138

Werknemer wenst roostervrije uren als volgt op te nemen datum datum datum datum Roostervrije dagen opnemen Werkgever en werknemer spreken af dat op één of meerdere van de volgende data de werknemer een roostervrije dag opneemt. datum datum datum datum datum datum Ondertekening Datum: datum ondertekening Handtekening werknemer Handtekening werkgever/leidinggevende datum datum datum datum datum ……………………………………… naam werknemer ……………………………………… naam werkgever/leidinggevende NB. Het is verplicht om van dit formulier gebruik te maken. 133

139 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication