60

2. a. Er dient op locaties tenminste tweemaal per jaar gestructureerd werkoverleg plaats te vinden, zoveel mogelijk binnen werktijd. Indien onverhoopt het werkoverleg (ten dele) plaatsvindt buiten werktijd, wordt aan de werknemer per werkoverleg maximaal 1 basisuurloon vergoed. b. In het werkoverleg kunnen alle onderwerpen aan de orde komen die van invloed zijn op werkdruk en werkplezier, zoals: ▪ arbeidstijden ▪ inzet flexibele arbeidskrachten ▪ veiligheid, gezondheid en welzijn ▪ ziekteverzuim en RI&E ▪ doorstroombeleid 60

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication