106

Onderwijscatering Loontabel per 1 januari 2019 HORECA/bijzondere vorm Onderwijsc Loontabel per 1 januari 2019 vakvolwassen werknemers ( 38 uur per week (1.976 Salarisschalen op basis van het CAO Salaris-groep I WML (J)WML (J)WML (J)WML (J)WML Basisloon vakvolwassen verhoging % o.b.v. beoordeling Eindloon vakvolwassen WML= Wettelijk minimumloon Jeugdlonen: 1e wachtperiodiek 2e wachtperiodiek 3e wachtperiodiek 4e wachtperiodiek WML 1.685,58 1.762,66 1.845,26 1.854,02 1.920,73 2.030,49 2.145,58 II III IV 15 jaar 30% van basisloon, 16 jaar 35%, 17 jaar en 21 jaar 90% van basisloon Jeugdlonen bij wachtperiodiek: 15 jaar 30% van WML, 16 jaar 34,5%, 17 jaar 39 21 jaar 72,5% en 22 jaar 85% van WML

107 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication