67

die functie(s) niet meer in overeenstemming is met de praktijk danwel het toevoegen van nieuwe functies indien deze nieuw zijn komen te ontstaan. p. Het (laten) verrichten en publiceren van onderzoek ter bevordering van een goede vakbekwaamheid bij het personeel in de bedrijfstak. q. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de bedrijfstak. r. Het promoten van bedrijfstakberoepen in- en buiten de bedrijfstak. s. Het uitvoering geven aan de afwikkeling van de collectieve WAO-hiaatverzekering. t. De controle op de naleving en de handhaving van de in de cao geregelde arbeidsvoorwaarden. u. Publicitaire doeleinden over de sector om het positieve imago van het werken in de branche te handhaven of te verbeteren. v. Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsverbeteringen met betrekking tot de dienstverlening door werknemers in de branche. w. Het (laten) verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de employability van werknemers in de branche. x. Het verrichten en publiceren van onderzoek (inclusief evaluatief onderzoek) op het gebied van kwaliteit van de arbeid, het geven van voorlichting en adviezen en het ontwikkelen van instrumenten met betrekking tot arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsgezondheidszorg. 3. De Vakraad laat zich bijstaan door een ambtelijk secretaris. De statuten en vastgestelde reglementen van de Vakraad worden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst. 4. Voor het overige regelt de Vakraad haar werkwijze zelf. 67

68 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication