40

ARTIKEL 48: Jubileumtoeslag Bij een 12,5, 25-jarig respectievelijk 40-jarig dienstverband bij een werkgever ontvangt een werknemer ¼ maandsalaris, 1 maandsalaris dan wel 2x het maandsalaris. Bij de uitbetaling wordt gebruik gemaakt van de maximaal mogelijke fiscale vrijstellingen. ARTIKEL 49: Reiskosten  Dit artikel geldt vanaf 1 januari 2015. 1. Definities In dit artikel wordt verstaan onder: ▪ Woon-werk kilometers: alle gereisde kilometers tussen het huisadres en het werkadres. ▪ Werk-woon kilometers: alle gereisde kilometers tussen het werkadres en het huisadres. ▪ Omrijkilometers: het verschil tussen alle kilometers die in opdracht van werkgever op een dag zijn gereden en het aantal woon-werkkilometers en werk-woon kilometers. ▪ Huisadres: de postcode, zonder huisnummer waar de werknemer woont conform het personeels- en salarissysteem. ▪ Werkadres: de postcode, zonder huisnummer (niet zijnde een postbus) van de locatie waar de werknemer werkzaam is. 2. Woon-werk kilometers en werk-woon kilometers a. De werknemer die woon-werkkilometers reist heeft recht op vergoeding van werkelijk gereisde woon-werkkilometers vanaf 11 kilometer tot en met 30 kilometer per dag alsmede werk-woonkilometers vanaf 11 kilometer tot en met 30 kilometer per dag. De werknemer die 10 kilometer of minder reist per enkele reis, komt niet in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Het hiervoor genoemde maximum van 30 woon-werkkilometers en 30 werk-woonkilometers, is niet van toepassing op de regiomedewerker. b. Alle berekende afstanden worden per enkele reis afgerond op hele kilometers. c. Halve kilometers worden naar boven afgerond. d. De vergoeding per gereisde kilometer bedraagt vanaf 1 januari 2018 € 0,13 en vanaf 1 januari 2019 € 0,15 netto. e. Voor de bepaling van het aantal kilometers is leidend de berekening die een, door werkgever te bepalen gangbare routeplanner van het huisadres tot het werkadres berekent. f. De maatstaf voor de berekening van het aantal gereisde kilometers is de kortste weg. g. Slechts indien de snelste weg ten opzichte van de kortste weg een tijdsbesparing oplevert van tenminste 15 minuten kan de werknemer in aanmerking komen voor vergoeding van de snelste weg. h. Voor de werknemer wordt een vergoeding per maand (of periode van 4 weken) achteraf vastgesteld op basis van: ▪ het aantal voor vergoeding in aanmerking komende kilometers per gereisde dag; ▪ het aantal dagen per week dat daadwerkelijk is gereisd; ▪ de vergoeding per gereisde kilometer. i. Indien het huisadres van werknemer en/of de locatie wijzigt gelden vanaf de dag van wijziging de nieuwe woon-werkkilometers en werk-woonkilometers. j. De reisvergoeding wordt bij een gebroken of extra dienst welke niet aansluit op of vooraf gaat aan een dienst als volgt bepaald. Voor de vergoeding van werkelijk gereisde woon-werkkilometers en werk-woonkilometers per dag worden de afzonderlijke afstanden van elk(e) dienst(deel) bij elkaar opgeteld. 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication