, erkend reanimatiedocent € 145,54

Reanimatie en AED gevorderde HERHALINGSCURSUS Zo houdt u altijd het hoofd koel en weet u hoe te handelen als er iemand in uw omgeving een hartstilstand heeft. Leerdoelen • Opfrissen kennis en vaardigheden reanimatie en AED • Diagnose ademstilstand kunnen stellen • Reanimatie kunnen opstarten • Veilig en effectief een AED kunnen bedienen Inhoud • Update richtlijnen reanimatie • Oefenen reanimatie en AED • Toets Doktersassistent, praktijkondersteuner huisarts en huisarts Maandag 20 april 2020 19.00 - 22.00 uur Rotterdam Woensdag 3 juni 2020 14.00 - 17.00 uur Zwijndrecht, Leerpunt KOEL Maandag 28 september 2020 19.00 - 22.00 uur Gorinchem, Hotel Gorinchem Dinsdag 14 oktober 2020 19.00 - 22.00 uur Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 3 accreditatiepunten Dhr. W. van den Berge, erkend reanimatiedocent € 145,55

Recht en gezondheidszorg MAG IK DE BLOEDUITSLAG VAN MIJN MAN EVEN? Het medisch beroepsgeheim is een wezenlijk ethisch principe in de zorg. Veel tuchtzaken draaien precies om dit principe. Hoe gaat u om met veelvoorkomende informatiekwesties in de huisartspraktijk, en wat zijn bekende valkuilen? Leerdoelen • Inzicht in de verantwoordelijkheden van de doktersassistent in de huisartsenpraktijk • Inzicht in de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de arts • Inzicht in de regeling van de voorbehouden handelingen • Belangrijkste rechten en plichten van de patiënt kunnen benoemen Inhoud • Hoofdlijnen van het patiëntenrechten • Regeling omtrent datalekken • Nieuwe klachten- en geschillenregeling • Verschil tussen complicaties, incidenten en calamiteiten • Verantwoordelijkheden en bekwaamheden in de huisartsenpraktijk Doktersassistent Maandag 9 maart 2020 Maandag 12 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. M. van Dijk-Fleetwood Bird € 139,56

Rugklachten HET SCHOOT ERIN DOKTER! Lage rugpijn is een veelgehoorde klacht in de huisartspraktijk. Met de kennis die u tijdens deze cursus opdoet, herkent u alarmsymptomen, kunt u beter triëren en geeft u de juiste adviezen. Leerdoelen • Meer kennis over lage rugklachten • Het geven van de juiste adviezen bij lage rugklachten • Herkennen van alarmsymptomen bij lage rugklachten Inhoud • Definitie rugklachten • Onderzoek en (alarm)symptomen • (Niet-)medicamenteuze adviezen en behandeling • Casuïstiek Doktersassistent Maandag 18 mei 2020 Maandag 30 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. A. Mailuhu, huisarts € 119,Save the date! Doktersassistentencongres 2020 Het doktersassistentencongres van Leerpunt KOEL vindt plaats op 21 maart 2020 57

Rust met LEAN KLEINE DAGELIJKSE KNELPUNTEN VERHELPEN Staat uw telefonische bereikbaarheid onder druk door de vele telefoontjes? Wilt u minder gestoord worden tijdens het spreekuur, een kortere terugbellijst of nooit meer zoeken naar formulieren en verbandmateriaal? LEAN werken levert rust en tijdswinst op, terwijl er niets verloren gaat.. Leerdoelen • De vijf principes en belangrijkste tools van LEAN kennen • Weten hoe de patiënt centraal staat • Weten hoe u oorzaken van nodeloos wachten, controleren en dubbel doen opspoort en verwijdert Inhoud • LEAN: een ‘way of life’ • 5S methodiek Voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Individueel of met (alle) collega’s. Doktersassistent Dinsdag 12 mei 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 18.00 - 22.00 uur 4 accreditatiepunten Mw. Heuveling, consultant en LEAN-specialist of Dhr. Ulrich Schultz, huisarts en LEANspecialist € 235,58

Schildklierproblematiek VAN SNEL NAAR TRAAG, HOE ZIT DAT MET DIE SCHILDKLIER IS DE VRAAG? De schildklier is een cruciaal orgaan voor ons metabolisme. Boven de 50 jaar gaat de schildklier bij steeds meer mensen haperen, met fysieke klachten tot gevolg. Herkenning is niet altijd gemakkelijk. Hoe werkt de schildklier precies, wat zegt het lab en welke behandelingen zijn er? Leerdoelen • Kennisname van de werking van de schildklier • Weten wanneer laboratoriumonderzoek in te zetten • Kennisname van mogelijke behandelingen voor schildklieraandoeningen Inhoud • Theorie over schildklier en aandoeningen • Laboratoriumonderzoek • Uitleg TSH/T4 Doktersassistent Dinsdag 7 april 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. J. Huisman, huisarts € 119,59

SOA SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN Als doktersassistent bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten die mogelijk een SOA hebben opgelopen. Hierdoor krijgt u ook te maken met partnerwaarschuwing. Hoe gaat u op een tactische manier het gesprek over dit onderwerp aan? Leerdoelen • Kennisname van diverse SOA’s en wijze van overdracht • Voorlichting kunnen geven over (het voorkomen van) SOA’s • Kennis van de plicht tot partnerwaarschuwing: wat is het en hoe werkt het? Inhoud • Inhoudelijke kennis SOA’s • Voorlichting, preventie en partnerwaarschuwing • Casuïstiek Doktersassistent Maandag 22 juni 2020 Maandag 9 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 2 accreditatiepunten Mw. M. Post € 129,60

SOH Hand-pols trauma HERCERTIFICERING SOH Op vraag van veel SOH’s is deze nieuwe scholing ontwikkeld. In deze scholing leert u om bij een hand-pols trauma een fractuur te onderscheiden van een kneuzing. Leerdoelen • Gerichte anamnese afnemen bij een hand-pols trauma. • Lichamelijk onderzoek verrichten om een verhoogd risico op een fractuur te kunnen herkennen. • Inzicht in de complexiteit van andere (al dan niet) traumatische hand/pols klachten. Doktersassistent, ondersteuner huisarts Dinsdag 21 januari 2020 Dinsdag 14 april 2020 Dinsdag 26 mei 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00-22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. A. Evertse, huisarts of Mw. E. Schreuders € 335,SOH Communicatie met patiënten HERCERTIFICERING SOH De patiënt staat erop antibiotica te krijgen, maar u heeft als SOH geconcludeerd dat dit niet nodig is. Gedurende het consult wordt de patiënt steeds stelliger en eist de antibiotica… Hoe pakt u dit aan zodat uzelf en de patiënt tevreden zijn aan het einde van het consult? In deze scholing gaat u aan de slag met concrete handvatten voor het SOH-spreekuur. Leerdoelen • Consult soepel laten verlopen door structuur aan te brengen in de opbouw. • Communicatietechnieken ‘samenvatten’ en ‘markeren’ toepassen. • Verschillende manieren om de hulpvraag verder uit te diepen, waaronder de ‘ICE’. Doktersassistent, ondersteuner huisarts Maandag 17 februari 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00-22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. J. van der Vorm, huisarts € 335,61

SOH Hechten HERCERTIFICERING SOH Leer zelf hechten en verdoven tijdens deze scholing. Leerdoelen • Zelfstandig traumatische wonden en bijtwonden in de praktijk kunnen hechten en verdoven. • Kennis hebben van de materialen die nodig zijn om te hechten en verdoven. • Aanleren van infiltratie anesthesie en enkelvoudig geknoopte hechtingen. Doktersassistent, ondersteuner huisarts Woensdag 12 februari 2020 Donderdag 8 juli 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 09.00 - 13.00 uur 3 accreditatiepunten Drh. H. Rozendaal € 335,SOH Vaardighedencarrousel HERCERTIFICERING SOH Hoe zit het ook alweer precies met de Ottawa-enkelregels? Een keer rustig oefenen om een neustampon in te brengen? Nieuw is dat de SOH bij keelpijn en rhinosinusitis het oor onderzoekt om te beoordelen of hier klachten vandaan komen. In deze scholing gaat u aan de slag met vernieuwde theorie over de vaardigheden en bent u praktisch bezig met het uitvoeren van de vaardigheden. Leerdoelen • Vernieuwde theorie gebruiken in de praktijk. • Beoordelen of er bij lichamelijk onderzoek afwijkingen zijn van het oor. • Handelingen correct kunnen uitvoeren. Doktersassistent, ondersteuner huisarts Maandag 13 januari 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. J. van der Vorm, huisarts € 335,62

SOH Webinar HERCERTIFICERING SOH De webinar die Leerpunt KOEL dit jaar aanbiedt zorgt ervoor dat u weer up to date bent rondom traumatische wonden, bijtwonden en brandwonden. Daarnaast worden tekenbeten en epistaxis besproken. Een webinar kunt u in eigen tijd en tempo achter uw eigen computer doen. Leerdoelen • Nieuwe protocollen beheersen • Updates kunnen toepassen Doktersassistenten Duurt twee uur 2 accreditatiepunten € 89,63

Tapen van de enkel “WILT U MIJN ENKEL TAPEN?” Een verstuikte enkel is een veelvoorkomend letsel, dat doorgaans heel goed in de huisartspraktijk kan worden behandeld. Voor de diagnostiek bestaat een helder protocol, en voor de behandeling een handzaam schema. Tijdens deze praktische scholing staat de vaardigheid van het tapen centraal: veel oefenen, maar ook aandacht voor de valkuilen bij een ‘enkeltje’. Leerdoel • Op de juiste wijze leren tapen van de enkel Inhoud • Algemene theorie enkel • Aanleggen tapebandage oefenen • Herhalen en toetsen vaardigheden (praktijk) • Nieuwe inzichten/veranderingen in theorie en vaardigheden Doktersassistent Donderdag 4 juni 2020 19.00 - 22.00 uur 2 accreditatiepunten Dhr. S. Löbker, fysiotherapeut € 135,Leerpunt KOEL op social media Actuele nieuwtjes over Leerpunt KOEL zijn te vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn! Volgt u ons al? 64

TIA, beroerte en CVA HERKENNEN EN SNEL SCHAKELEN! Een TIA kan herkend worden met de FAST-test. Echter zijn er meer symptomen die kunnen duiden op een TIA of beroerte. Herkent u die aan de telefoon? En weet u wat u precies moet doen op zo’n moment? Als assistent heeft u een belangrijke rol in de herkenning! Daarnaast kunt u ook een rol spelen in de preventie en nazorg. Leerdoelen • Het herkennen van een TIA of beroerte aan de hand van telefonische klachten van een patiënt • Uw eigen rol als assistent kennen Inhoud • Symptomen van een TIA en beroerte • Noodzaak van snel handelen • Preventie en behandelmogelijkheden • (onzichtbare) gevolgen, revalidatie en nazorg • Casuïstiek Doktersassistent Woensdag 8 april 2020 Woensdag 4 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. R. Blom en Mw. A. de Haze € 109,65

Triage: The Ins & Outs TRIAGE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK IS EEN MUST! Door de toenemende patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk is vaardigheid in het triagegesprek een must have voor de doktersassistent anno nu. Het doel van een goed triagegesprek is dat de patiënt op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt door de juiste hulpverlener. Inhoud Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten waarin het triagegesprek en NTS-TriageWijzer centraal staan. Er wordt gebruik gemaakt van eigen ervaringen, telefonische acteurs en casuïstiek. Het triagegesprek bestaat uit 3 fases en bij elke bijeenkomst staat 1 van deze fases centraal. Leerdoel bijeenkomst 1 - Algemeen / 1e fase gesprek De cursist kan: • Het verschil tussen urgentiegericht denken versus diagnostisch denken benoemen • De drie fases van het triagegesprek uitleggen • De eerste fase van het triagegesprek toepassen • Een open oriëntatie herkennen en toepassen in de eerste fase • Het belang van een open oriëntatie uitleggen • Op basis van de open oriëntatie een toestandsbeeld vormen Leerdoel bijeenkomst 2 - 1e en 2e fase gesprek De cursist kan: • De 1ste en 2de fase van het triagegesprek toepassen • Op de juiste wijze de NTS-TriageWijzer in zetten en gebruiken • De verschillende gesprekstechnieken toepassen, o.a. open en gesloten vragen stellen, regie in het gesprek nemen, aansluiten bij de patiënt • Op basis van de inzet van het NTS-TriageWijzer de juiste urgentie bepalen en een vervolgactie inzetten • De reden van haar overleg en vraagstelling duidelijk maken aan de huisarts Doktersassistent Bijeenkomst 1 - Dinsdag 21 april 2020 Bijeenkomst 2 - Dinsdag 19 mei 2020 Bijeenkomst 3 - Dinsdag 23 juni 2020 Bijeenkomst 1 - Woensdag 16 september 2020 Bijeenkomst 2 - Woensdag 14 oktober 2020 Bijeenkomst 3 - Woensdag 4 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 10 accreditatiepunten Mw. L. Lingbeek € 489,66

Leerdoel bijeenkomst 3 - 1e , 2e en 3e fase gesprek De cursist kan: • De eerste, tweede en derde fase van het triagegesprek toepassen • Vervolgacties bij de urgentie inzetten • De verschillenden soorten adviezen uitleggen en toepassen • Het vangnet op een begrijpelijke wijze aan de patiënt uitleggen • Toetsen of de patiënt “akkoord” /begrepen heeft welke vervolgactie ingezet wordt en ermee weet om te gaan wanneer dit niet het geval is • Op een patiëntvriendelijke wijze het gesprek afronden • Eigen valkuilen in lastige situaties herkennen, benoemen en hier professioneel mee omgaan Triage op de spoedpost Leerpunt KOEL biedt speciaal voor de spoedpost een geheel pakket rond triage aan: • Brancheopleiding tot triagist • Verkorte opleiding tot triagist voor medisch studenten • Banden luisteren • E-portfolio (met gratis overstapservice) • Scholingsplan en uitvoering voor de gehele post 67

Urineweginfecties MAG IK EEN KUURTJE? IK DENK DAT IK EEN BLAASONTSTEKING HEB… Urineweginfecties zijn lastig, mede doordat de NHGstandaard in de praktijk nogal lastig toepasbaar is. De meest recente NHG-standaard urineweginfecties wordt in deze scholing besproken. Wat zijn de consequenties voor de dagelijkse praktijk? Leerdoelen • Bekend zijn met de juiste werkwijze bij urineweginfecties, gebaseerd op de nieuwe NHG-Standaard • Op de hoogte zijn van de laatste inzichten op dit gebied Inhoud • Theorie urineweginfectie • Diagnostiek • Materialen voor vaststellen urineweginfectie • Gecompliceerde en ongecompliceerde urineweginfecties • Behandelmethoden Doktersassistent Dinsdag 23 november 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 2 accreditatiepunten Dhr. J. Huisman, huisarts € 119,68

Urologie: Mannenklachten KOMT EEN MAN BIJ DE DOKTER Mannen komen regelmatig met specifieke klachten naar de praktijk. Maar weet u genoeg van het mannelijk geslachtsorgaan om te kunnen helpen? Leerdoel • Zicht krijgen op oorzaken en behandeling van veelvoorkomende urologische aandoeningen in de huisartsenpraktijk Inhoud • Zin en onzin PSA-bepaling • Plasklachten bij mannen en vrouwen • Hematurie • Niet ingedaalde testikels • Problemen bij erectie en ejaculatie • Zwellingen van het scrotum, al dan niet pijnlijk • Anatomische afwijkingen van de penis Doktersassistent Maandag 8 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 2.5 accreditatiepunten Dhr. J. Huisman, huisarts € 119,69

Vakantiekwalen: WAT NEEMT U MEE VAN EEN VERRE REIS? Mensen vliegen de hele wereld over tegenwoordig. Bij thuiskomst kunnen er makkelijk wat beestjes, infecties of andere problemen meegereisd zijn. Wat kunt u voor deze terugkomende reizigers betekenen? Leerdoelen • Herkennen van alarmsignalen bij klachten van de terugkerende reiziger aan de telefoon • Beter triëren van vakantieklachten • Herkennen van symptomen van reizigersdiarree en andere vakantiekwalen • Het kunnen adviseren van oplossingen Inhoud • Theorie vakantiekwalen • Theorie reizigersdiarree • Casuïstiek Doktersassistent Maandag 29 juni 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Dhr. J.A. de Vries, huisarts € 119,BHIP registratie voor de SOH Na afronding van de SOH-opleiding wordt u geregistreerd in de stichting BHIP. Door elke 2 jaar te hercertificeren blijft u bevoegd, bekwaam en geregistreerd! 70

Van klacht naar compliment KLANTGERICHTHEID Medisch-inhoudelijke deskundigheid op het gebied van huisartsgeneeskundige klachten is belangrijk, maar patiëntgerichte, heldere communicatie evenzeer. Vriendelijkheid is vaak goed, maar kan in bepaalde situaties juist irritant zijn voor een gesprekspartner die zich niet serieus genomen voelt. Hoe gaat u daarmee om? Hoe beloont u gewenst gedrag en waar liggen communicatieve valkuilen? En als er geklaagd wordt, hoe reageert u daar dan het beste op? Leerdoelen • Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag in de omgang met klachten en complimenten • Effectiever omgaan met klachtafhandeling • Het inzetten en/of aanleren van technieken om mensen te kunnen ‘verleiden’ tot het geven van complimenten en suggesties Inhoud • Typen en soorten klachten en klagers en het effect op uzelf • Het sorry- en excuusmodel • Van klacht naar compliment; verleidingstechnieken Doktersassistent Donderdag 9 april 2020 Woensdag 28 oktober 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 2.5 accreditatiepunten Drh. M. Hoogerheide € 119,71

Verslaving HET GAT TUSSEN ERKENNING EN SPECIALISTISCHE HULP Bij 15% van de Nederlandse bevolking is er sprake van een stoornis in gebruik van alcohol of drugs (waaronder ook slaap- en kalmeringsmiddelen). Een klein percentage van deze groep krijgt hiervoor gespecialiseerde hulp, maar wat kan de huisartsenpraktijk betekenen? Leerdoelen • Herkennen van signalen die kunnen wijzen op een verslavingsprobleem • Motiveren van patiënten met een verslavingsprobleem om dit probleem bespreekbaar te maken en hulp te aanvaarden Inhoud • Wat is een verslaving en hoe ontstaat het? • Hoe herkent u een verslaving? • Wat kunt u aan een verslaving doen? • Wat zou u hierin kunnen betekenen als doktersassistent? Doktersassistent Maandag 3 februari 2020 Woensdag 9 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Drh. M. Hoogerheide € 125,Oefenen met lotusslachtoffers 72

Vrouwenspreekuur opzetten SPECIALE AANDACHT VOOR DE VROUW Mannen en vrouwen hebben verschillende klachten. Speciaal voor vrouwelijke kwalen kan een specialistisch vrouwenspreekuur erg fijn zijn. In deze interactieve scholing leert u de vrouwen in uw praktijk nog beter helpen. Leerdoelen • Het zelfstandig kunnen opzetten van het vrouwenspreekuur • Meer kennis over vrouwenkwalen Inhoud • Achtergrond van het vrouwenspreekuur • Inhoud van het vrouwenspreekuur • Faciliteiten en instrumentarium • Planning Doktersassistent volgt z.s.m. Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 2.5 accreditatiepunten € 129,SOH congres Vanwege het grote succes staat er voor 2020 tweemaal een SOH congres gepland! 14 mei 2020 Noord Nederland 8 oktober 2020 Zuid Nederland 73

Wondverzorging WONDEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN We zien een veelheid aan wonden in de huisartspraktijk. Wondverzorging is dus best een belangrijk onderdeel van de praktijkvoering. Type wond, materiaal en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 3 uur krijgt u een overzicht van diverse wondbehandelingen en mag u zelf oefenen op lotusslachtoffers. Leerdoelen • Verschillende wonden en de behandelmethoden kennen • Kennis nemen van verschillende genezingsstadia en ‘kleuren’ van wonden, zoals rood, geel of zwart • Het kunnen aanleggen van de meest voorkomende verbindtechnieken op lotusslachtoffers • Kunnen communiceren met de patiënt en voorlichting geven Inhoud • Theorie huid, huidfuncties en afwijkingen • Verschillende wonden, wondstadia en behandelingen • Het aanleggen van diverse verbanden op lotusslachtoffers • Communicatie en voorlichting • Nazorg en controle Doktersassistent Maandag 10 februari 2020 Maandag 21 september 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 3 accreditatiepunten Mw. J. Kappers, wondverpleegkundige € 139,Oefenen met lotusslachtoffers 74

Wratten - vaardigheid DIE RUWE, HARDE, BLOEMKOOLACHTIGE KNOBBELTJES… Wratjes, u zult ze regelmatig zien in de praktijk. Wat doet u ermee? Leerdoelen • Het kunnen herkennen en behandelen van wratten • Inzicht hebben in het voorkomen van wratten Inhoud • Ontstaan van wratten • Voorkomen van wratten • Behandelen van wratten (verschillende methoden) Doktersassistent Woensdag 4 maart 2020 Zwijndrecht, Leerpunt KOEL 19.00 - 22.00 uur 2.5 accreditatiepunten Nargis Wardak € 115,75

Incompany scholingen huisartsenpost Het hele team in één keer nascholen of een gerichte scholing bij u op de huisartsenpost? Onze incompany scholingen zijn de meest efficiënte manier om uw kennis aan te scherpen en up-to-date te houden. Wij kunnen al onze scholingen op maat bij u op locatie verzorgen. Hieronder een greep uit ons aanbod voor triagisten, doktersassistenten, chauffeurs en huisartsen. Triagisten, doktersassistenten en huisartsen • Reanimatie en AED, 3 uur • Veilig Incident Melden (VIM), 3 uur • Omgaan met moeilijke mensen, 2 x 3 uur • Agressietraining; Samen veilig in de zorg, 3 uur • Auditorenopleiding, 4 x 4 uur • Intervisie-auditoren • Safety first Triagisten en verpleegkundigen Opleidingen en trainingen • Spreekuur Ondersteuning Huisarts (SOH), 7 x 3 uur • Management Ondersteuning Huisarts(enpost) (MOH), 4 x 4 uur • Hechttechnieken, 2 x 3 uur • Vaardigheidscarrousel, 2 x 3 uur • Duits aan de balie, 2 x 3 uur • Engels aan de balie, 2 x 3 uur Werkbeleving • Workshop Patiënt Journey • Workshop (Toestands)beeld van jou als triagist, wie ben jij? Coaching • Intervisie • Supervisie • E-coaching Nascholingen op basis van casuïstiek van de HAP (3 uur) Algemeen • Hygiëne op de huisartsenpost • Palliatieve zorg • Anatomie van het menselijk lichaam • Recht en gezondheidszorg 76

Bejegening/communicatie • Interculturele communicatie • Patiënten met een licht verstandelijke beperking • Zelfzorgadviezen Triage • Benauwde patiënt • Hartfalen • Kinderen met koorts • Buikklachten • Suiker op de HAP • Eerste hulp bij (party)middelen • Hoesten en proesten Acuut • Hart- en vaatziekten - Spoedgeval • ABCDE • ABCDE opfris en kinderen • Trauma aan het hoofd Triage en kennis verwarde/psychiatrische patiënten • Effectief triëren van psychiatrische patiënten • Delier in het vizier Vaardigheid • ECG basis • Wondverzorging Voor chauffeurs • Omgaan met moeilijke mensen voor chauffeurs op de HAP • Agressietraining, samen veilig Voor huisartsen • ABCDE • Simulatietraining Spoedeisende Hulp • ECG opleiding 3 x 3 uur • Regiearts beginners 3,5 uur • Regiearts gevorderden/intervisie • Doktersassistenten; nieuwe medewerkers • NTS – Triageopleiding • NTS - Triageopleiding maatwerk voor medewerkers die op onderdelen vastlopen • Allergie; Jeuken, niezen en uitslag • Kinderziekten • Tekenbeet • Brandwonden • Triage TIA/beroerte – meer dan FAST • Vakantiekwalen 77

Algemene Voorwaarden voor inschrijving en annulering Prijzen, locaties en datum onder voorbehoud • Na het aanmelden via de website ontvangt u direct per e-mail een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen. • Na deze bevestiging van deelname zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Daarna sturen wij u een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan hebben wij de annulering niet ontvangen. Bij annulering berekenen wij de volgende annuleringskosten • Meer dan 3 maanden voor de scholingsdatum: administratiekosten € 25,In geval van buitenlandreizen: 25% van het scholingsbedrag • 3 maanden tot en met 6 weken voor de scholingsdatum: 25% van het volledige scholingsbedrag met een minimum bedrag van € 25,- administratiekosten. In geval van buitenlandreizen: 50% van het scholingsbedrag • Korter dan 6 weken voor de scholingsdatum: het volledige scholingsbedrag • Na aanmelding via de website geldt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, u kunt binnen die tijd kosteloos annuleren. Bij annulering of “no show” gratis scholingen • Bij afmelden van gratis scholingen korter dan 6 weken voor de scholingsdatum of “no show”, wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Noot U kunt de annuleringskosten voorkomen door een vervangende cursist uw plaats, kosteloos in te laten nemen. Hiervoor dient u wel vooraf contact op te nemen met het secretariaat. Wij streven ernaar de annuleringskosten te verlagen door een vervangende cursist te zoeken. Wanneer dit lukt, vergoeden wij grotendeels de kosten aan de annulerende partij. Afgelasting Bij onvoldoende inschrijving wordt een scholing afgelast. Hiervan ontvangt u uiterlijk een week voor aanvang bericht. Bij buitenlandreizen is deze periode één maand. Reis-/annuleringsverzekering Wij adviseren u voor de nascholingsreizen een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 78

Wie zijn wij? Leerpunt KOEL levert geaccrediteerde (na)scholing aan professionals en organisaties in de eerstelijnszorg in Nederland. Dat doen we best bijzonder. Allereerst omdat we onafhankelijk zijn. We krijgen geen geld van farmaceutische bedrijven en kunnen dus objectief zijn. Daarnaast hebben we echt verstand van zaken. Onze docenten, ontwikkelaars en ondersteuners zijn zelf huisarts, praktijkassistent, triagist, verloskundige etcetera en kennen de moderne beroepspraktijk en zorgconcepten van binnenuit. Verder ontwikkelen we onze (na)scholing vanuit de actualiteit en blijven we onze opleidingen en trainingen daaraan toetsen. Deze drie zaken zorgen ervoor dat onze nascholing kwalitatiever, eerlijker en beter toepasbaar is voor de professionals en patiënten. En daar is het Leerpunt KOEL precies om te doen. Leerpunt KOEL IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht T: 078-6193068 secretariaat@leerpuntkoel.nl www.leerpuntkoel.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
Home


You need flash player to view this online publication