130

3. Partijen kunnen zich desgewenst laten bijstaan door deskundigen. ARTIKEL 9: beraadslaging en stemmen 1. De Commissie is slechts bevoegd een oordeel te geven over de zaak indien zij voltallig bijeen is. 2. De Commissie oordeelt bij gewone meerderheid. 3. De voorzitter der Commissie heeft het eindoordeel. 4. Geen lid der Commissie mag zich van een oordeel onthouden. ARTIKEL 10: kosten De vacatiegelden van de leden van de Commissie worden vastgesteld overeenkomstig de voor de leden van het bestuur van de Vakraad vastgestelde regeling. Deze kosten komen ten laste van de Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche. ARTIKEL 11: slotbepaling In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie. 127

131 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication