6

Plaatsing Verlaging van de afstandstarieven betekende een terugval in inkomsten. Om dat enigszins te compenseren, zijn de tarieven voor plaatsing van dieren verhoogd. Voor katten vragen we nu een bijdrage van 125 euro, voor honden 250 euro en voor overige dieren afhankelijk van soort tussen de 10 euro (voor een kanarie) en 50 euro (voor een gecastreerd mannelijk konijn). Training Voor de training van en verrijking voor alle diersoorten worden geleidelijk meer vrijwilligers opgeleid. Hun begeleiding en de opbouw van de trainingen is in 2021 meer gestructureerd aangepakt in het kader van de stages van twee personeelsleden (Eline en Nicolette) voor de derde module van hun opleiding aan de Dierentrainers Academie. Zo werd bijvoorbeeld een aantal katten aangeleerd om op verzoek in een reiskorfje te stappen. Dit kan helpen stress voor een bezoek aan de dierenarts te verlagen en – door het korfje als veilige plaats te leren zien – uiteindelijk de reis naar een nieuw thuis gemakkelijker te maken. 1.2 Huisvesting In het voorjaar van 2021 werden er in een korte periode veel zwerfkonijnen gevonden. Hierdoor moesten we een aantal rennen improviseren op ons voorterrein, waarin we reeds aanwezige en onvruchtbaar gemaakte konijnen konden koppelen om in de hokken ruimte te maken voor nieuwkomers. Deze rennen zijn geen esthetische verrijking van ons terrein maar wel heel prettig voor de dieren om soorteigen gedrag te kunnen vertonen. Omdat het aantal konijnen de afgelopen jaren steeds blijft stijgen, zullen we ons in de nabije toekomst buigen over de mogelijkheid om (semi-) permanente rennen te bouwen. Doordat 2021 een koele en natte zomer kende, was de temperatuur binnen goed te reguleren, mede door de extra uitklapbare zonwering die aan de westkant van het gebouw ter hoogte van de katten quarantaines is geïnstalleerd. Asielkonijnen Waldorf (wit) en Melissa (zwart) worden in een ren aan elkaar voorgesteld.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication