9

Jack russell Sjors werd in 2021 herplaatst na verblijf bij Dierentehuis Stevenshage. Verblijfsduur De gemiddelde verblijfsduur bij de honden in 2021 was 37 dagen, net zoals bij de katten. Bij de diverse dieren was de gemiddelde verblijfsduur 47 dagen. Bepaalde vogelsoorten zoals grasparkieten en kanaries zijn relatief makkelijk te herplaatsen. Andere soorten zoals bijvoorbeeld agapornissen zijn luidruchtiger en blijven daarom vaak langer in het asiel. Bij de konijnen is er over het algemeen voldoende “vraag” maar hangt de plaatsbaarheid van een dier vooral af van zijn of haar temperament en hoe makkelijk ze zijn te koppelen aan een soortgenoot. Meer herenigde huisdieren Het aantal retour eigenaar gegane dieren ging licht omhoog. Van totaal 405 zwerfdieren werden er 185 met hun baasje herenigd (46%). In 2020 was dat respectievelijk 419 en 175 (42%). Wij blijven ernaar streven om dit percentage te verhogen. Alle zwerfdieren worden direct na binnenkomst met een foto geplaatst op ons speciaal daarvoor bestemde Instagramaccount geplaatst @stevenshage. Daarnaast hebben wij een mogelijkheid op onze website om een dier (met foto) als vermist op te geven. Ook vergelijken we alle binnengekomen dieren met de meldingen van Amivedi. Uiteraard wordt bij alle dieren verschillende malen gecheckt of ze een chip hebben. Wanneer een chip niet geregistreerd staat bij een landelijke database, controleren we om de zoveel dagen nog eens of een eigenaar het dier ondertussen wel geregistreerd heeft. 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication