134

Bedragen moeten altijd naar rato worden ingevuld 1. Bij bepaalde tijd contract aangeven of het het 1e,, 2e, 3e, 4e, 5e contract 2. Bij samengestelde locaties per medewerker aangeven op welke locatie hi 3. Eventuele wijzigingen in het aantal overeengekomen contracturen moete 4. Het daadwerkelijke bruto salaris aangegeven per periode zonder toeslage 5. Bij alle van toepassing zijnde toeslagen het bruto bedrag per periode of m reiskosten) 6. Van alle medewerkers met een lopende afbouwregeling, de relevante cor 7. Berekening van vakantiedagen en vakantietoeslagen is inclusief persoons In de vrije kolommen kan men afwijkende toeslagen (pers. Tsl. Ort etc) of a Mogelijk worden er gedurende de looptijd van de cao nog onderwerpen aan Voor de meest actuele versie van de lijst wordt verwezen naar www.stichtin

135 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication