37

Overwerk, overwerkvergoeding en maximale arbeidstijden ARTIKEL 35: Verplichting tot overwerk Overwerk is verplicht voor zover de eisen van het bedrijf dat naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk maken. Voor werknemers van 50 jaar of ouder bestaat geen overwerkverplichting. Overwerk is toegestaan tot de maximale arbeidstijden. ARTIKEL 36: Maximale arbeidstijden 1. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werknemer ten hoogste 9 uren per dienst, 45 uren per week en in elke periode van 4 achtereenvolgende weken gemiddeld 40 uren per week arbeid verricht. 2. De werknemer van 18 jaar of ouder verricht ten hoogste 48 uur per week arbeid. ARTIKEL 37: Overwerktoeslag 1. De werknemer die overwerk heeft verricht, heeft recht op een overwerktoeslag zoals opgenomen in de overwerkmatrix die op de werknemer van toepassing is. Het recht op de toeslag geldt vanaf het moment dat de normale arbeidstijd 15 minuten is overschreden met terugwerkende kracht tot aanvang van deze 15 minuten. 2. Bij de 4- en 5-ploegendienst geldt een vaste overwerkvergoeding van 75%. ARTIKEL 38: Uitzonderingsbepaling overwerk Voor werknemers met een loonniveau van salarisgroep 7 of hoger van deze cao die via hun werkgever vrijwillig bij de onderhavige cao zijn aangesloten gelden de bepalingen van deze cao omtrent overwerk niet, een en ander met behoud van bestaande rechten. 37

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication