136

Bijlage 11 bij de cao Contractcatering Formulier voor het maken van afspraken over roostervrije dagen Formulier voor het maken van afspraken over roostervrije dagen Naam werknemer: Personeelsnummer: Jaar waarop het formulier betrekking heeft: Dit formulier is om eenmalig voor aanvang van het kalenderjaar afspraken te maken tussen de werknemer en de werkgever/leidinggevende over het kopen of verkopen van roostervrije dagen (ook wel “ADV-dagen”) en de inroostering van roostervrije dagen. De afspraken hebben betrekking op artikel 22 en artikel 56 van de cao. De verwerking van genoten roostervrije dagen en het resterende saldo roostervrije dagen (naar rato) in verband met ‘minuren’ bij toepassing van flexibiliteit (artikel 17 lid 2) is zichtbaar op de salarisstrook/opvraagbaar bij de werkgever. Wat moet je doen? 1. Kruis het roodomrande hokje aan van het onderwerp dat op de werknemer van toepassing is. 2. Vul samen het formulier in. Wanneer je het formulier digitaal invult, kun je met de tab-toets steeds naar het volgende invulvakje. 3. Het formulier moet uiterlijk 1 december binnen zijn bij de afdeling P&O of HR, zodat de afspraken tijdig verwerkt kunnen worden. 4. Je kunt het ingevulde formulier per post sturen naar de afdeling P&O of HR. 5. Je kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar de afdeling P&O of HR. 6. Maak een kopie voor beider eigen administratie. Collectieve roostervrije dagen De werkgever wijst desgewenst één of meerdere collectieve roostervrije dagen aan (zie ook artikel 22 lid 4) te weten op: datum datum datum Roostervrije dagen verkopen Werknemer wil aantal dagen verkopen. De werkgever kan hiervoor uitvoeringsvoorschriften geven. Let op: de werknemer kan maximaal 9 roostervrije dagen verkopen per jaar (zie ook artikel 56, lid 1 van de cao). maandelijks uit te betalen 131

137 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication