37

Legaten Ook in 2021 heeft de stichting weer veel ondersteuning ontvangen via legaten en erfenissen waardoor het vermogen ondanks de negatieve exploitatie is toegenomen met € 731.000. Opvang dieren Vanuit financieel oogpunt zijn de vooruitzichten voor de exploitatie in 2022 qua ontwikkelingen voor de opvang van dieren, zowel van zwerf- en afstandsdieren als voor de pensiondieren, voorzichtig positief. De licht stijgende lijn die ten opzichte van 2020 in 2021 is ingezet zal zich waarschijnlijk voortzetten. Door de afschaffing van de coronamaatregelen zullen de inkomsten voor pensiondieren en te plaatsen dieren waarschijnlijk weer toenemen. Bij de voorzichtige positieve verwachting moet wel een kanttekening worden geplaatst in verband met de renovatie van de hondenverblijven. De renovatie zal plaatsvinden in de maanden maart tot juli en dat heeft natuurlijk effect op de inkomsten van het hondenpension. Vergroening Het “vergroenen” van het asiel door het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen werpt zijn vruchten af. Zoals hiervoor genoemd zal deze vergroening verder worden uitgebreid door de gerenoveerde hondenverblijven te voorzien van energiebesparende installaties zoals warmte terugwinning, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen gekoppeld aan optimale isolatie. Vergoedingen Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden. Asielmedewerkers Teun en Lanzo zien verduurzaming van de hondenkennel wel zitten.

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication