28

3. Roostervrije dagen kunnen aaneensluitend worden vastgesteld tot een maximum van 3 dagen. 4. De werkgever kan jaarlijks 3 roostervrije dagen collectief per locatie aanwijzen. De werkgever dient vóór 1 december van enig jaar kenbaar te maken of hij hier gebruik van maakt en zo ja hoeveel dagen hij collectief aanwijst. a. Als de werknemer arbeidsongeschikt is op dagen dat hij volgens planning roostervrij is, komen de toegekende ingeroosterde roostervrije dagen niet te vervallen. Vervangende roostervrije tijd zal in overleg tussen werkgever en werknemer, na diens herstel, worden vastgesteld. b. De roostervrije dagen die als gevolg van de arbeidsongeschiktheid of om niet aan werknemer toe te rekenen operationele redenen niet zijn genoten, vervallen na 5 jaar. c. Bij arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan 6 maanden worden over de periode van arbeidsongeschiktheid na deze 6 maanden geen roostervrije dagen toegekend. Indien de periode van arbeidsongeschiktheid van 6 maanden wordt onderbroken door een periode van arbeidsgeschiktheid korter dan 4 weken, loopt de periode van 6 maanden arbeidsongeschiktheid door als zijnde één periode. 5. De werknemer die geboren is vóór 1 januari 1961 heeft, vanaf de maand waarin hij 55 jaar wordt, recht op verdere arbeidsduurverkorting. De aanvullende rechten zijn als volgt: 55 jaar 36 uur per jaar 56 jaar 48 uur per jaar 57 jaar 60 uur per jaar 58 jaar 72 uur per jaar 59 tot en met 66 jaar 84 uur per jaar Het bepaalde in lid 2 t/m 5 is zoveel mogelijk, analoog van toepassing. De werknemer van 55 jaar of ouder heeft tevens recht op het ruilen van loon voor roostervrije dagen conform het bepaalde in artikel 56. 6. De werknemer die geboren is op of na 1 januari 1961 heeft, vanaf de maand waarin hij 57 jaar wordt, recht op verdere arbeidsduurverkorting. De aanvullende rechten zijn als volgt: 57 jaar 36 uur per jaar 58 jaar 48 uur per jaar 59 jaar 60 uur per jaar 60 jaar 72 uur per jaar 61 tot en met 66 jaar 84 uur per jaar Het bepaalde in lid 2 t/m 5 is zoveel mogelijk, analoog van toepassing. De werknemer van 55 jaar of ouder heeft tevens recht op het ruilen van loon voor roostervrije dagen conform het bepaalde in artikel 56. 28

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication