14

Preambule Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche, looptijd 1 januari 2018 tot 1 april 2019. In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene bepalingen welke (zouden kunnen) gelden voor alle vormen van Contractcatering en vier bijzondere delen voor even zoveel sectoren binnen de Contractcateringbranche, te weten: a. Bedrijfscatering; b. Institutionele catering; c. Inflightcatering; d. Onderwijscatering. De omschrijving van de werkingssfeer van deze sectoren vindt u in artikel 3 van het algemene deel. De Vut-regeling is neergelegd in de ▪ Vut-cao voor werknemers geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953 Nadere uitleg van bepalingen van de cao worden gepubliceerd in e-nieuwsbrieven en op de website van de Stichtingen Contractcatering (www.stichtingencontractcatering.nl), met name bij ‘meest gestelde vragen en antwoorden’. De rechtens geldende tekst van de cao betreft de tekst zoals gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op http://cao.minszw.nl. Die tekst is ook opgenomen op www.stichtingencontractcatering.nl. De rechtens geldende tekst prevaleert boven de tekst zoals neergelegd in dit cao-boekje. 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication