27

8 Samenwerking SAMENWERKEN Wij werken samen met veel verschillende partijen. Allen stellen ons in staat het juiste te doen voor de dieren die door de samenleving aan ons worden toevertrouwd. Samenwerkingen in verschillende vormen en intensiteiten zijn essentiële voorwaarden voor het succes van Dierentehuis Stevenshage. Terugkijkend op coronajaar 2021 is het contact met de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) voor ons van waarde gebleken. Zij konden ons op sommige punten goed adviseren inzake het coronabeleid. Natuurlijk werken we ook samen met de gemeenten in ons werkgebied, collega- en regio-asielen, de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden, maar ook met de politie, de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor de handhaving. Een vorm van samenwerking is ook de welwillende inzet van enkele commerciële hondenscholen die ons in voorkomende gevallen bijstaan met de training van asielhonden: Kees van Duijn Hondentraining, Martin Gaus Hondenschool Katwijk en Hondenschool Dogstart. Tenslotte vergeet ook de politiek ons niet, vooral de Partij voor de Dieren afdeling Leiden is proactief in het contact naar ons toe. Allen stellen ons in staat het juiste te doen voor de dieren die aan ons zijn toevertrouwd door de samenleving. Gemeenten Ingevolge artikel 5:8, derde lid van het Burgerlijk Wetboek sluiten wij meerjarige contracten af met de gemeenten in ons werkgebied over de opvang van dieren. Normaal gesproken nodigen wij de ambtelijke vertegenwoordigers in ons werkgebied uit om vooral ook gezichten achter de contracten te zien en hen ons mooie en duurzame asiel te laten zien, maar dat is in het afgelopen jaar door de coronamaatregelen niet mogelijk gebleken. Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden De werkzaamheden van de Dierenambulance zijn erg belangrijk voor Dierentehuis Stevenshage. Wij werken al vele jaren goed samen. De organisatie heeft een groot werkgebied met twee ambulances en brengt gevonden (al dan niet gewonde) dieren naar onder andere Dierentehuis Stevenshage. Wij brengen voor de honden en katten die door de dierenambulance zijn gebracht en die retour eigenaar gaan een bijdrage bij deze eigenaren in rekening. Voor de dieren die door de dierenambulance zijn gebracht en die niet retour eigenaar gaan, brengen we een klein bedrag als vergoeding bij gemeenten in rekening. Dierentehuis Stevenshage betaalt beide bijdragen door aan Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. Sinds het Vogelasiel Oegstgeest in 2018 is gesloten, is de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden op zoek naar structurele huisvestingsmogelijkheden. Als gevolg van veterinaire eisen en beperkingen aan de locatie, is het terrein van Dierentehuis Stevenshage geen optie voor huisvesting van de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. Wij hopen dat er in 2022 meer duidelijkheid komt over huisvesting voor de Dierenambulance en Vogelasiel Regio Leiden. In de toekomst is het interessant te bezien of er mogelijkheden zijn voor nog meer samenwerking. 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication