12

Achter de schermen Interview met wethouder Ashley North Door: Laura Lancée, vrijwilliger bij Dierentehuis Stevenshage Ashley North (GroenLinks) is wethouder voor duurzaamheid, mobiliteit en openbare ruimte. Hij is onder andere verantwoordelijk voor een leefbaar, duurzaam, bereikbaar en schoon Leiden, en heeft onder meer te maken met vraagstukken rond klimaat, water en biodiversiteit in de stad. Ook dierenwelzijn behoort tot de portefeuille van wethouder North. Huisdieren “Ik ben een echte dierenvriend en ga graag de natuur in. Ik ben opgegroeid met meerdere honden en een echte straatvechter van een kat, Kobus. Tegenwoordig heb ik alleen nog een aquarium met daarin enkele kleurrijke vissen. Ik kies er op dit moment bewust voor om geen andere huisdieren te hebben. Mijn baan is namelijk druk en ik vind het heel belangrijk dat huisdieren genoeg tijd en aandacht krijgen. Ik hecht veel waarde aan hoe mensen omgaan met dieren. Het hebben van een huisdier is een grote verantwoordelijkheid voor de eigenaar. Als gemeente zijn we verantwoordelijk dat de wettelijke taken goed worden uitgevoerd. Daaronder valt bijvoorbeeld de opvang van zwerfdieren. En voorlichting aan organisatoren van evenementen met dieren, waarbij het advies is om dit niet te doen. Soms is er overlast door dieren in de openbare ruimte. Daar moeten we op een diervriendelijke manier mee omgaan.” Hondenbeleid In Leiden wonen ongeveer 10.000 honden. De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid dat de stad schoon en veilig houdt, met zo min mogelijk overlast voor mens en hond. Daarvoor is in 2017 de Nota Hondenbeleid vastgesteld, met maatregelen die gaan over losloopgebieden, uitlaatstroken en afvalbakken voor 12 | Nummer 4 | Beestenbende Winter 2020 hondenpoep. Wethouder North: “Uit de evaluatie van dit beleid eerder dit jaar blijkt dat de maatregelen voor mens en dier positief hebben uitgepakt. Naar aanleiding van ervaringen in de stad in de afgelopen twee jaar is besloten tot aanpassing van enkele losloopgebieden. Ook zijn er twee nieuwe stukken bijgekomen waar honden vrij kunnen uitrazen.” Vuurwerk Sinds een aantal jaar is een vuurwerkvrije zone ingesteld rondom het dierenasiel en in parken tijdens en rond de jaarwisseling. De gemeente wil hiermee flora en fauna beschermen en voorkomen dat dieren angstig worden, in paniek raken of gewond raken door vuurwerk dat weggegooid wordt en dicht bij hen in de buurt komt. [Ten tijde van dit interview was het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling nog niet afgekondigd. Red.] Stevenshage Wethouder North benadrukt het belang van het Dierentehuis Stevenshage voor de regio in het opvangen en verzorgen van dieren die nergens anders terecht kunnen. “Voor de professionele zorg die geboden wordt, draagt de gemeente dan ook graag financieel bij. Met de overige gemeenten in het verzorgingsgebied overleggen we regelmatig hoe we dierenwelzijn verder kunnen bevorderen.”

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication